Skip to main content Skip to main navigation

Etätyön vakuuttaminen

Etätyö ja sen vakuuttaminen

Etätyö on lisääntynyt ja tulee lisääntymään yrityksissä lähiviikkoina merkittävästi. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön vakuutusturvaan etätyön aikana. Olemme koonneet tiiviin infopaketin siitä, minkälaisissa tilanteissa lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa etätyötä tehdessä sattuneita tapaturmia. Lisäksi kerromme, miten työntekijöiden turvaa on mahdollista parantaa ja työtapaturmavakuutuksen jättämiä aukkoja paikata.

 

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin vakituisessa työntekopaikassa tehtävää työtä. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Se kattaa kuitenkin vain välittömästi työnteon yhteydessä syntyneitä tapaturmia. Sen sijaan esimerkiksi  wc -käynneillä, kahvitauoilla tai lounastauoilla sattuneita tapaturmia vakuutus ei korvaa. Etätyöhön ei myöskään liity matkaa kotoa vakituiselle työntekopaikalle, jolloin normaalisti työtapaturmavakuutuksen piirissä olevat poikkeamat työmatkasta (esim. työmatkan aikana ruokakaupassa käyminen tai lapsen hakeminen hoitopaikasta) eivät kuulu vakuutuksen piiriin etätyötä tehtäessä. Välittömästi työhön liittyväksi tapaturmaksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä on hakenut autosta työtarvikkeita ja matkalla autolta takaisin liukastunut. Olennaista oli se, että kävely autolle liittyi yksiselitteisesti ja olennaisesti pelkästään työtehtävien hoitamiseen. Käytännössä työtapaturmavakuutuksen korvauspiiri jää etätyössä siis melko rajalliseksi.

 

Etätyövakuutus

Erillisellä etätyövakuutuksella on mahdollista laajentaa työntekijöiden turvaa etätyön aikana. Etätyövakuutuksella katetaan työnteon normaalien taukojen, kuten wc -käyntien tai kahvitaukojen tai muun sisätiloissa liikkumisen aikana sattuneet tapaturmat. Etätyövakuutuksen korvausmäärät voidaan määritellä erikseen ja korvattavia eriä voivat olla hoitokustannukset, pysyvän haitan korvaus, kuolintapauskorvaus sekä päiväraha työkyvyttömyysajalta. Etätyövakuutuksen voimassaolo edellyttää, että työnantaja on tehnyt työntekijän kanssa etätyösopimuksen. Vapaa-aika, kaupassakäynnit ja lasten kuljetukset jäävät kuitenkin myös etätyövakuutuksen ulkopuolelle.

 

Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella ja valittavana on laajuudeltaan erilaisia ratkaisuja. Laajimmillaan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa kaiken työnteon ulkopuolelle jäävän ajan ja korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisina. Laajimmassa ratkaisussa hoitokulujen tai ansionmenetyskorvauksen määrää ei siis rajoiteta lainkaan ja vakuutus on mahdollista tehdä niin, että se kattaa rajoituksetta kaikenlaisen vapaa-ajan harrastustoiminnan.

Hieman suppeammat vapaa-ajan tapaturmavakuutuksetkin paikkaavat tehokkaasti työtapaturmavakuutuksen etätyöhön jättämiä aukkoja. Näihin vakuutuksiin määritellään korvausmäärät hoitokuluille ja muille korvattaville erille, samoin kuin etätyövakuutuksessa. Vakuutus kattaa työnteon ulkopuolella sattuneita vahinkoja ja on näin ollen voimassa taukojen aikana ja muulla vapaa-ajalla. Suppeammissa vakuutuksissa voi kuitenkin olla rajoituksia esimerkiksi urheiluharrastuksiin liittyen.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on aina merkittävä työsuhde-etu. Mitä laajempi vakuutus, sitä paremmin työnantaja voi turvata myös omia etujaan, kun työntekijä pääsee tapaturman jälkeen nopeasti hoitoon. Vapaa-ajan tapaturmavakuutukset voivat siten lyhentää myös tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja. Vakuutusmaksu ei siksi kokonaisuudessaan ole yritykselle pelkästään kustannus.

Haluamme auttaa teitä löytämään teille sopivimman ratkaisun, jolla voitte tarjota työntekijöillenne turvaa myös etätyöhän liittyvissä tilanteissa. Voitte olla yhteydessä omaan meklariinne, jos haluatte laajentaa nykyistä vakuutusturvaanne tai saada lisätietoa tarjolla olevista ratkaisuista.

Ota yhteyttä