Skip to main content Skip to main navigation

Työsuhde-edut

Kun yrityksesi haluaa tulla tunnetuksi hyvänä työnantajana, henkilöstöllesi tarjotut työsuhde-etuudet ratkaisevat paljon. Lisäksi ne voivat edistää merkittävästi työntekijöidesi työhyvinvointia ja -motivaatiota.

Työnantajana sinun tulee hankkia työntekijöillesi kaikki lakisääteiset vakuutukset.

Lisäksi voit täydentää lakisääteisiä vakuutuksia ja työsuhteen ehtoja vapaaehtoisilla vakuutuksilla ja työntekijöittesi näkökulmasta paremmilla työsuhde-eduilla. Tämä voi olla yrityksellesi tärkeä kilpailuvaltti, jolla houkuttelet uusia osaajia, ja se voi myös edistää yrityksesi avainhenkilöiden sitoutumista työpaikkaansa.

Yrityksen on järjestettävä työntekijöilleen ainakin pakollinen, lakisääteinen työterveyshuolto. Siksi yrityksellä on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty sopimus. Yritys voi lisäksi täydentää työterveyshuoltoa ottamalla vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen.

Me pidämme huolen, että yritykselläsi on hankittuna kaikki lakisääteiset vakuutukset, ja että pystyt tarjoamaan työntekijöillesi riittävän ja kilpailukykyisen vakuutusturvan sekä työsuhde-edut.

Työsuhteissa on ratkaistava monenlaisia henkilöstöhallintoon liittyviä kysymyksiä. Kuinka hyvin olet perillä Suomen työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista, joita on noudatettava työsopimuksissa? Tiedätkö, mitä työsuhde-etuja työntekijät arvostavat eniten? Olemme palveluksessasi, kun tarvitset neuvontaa ja apua työsuhde-etuihin liittyvissä henkilöstöhallinto- ja vakuutusasioissa.

Ulkomaankomennukselle lähetetyt työntekijät

Avustamme yrityksiä, jotka lähettävät työntekijöitä ulkomaankomennukselle eli työskentelemään kotimaisen toimipaikan sijasta ulkomaan toimistossa tai yhtiössä.

Lue lisää

Kansainvälinen poolaus

Kansainvälinen poolaus on menetelmä, jolla yritykset hallitsevat kansainvälisiin henkilöstöetuohjelmiinsa liittyviä riskejä.

Lue lisää

Työsuhde-etujen due diligence -tarkastus

Olemme yritysten tukena, kun yrityskauppaa edeltävä due diligence -prosessi edellyttää työsuhde-etujen yhdenmukaistamista ja vakuutusten auditointia.

Lue lisää

Tilaa työsuhde-etujen auditointi

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto kuuluu jokaiselle työntekijälle riippumatta siitä, millainen työsuhteen laatu ja kesto on.

Lue lisää

Lakisääteiset henkilöstöedut

Työnantajana sinun on täytettävä lakisääteisiä velvoitteita niin työntekijöitäsi kuin viranomaisia kohtaan. Sinun tulee ottaa huomioon sekä työntekijävakuutukset että työsuojelun vaatimukset.

Lue lisää

Vakuutusten hallinnointi

Yrityksen eläke- ja vakuutusratkaisujen hallinnointi voi olla monimutkaista ja aikaa vievää.

Lue lisää

Henkilöstöetuohjelman suunnittelu

Kun yritys suunnittelee henkilöstöetujen sisältöä ja kattavuutta, on syytä huomioida muutamia seikkoja.

Lue lisää

HR-konsultointi

Me voimme auttaa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, joita sinun on ratkaistava noudattaessasi työnantajavelvoitteita ja toimialanne käytäntöjä.

Lue lisää
Ota yhteyttä