Skip to main content Skip to main navigation

Lakisääteiset henkilöstöedut

Lakisääteiset henkilöstöedut tarkoittavat käytännössä Suomessa työnantajaa velvoittavia pakollisia henkilöstön vakuutuksia sekä työterveyshuoltoa. 

Lakisääteisillä henkilöstöeduilla tarkoitetaan usein sekä lakisääteistä yrityksen vakuutusturvaa, työterveyshuoltoa että eri työehtosopimuksissa määriteltyjä työnantajaa velvoittavia muita henkilöstöetuja.

Suomessa työnantajalla on velvollisuus ottaa lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka on yksi lakisääteisistä henkilöstöeduista. Vakuutus on osa Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Useimmiten työterveyshuollon palvelut rahoitetaan vakuutusten kautta. Lisäksi toimialasta riippuen alan työehtosopimus (TES) voi velvoittaa tarjoamaan tiettyjä henkilöstöetuja. Lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvat myös esimerkiksi sairaus-, työttömyys- ja työeläkevakuutus.

Mitä työnantajan vastuulle kuuluu?

Työnantajan vastuulla on ottaa selvää millaiset lakisääteiset henkilöstöedut ja vaatimukset liittyvät hänen liiketoimintaansa. Lisäksi on hyvä arvioida onko omassa yrityksessä tarvetta lisäeduille, jotka parantaisivat työtyytyväisyyttä sekä työhyvinvointia ja saisivat henkilöstön sitoutumaan paremmin omaan yritykseen.

Tällaisia asioita ovat mm.

  • mitkä vakuutukset ovat pakollisia
  • mitä vakuutuksia henkilöstö tarvitsee
  • millainen työterveyshuolto on pakollinen ja olisiko sitä syytä laajentaa
  • mitä turvallisuusvaatimuksia yrityksen toimintaan liittyy
  • sisältääkö alan esim. TES tiettyjä työnantajaa velvoittavia henkilöstöetuja
  • millaisia eläkkeisiin liittyviä maksu- ja ilmoitusvelvollisuuksia toimintaan liittyy
  • mitä asioita tulee milloinkin raportoida ja ilmoittaa esim. viranomaisille.

Katso myös: Nämä 5 trendiä näkyvät työpaikoilla pian

Lakisääteinen vakuutusturva

Vakuuttamisesta, korvattavista vahinkotapahtumista sekä korvauksista on Suomessa säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa, joka velvoittaa jokaista työnantajaa. 

Työnantaja järjestää työsuhteisille työntekijöilleen turvan työtapaturmien ja ammattitautien varalta ja ottaa vakuutuksen. Vakuutusyhtiöillä on velvollisuus myöntää lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työnantajan sitä hakiessa.

Halutessaan työnantaja voi laajentaa lakisääteistä vakuutusturvaa mm. etätyövakuutuksella tai vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on järjestettävä kaikille työsuhteisille työntekijöille. Työnantaja, työpaikan henkilöstön edustaja sekä työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työpaikan tarpeisiin perustuvan työterveyshuollon sisällön sekä toimet. He myös seuraavat ja arvioivat työterveyshuollon toimivuutta ja toteutumista.

Työterveyshuollon palveluita kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti, mutta erityisesti silloin, jos yhteistyö tai saadut palvelut eivät ole vastanneet odotuksia. Asiantuntijamme auttaa mielellään vertailemaan markkinoiden tarjontaa.

Työehtosopimuksesta tulevat henkilöstöedut

Eri aloilla on määritelty kulloinkin voimassa olevissa työehtosopimuksissa (TES) tiettyjä aloja velvoittavia lisäetuja. Esimerkiksi vakuutusalalla TES velvoittaa työnantajia tarjoamaan ravintoedun eli käytännössä lounasedun.

Asiantuntijamme neuvovat mielellään sinua yritystäsi lakisääteisissä velvoitteissa sekä tarvittaessa lisäetujen etsinnässä ja kilpailutuksessa. Luodaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi toimiva henkilöstöetukokonaisuus.

 

Ota yhteyttä