Skip to main content Skip to main navigation

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita

Henkilöstöedut voivat olla työntekijälle jopa satojen tai tuhansien eurojen arvoisia vuodessa. Toisaalta jotkut edut ovat niin tavallinen osa työsuhdetta, että niitä ei edes mielletä henkilöstöeduiksi - kuten pikkujoulut, mahdollisuus joustavaan työaikaan tai edullinen työpaikkalounas.

Henkilöstöedut ovat usein hyvä tapa parantaa yrityksen imagoa ja kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla.

Työnhakijoiden kannalta henkilöstöetuudet eivät välttämättä ole tärkein kriteeri työpaikan valinnassa, mutta ne voivat olla hakijalle ratkaisevia silloin, kun on valittava kahden tasavertaisen työnantajan väliltä.

Kohdenna edut oikein

Henkilöstöedut voivat myös rakentaa yrityskuvaa. Jos toivot, että henkilöstösi on aktiivista ja pitää huolta itsestään, liikuntaan liittyvät edut voivat houkutella ja aktivoida.

Jos taas täydennät lakisääteistä työterveyshuoltoa lisäsairausvakuutuksella, kerrot työntekijöille, että heidän terveytensä on sinulle tärkeä.

Yrityskuvan rakentamisen lisäksi henkilöstöedut voivat edistää yrityksesi pitkän aikavälin strategiaa. Kannattaa esimerkiksi arvioida, kumpi on viime kädessä hyödyllisempää:

  • Etsitkö kaikista edullisimmat ratkaisut ja saatat joutua valmistautumaan pidempiin sairauspoissaoloihin?
  • Tarjoatko laajempia työterveyspalveluita, jotka auttavat työntekijöitäsi huolehtimaan terveydestään ja vähentämään tai lyhentämään poissaoloja jo ennakoivasti?

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellisia

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita työntekijöitä, sillä niistä ei aiheudu välillisiä työvoimakustannuksia. Työntekijälle ne ovat pääosin veronalaista tuloa, etenkin jos kyseessä on taloudellisesti merkittävä henkilöstöetu, kuten asunto- tai autoetu.

Työnantajana voit tarjota myös monia itsellesi ilmaisia henkilöstöetuja. Ne voivat helpottaa työntekijän arkielämää, vahvistaa työntekijän ja työnantajan keskinäistä luottamusta, heijastaa työnantajan joustavuutta ja näin parantaa yrityksesi imagoa. Tällaisia henkilöstöetuja voivat olla esimerkiksi

  • etätyö
  • joustavat työajat
  • mahdollisuudet osa-aikatyöhön.

Henkilöstöeduista hyötyvät molemmat osapuolet

Uusia etuja harkitessasi sinun kannattaa aina neuvotella henkilöstön edustajien kanssa. On tärkeää kartoittaa työntekijöidesi näkemyksiä siitä, mitä nykyisistä eduista he arvostavat ja mitä etuja he kaipaavat, esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla.

Yhteinen keskustelu henkilöstöeduista vaikuttaa myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin ja varmistaa, että henkilöstöetuja osataan arvostaa ja käyttää täysimääräisesti.

Henkilöstöetujen asiantuntijamme auttavat mielellään nykyisten etujesi kartoittamisessa, sopivien henkilöstöetujen löytämisessä sekä kustannustehokkaimman ja toimivimman ratkaisun löytämisessä.

Pitkällä kokemuksellamme annamme mielellämme myös vinkkejä siihen, miten eduista kannattaa viestiä omalle henkilöstölle.

Haluatko kuulla lisää - ota yhteyttä

Ota yhteyttä