Skip to main content Skip to main navigation

#metoo, COVID-19, tietovuodot – miten johtaja voi varautua uuden ajan riskeihin?

Johtajat vastaavat yritystoimintaan ja yhtiön johtamiseen liittyvistä riskeistä omien päätöstensä kautta. Mutta tiesitkö, että johtajan ja hallituksen jäsenen pestiin liittyy myös henkilökohtainen taloudellinen vastuu? Tässä vinkit riskien minimointiin.

Johtajien henkilökohtainen vahinkorvausvelvollisuus on useimmiten peräisin  huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista. Pahimmassa tapauksessa johtaja joutuu näissä tilanteissa korvaamaan aiheutuneet vahingot.

Monet joutuvat maksaessaan jopa realisoimaan omaisuuttaan, kuten esimerkiksi oman yksityisen asuntonsa.

Uudet ilmiöt, uudenlaisia riskejä

Uudet ilmiöt kuten #metoo, COVID-19 tai erilaiset tietoturvaloukkaukset tuovat uudenlaisia riskejä yritysten ja johtajien arkipäivään.

Leviävä ajatus siitä, että jonkun on otettava syy niskoilleen ja maksettava, lisää vahingonkorvausvaatimuksia yhtiöiden johtoa kohtaan sekä Suomessa että globaalisti.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tunnettu päivittäiskauppaketju Walmart on haastettu oikeuteen koronan vuoksi. Haasteen mukaan työntekijöiden työskentelyolosuhteet kauppaketjussa ovat olleet pandemian aikana terveydelle haitalliset.

Toistaiseksi kanne on kohdistettu yhtiöön, mutta voi olla että osakkeenomistajat vaativat myös johtajia vastuuseen.

Katso myös: Vakuutusmeklarin valintaopas

Vastuuvakuutuskorvausten määrä kasvussa

Kasvavien vaatimusten myötä johdon vastuuvakuutusten korvauksia maksetaan nykyisin aiempaa enemmän.

Tyypillisimpiä korvattavia kuluja Suomessa ovat puolustautumiseen ja oikeudenkäynteihin liittyvät asianajajien palkkiot.

Taloudelliset virheet tai esimerkiksi työympäristön puutteet voivat johtaa myös merkittäviin mainehaittoihin.

Hyvä johdon vastuuvakuutus kattaa myös kriisinhallintakustannuksia sekä mahdollistaa PR-konsulttien asiantuntija-avun käyttämisen yrityksen maineen pelastamisessa.

Tiesitkö että...

  • perättömiä väitteitä vastaan voi varautua – oli kyse sitten riita- tai rikosasiasta.
  • viranomaistutkintoihin ja rikosasioihin liittyvät asianajokulut eivät aina sisälly vakuutuksiin.
  • perinteinen johdon vastuuvakuutus korvaa kuluja usein vasta oikeusprosessin päätyttyä. Kun joudut maalitauluksi, haluat heti palkata parhaan mahdollisen asianajajan. Oikeusprosessit kestävät pahimmillaan useita vuosia, joten lasku ennen korvausten saamista ehtii kasvaa melko suureksi.
  • joskus vakuutusturva päättyy johtajan erotessa hallituksen jäsenyydestä tai jäädessä eläkkeelle. Vastuu kuitenkin jatkuu edelleen.

Parhaat osaajat osaavat vaatia etuja

Hyvä ja monipuolinen johdon vastuuvakuutus on henkilöstöetu, jota jokainen johtaja arvostaa ja jopa edellyttää työnantajaltaan. Se saattaa ratkaista, saatko parhaat osaajat palkattua tiimiisi.

Myös yritys hyötyy vakuutuksesta. Kriisin iskiessä on sekä johtajan että yrityksen etu, että toimenpiteisiin voidaan ryhtyä saman tien.

Olemme neuvotelleet asiakkaillemme jo valmiiksi laajan johdon vastuuvakuutusturvan – Söderberg & Partnersin johdon vastuuvakuutuksen.

Meidän turvamme verrattuna tavanomaiseen

Johdon vastuuvakuutuksemme on tavanomaista johdon vastuuvakuutusta merkittävästi monipuolisempi ja laajempi.

Se tuo todellista turvaa arkipäivän työskentelyn tueksi.

  Söderberg & Partners - johdon vastuuvakuutus  Tavanomainen johdon vastuuvakuutus 
Vakuutetut henkilöt Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet, esihenkilöt tai -vastuussa olevat. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
Tytäryhtiöt (ja niiden johtajat) Kuuluvat autom. vakuutuksen piiriin, myös uudet ostettavat tai perustettavat yhtiöt. Pitää erikseen neuvotella niiden liittämisestä vakuutukseen ja nimetä vakuutuskirjalle.
Vastuun peruste Koko Suomen lainsäädäntö (ml. osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys), kun vakuutettu voi joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen. Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.
Puolustautumiskulut Korvataan puolustautumiskulut oikeusprosessin aikana niiden syntyessä. Myös viranomaistutkinnasta aiheutuvat kulut mukana. Korvataan oikeusprosessin päättyessä. Rajallinen turva viranomaistutkintojen osalta.
PR- ja kriisinhallintakulut Korvaa aiheutuvia kustannuksia. Ei korvaa lainkaan.
Ympäristövahingot Korvataan puolustautumiskulut, jos vakuutettu ei ole syyllistynyt tahalliseen toimintaan. Ei korvaa ympäristövahinkoja, tai niihin liittyviä kustannuksia.
Eläköityvät tai eronneet johtajat Rajoittamaton jatkettu vahinkojen ilmoitusaika, jos johtaja eroaa tai jää eläkkeelle tehtävästään vakuutuskauden aikana. Vaihteleva käytäntö onko turvaa vai ei. Jos autom. jatkettu ilmoitusaika, sen pituus max. 12 kk.
Henkilökohtainen korvausvastuu yrityksen veroista Vakuutusturva johtajan henkilökohtaiselle vastuulle veroista, kun yritys ei pysty maksamaan veroa konkurssin tai maksukyvyttömyyden takia. Ei korvaa veroihin liittyviä vaatimuksia.
Ulkopuoliset hallitusjäsenyydet Vakuutuksen ottavan yhtiön hyväksymät tai lähettämät muiden yhtiöiden hallitusjäsenyydet kuuluvat turvan piiriin. Kattaa ainoastaan vakuutuksen ottavan yhtiön hallituksen.
Vakuutuksen voimassaoloalue Koko maailma. Suomi, mutta voidaan mahdollisesti laajentaa lisämaksusta (yleensä Eurooppaan).

Paras turva ei ole aina kallein

Yllättävintä saattaa olla, että neuvotteluvoimamme ansiosta Söderberg & Partnersin johdon vastuuvakuutus on usein jopa edullisempi kuin perinteinen vakuutus.

Kerromme mielellämme lisää!

 

Ota yhteyttä