Söderberg & Partners yhteistyöhön avustusjärjestö Hopen kanssa

9 marrask. 2021
Aloitamme monivuotisen yhteistyön Hope ry:n kanssa, joka auttaa vähävaraisia ja kriisin kokeneita perheitä.

Söderberg & Partners aloittaa yhteistyökumppanuuden avustusjärjestö Hope ry:n kanssa. Järjestö toimii eri puolilla Suomea paikallisten vapaaehtoistiimien kautta ja sen päätavoitteena on mahdollistaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen.

”Hopen slogan Yhdessä & yhteisesti puhutteli meitä heti. Hope, kuten mekin, toimii useilla paikkakunnilla eri puolella Suomea. Tämä mahdollistaa työntekijöidemme konkreettisen osallistumisen auttamiseen”, kertoo Söderberg & Partnersin vt. toimitusjohtaja Joakim Seeberg.

”Kuuntelemme hopelaisten toiveita tarkasti. Paikalliset vapaaehtoiset tietävät parhaiten millaista apua kulloinkin tarvitaan. Meidän roolimme on olla ikään kuin ekstratiimi vapaaehtoisia, joka auttaa tarvittaessa”, hän kuvailee.

Söderberg & Partnersin paikallistoimistoissa on jo ideoitu yhdessä vapaaehtoisten kanssa monenlaisia auttamisen muotoja, esimerkiksi lahjoitettavien hygieniatuotteiden keräyskampanja.

Työaikaa voi käyttää vapaaehtoistyöhön

Söderberg & Partnersissa henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää työaikaa Hopessa auttamiseen.

”Halusimme löytää yhteistyökumppanin, jonka kanssa työskennellessä jokainen henkilöstömme jäsen pääsisi osallistumaan ja kokemaan auttamisen iloa”, kertoo Seeberg

”Olemme sopineet, että jokainen työntekijä voi halutessaan käydä konkreettisesti auttamassa vaikkapa lahjoitettujen tuotteiden lajittelussa paikallisessa Hopen toimipisteessä työajallaan”, hän mainitsee.

Hopesta kerrotaan, että avun tarve ja asiakasmäärät ovat kasvaneet jälleen tänä vuonna, joten apua ja tekijöitä todella tarvitaan.

”On ilo aloittaa yhteistyö! Erityisen hienoa on, että laaja yhteistyö lähtee liikkeelle paikallisista tarpeista. Sen myötä saamme juuri kaivatunlaista apua perheisiin”, sanoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Vastuullisuus on tärkeä osa Söderberg & Partnersin toimintaperiaatteita. Vastuullisuusperiaatteemme perustuvat vastuullisuuden kolmeen peruspilariin: ekologiseen, sosiaaliseen sekä taloudelliseen vastuullisuuteen. Yhtenä Suomen johtavista vakuutusmeklariyhtiöistä meillä on erinomainen mahdollisuus edistää vastuullisuutta kaikilla kolmella osa-alueella.

Kerromme jatkossa säännöllisesti yhteistyöstämme Hope ry:n kanssa. Omalla esimerkillämme haluamme kannustaa myös asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme mukaan auttamaan. Voit seurata projektejamme Hopen kanssa myös LinkedIn-sivullamme.