Skip to main content Skip to main navigation

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita

Henkilöstöedut voivat olla työntekijälle jopa satojen tai tuhansien eurojen arvoisia vuodessa. Toisaalta jotkut edut ovat niin tavallinen osa työsuhdetta, että niitä ei edes mielletä henkilöstöeduiksi - kuten pikkujoulut, mahdollisuus joustavaan työaikaan tai edullinen työpaikkalounas.

Henkilöstöedut ovat usein hyvä tapa parantaa yrityksen imagoa ja kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla.

Työnhakijoiden kannalta henkilöstöetuudet eivät välttämättä ole tärkein kriteeri työpaikan valinnassa. Ne voivat kuitenkin olla hakijalle ratkaisevia silloin, kun on valittava kahden tasavertaisen työnantajan väliltä.

Kohdenna edut oikein

Henkilöstöedut voivat myös rakentaa yrityskuvaa. Jos toivot, että henkilöstösi on aktiivista ja pitää huolta itsestään, liikuntaan liittyvät edut voivat houkutella ja aktivoida.

Jos taas täydennät lakisääteistä työterveyshuoltoa lisäsairausvakuutuksella, kerrot työntekijöille, että heidän terveytensä on sinulle tärkeä.

Useimmiten työterveysturvaa pystyy laajentamaan kustannustehokkaasti erilaisilla henkilöstövakuutuksilla, jotka kattavat työterveyshuollon ulkopuolisia terveydenhoitokuluja. 

Muistathan, että vakuutusmeklarilla on pääsy erinomaisiin ratkaisuihin, joissa hintaa tuo alas ostovolyymimme.

Katso myös: Vakuutusmeklarin valintaopas

Henkilöstöedut ovat strateginen valinta

Yrityskuvan rakentamisen lisäksi henkilöstöedut voivat edistää yrityksesi pitkän aikavälin strategiaa.

Kannattaa esimerkiksi arvioida, kumpi on viime kädessä hyödyllisempää:

  • Etsitkö kaikista edullisimmat ratkaisut ja saatat joutua valmistautumaan pidempiin sairauspoissaoloihin?
  • Tarjoatko laajempia työterveyspalveluita, jotka auttavat työntekijöitäsi huolehtimaan terveydestään ja vähentämään tai lyhentämään poissaoloja jo ennakoivasti?

Toisaalta voit arvioida, millaista kuvaa yrityksestäsi haluat strategiasi mukaan rakentaa. Kannattaisiko esimerkiksi tarjota työsuhdepyörää, joka kertoo yrityksesi ekologisista arvoista?

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellisia

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita työntekijöitä, sillä niistä ei aiheudu välillisiä työvoimakustannuksia.

Työntekijälle ne ovat pääosin veronalaista tuloa, etenkin jos kyseessä on taloudellisesti merkittävä henkilöstöetu, kuten asunto- tai autoetu.

Työnantajana voit tarjota myös monia henkilöstöetuja, jotka eivät maksa kovinkaan paljoa, mutta ovat työntekijälle arvokkaita.

Ne voivat mm. helpottaa työntekijän arkielämää, vahvistaa työntekijän ja työnantajan keskinäistä luottamusta, heijastaa työnantajan joustavuutta ja näin parantaa yrityksesi imagoa.

Tällaisia henkilöstöetuja voivat olla esimerkiksi

  • mahdollisuus etä-/hybridityöhön
  • joustavat työajat
  • mahdollisuudet osa-aikatyöhön
  • työskentelyn mahdollistaminen ulkomailta käsin.

Henkilöstöeduista hyötyvät molemmat osapuolet

Uusia etuja harkitessasi sinun kannattaa aina neuvotella henkilöstön edustajien kanssa. On tärkeää kartoittaa työntekijöidesi näkemyksiä siitä, mitä nykyisistä eduista he arvostavat ja mitä etuja he kaipaavat, esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla.

Yhteinen keskustelu henkilöstöeduista vaikuttaa myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin ja varmistaa, että henkilöstöetuja osataan arvostaa ja käyttää täysimääräisesti.

Henkilöstöetujen asiantuntijamme auttavat mielellään nykyisten etujesi kartoittamisessa, sopivien henkilöstöetujen löytämisessä sekä kustannustehokkaimman ja toimivimman ratkaisun löytämisessä.

Pitkällä kokemuksellamme annamme mielellämme myös vinkkejä siihen, miten eduista kannattaa viestiä omalle henkilöstölle.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Ota yhteyttä