Skip to main content Skip to main navigation

Lakisääteiset henkilöstöedut

Työnantajan on huolehdittava, että kaikki lakisääteiset velvoitteet työntekijöihin ja viranomaisiin nähden tulevat täytettyä. Työnantajan vastuulla on selvittää, minkä vakuutusten tulee olla voimassa, sekä varmistaa työpaikan ja henkilöstön turvallisuus.

Työnantajan pitää muistaa antaa palkkaan liittyvät sekä muut tarvittavat ilmoitukset ajallaan viranomaisille. Lisäksi työnantajan vastuulla on järjestää vakuutusturva kattamaan henkilöstö sekä huolehtia siitä, että työnantajan maksut maksetaan ajallaan.