Skip to main content Skip to main navigation

Vakuutussuunnitelma

Vakuutussuunnitelma ottaa huomioon liiketoiminnan ja toimialan erityispiirteet, toimintaan liittyvät riskit sekä asiakkaan toiveet tulevaisuuteen.

Vakuutussuunnitelman laatiminen alkaa riskikartoituksesta

Yhteistyö aloitetaan useimmiten riski- ja vakuutuskartoituksella. Siinä käydään läpi yrityksen toimialan erityispiirteet, riskit ja niistä aiheutuvat erityiset vakuuttamisen tarpeet. Vakuutusmeklari käy myös läpi olemassa olevat vakuutusratkaisut.

Yrityksen niin halutessa tarjoamme myös kattavampia riskienhallintapalveluita, joiden avulla saat kokonaiskäsityksen yrityksen kaikista riskeistä - myös niistä joita ei voi vakuuttaa.

Asiantuntija suosittelee, asiakas päättää

Tähän työhön perustuen vakuutusmeklari antaa asiantuntijan suosituksen siitä, millaista vakuutusturvaa yrityksesi hänen mielestään tarvitsee. Meklari käy yhdessä yrityksen kanssa läpi vakuutussuunnitelman.

Vakuutusmeklarin suunnitelma on aina toimenpide-ehdotus, mutta lopullisen päätöksen tekee tietysti hänen asiakkaansa. Haluamme, että prosessi auttaa myös asiakastamme saamaan syvällisemmän kuvan omasta vakuutusturvastaan ja oppimaan vakuutuksista.

Monet vakuuttamiseen liittyvät periaatteet ja maksuperusteet voivat olla vaikeaselkoisia, kun ei itse työskentele vakuutusten parissa. Vakuutusmeklarin tehtävänä onkin aina myös tehdä vaikeista asioista selkeämpiä. 

Vakuutussuunnitelmassa saatetaan suositella kilpailutusta

Tämän jälkeen keskustellaan meklarin esittämistä muutostarpeista aiempaan vakuutusturvaan. Tässä kohtaa käy toisinaan ilmi, että vakuutusturvaa olisi syytä kilpailuttaa joko kokonaan tai osittain.

Halutessasi vakuutusmeklari hoitaa koko kilpailutusprosessin esivalmisteluista vakuutusten hankintaan saakka.

Tämän jälkeen yrityksesi voi halutessaan jatkaa hoitosopimuksella, jolloin yrityksellä on mahdollisuus ulkoistaa kaikki vakuutuksiin liittyvä hallinnollinen työ vakuutusmeklarille.

Jatkuvassa hoitosopimuksessa yrityksen tilanne käydään perusteellisesti läpi vuosittaisessa tapaamisessa. Tämän lisäksi ollaan yhteydessä päivittäisissä asioissa pitkin vuotta.

 

Ota yhteyttä