Henkilöstöetuudet

Työnantaja on vastuussa, että yrityksen työntekijöillä on voimassa kaikki lakisääteiset työsuhteeseen liittyvät vakuutukset ja velvoitteet.

Tämän lisäksi on olemassa vapaaehtoisia lisävakuutuksia ja etuuksia, joilla on merkittävä vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen. Nämä ovat kilpailukykyisiä ratkaisuja ja niillä voi olla keskeinen asema rekrytoinneissa, kuten myös huomattava vaikutus yrityksesi nykyisille avainhenkilöille.

Työterveyshuolto on Suomessa osittain lakisääteinen, joten yrityksellä täytyy olla työterveyshuoltosopimus työntekijöille. Lisäksi tätä voidaan täydentää vapaaehtoisella sairaskuluvakuutuksella.

Me huolehdimme, että kaikki yrityksesi lakisääteiset vakuutukset ovat kunnossa ja että yritykselläsi on riittävän houkuttelevat ja kilpailukykyiset etuudet kaikille työntekijöillenne.

Työsuhdeasioiden hoitaminen vaatii HR osaamista. Ovatko työsuhdelaki ja työehtosopimukset yrityksellenne tuttuja? Työsopimusten pitää noudattaa Suomen lakia ja säännöksiä. Tiedetäänkö yrityksessänne mitä etuja työntekijät arvostavat eniten? HR-konsultointi on yksi vahvuuksistamme ja me autamme teitä yrityksenne vakuutusratkaisuissa sekä hallinnollisissa sopimuksissa, jotka liittyvät työntekijöiden etuuksiin.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!