Tietoturvavakuutus on tarpeellinen jokaiselle yritykselle

Tietoturva on uusi musta. Tietojärjestelmien kautta toimivassa maailmassa tietojärjestelmät ja niiden kanssa toimiminen muodostavat merkittävän riskin liiketoiminnalle.
Anu Ruotsalainen
Anu Ruotsalainen 
vakuutusmeklari

Tietoturvavakuutusten merkitys kasvaa koko ajan. Voisi sanoa, että nykypäivän liiketoiminnassa tietoturvavakuutus alkaa olla pakollinen.

Erityisesti tämä pätee aloilla, joissa työskennellään tietojärjestelmien kanssa - ja milläpä alalla ei nykyisin työskennellä. Useimmat yritykset ylläpitävät vähintään asiakasrekisteriä digitaalisessa muodossa.

Kyberrikollisuus kasvussa

Myös tietoturvaan liittyvä rikollisuus on lisääntynyt jo useiden vuosien ajan. Hyvin tavalliset pienet ja keskisuuretkin suomalaiset yritykset joutuvat kyberhyökkäysten kohteeksi jatkuvasti.

Kyberrikollisuus on usein hyvin kehittynyt rikollisuuden muoto. Kyberrikollisilla on toisinaan käytettävissään suuria summia rahaa ja he ovat valmiita näkemään paljon vaivaa. Kyberrikollisuuden taustalla voi olla perinteinen taloudellisen edun tavoittelu, mutta myös poliittinen, sotilaallinen tai ideologinen motiivi.

Katso myös: Vakuutusmeklarin valintaopas

Miksi tietoturvavakuutus?

Yritysten tietojärjestelmissä olevan tiedon luottamuksellisuus on kasvanut digitalisaation myötä. Samaan aikaan tietojärjestelmiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy jatkuvasti.

Yhä useamman yrityksen liiketoiminta on täysin riippuvaista tietojärjestelmistä ja tietoturvavahingot voivat aiheuttaa paitsi vakavia seurauksia liiketoiminnalle myös huomattavia mainehaittoja.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tiukensi vuonna 2018 esimerkiksi asiakkaista kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Tietoturvaloukkauksista tulee ilmoittaa välittömästi rekisteröidyille henkilöille sekä viranomaisille.

Tietoturvavahinkojen selvittämisestä, tietojen palauttamisesta ja tietojärjestelmien puhdistamisesta voi syntyä yritykselle huomattavan suuria asiantuntijakuluja.

Mitä tietoturvavakuutus korvaa?

Tietoturvavakuutus eli kybervakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi

  • tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta
  • haittaohjelmasta
  • tietojen varastamisesta
  • inhimillisestä virheestä
  • palvelunestohyökkäyksestä.

Yrityksen tietojärjestelmäksi katsotaan yrityksen omistamat ja hallinnoimat tietojärjestelmät, tiedot ja ohjelmistot.

Tietoturvan kanssa toimiessa yrityksen heikoin lenkki ovat valitettavan usein inhimilliset toimijat eli yrityksen työntekijät. Siksi tietoturvavakuutus kattaa myös inhimillisistä virheistä aiheutuvia vahinkoja.

Vakuutusturva voidaan laajentaa kattamaan myös yrityksen ulkoistamien IT-palveluiden toimittajien palveluista yritykselle aiheutuneet vahingot. Useimmiten esimerkiksi asiakastietojärjestelmä (CRM) tai verkkosivuston ylläpito on ulkoistettu.

Tietoturvavakuuttaminen perustuu riskiarvioon

Koska tietoturvavakuutukset tehdään perinteisesti jokaisen yrityksen tarpeiden pohjalta, vaatii tietoturvavakuutuksen hankinta ja kilpailuttaminen melko paljon pohjatöitä etenkin riskien arvioinnissa.

Tietoturvavakuutusten hankinnassa joudutaan tavallisesti käyttämään pitkiä ja yksityiskohtaisia kartoituslomakkeita, joiden täyttämien voi olla työlästä.

Toisaalta erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tarpeet tietoturvavakuuttamiselle ovat toimialasta riippumatta melko samankaltaisia.

Tietoturvavakuutus valmiiksi kilpailutettuna? - Kyllä kiitos!

Söderberg & Partnersin vakuutusmeklarit ovat neuvotelleet asiakkailleen valmiiksi kilpailutetun tietoturvavakuutusratkaisun, joka sopii hyvin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tarjoamme ratkaisua ennalta määritellyille toimialoille, ja sen hintaan vaikuttavat yrityksen toimiala sekä liikevaihto.

Ratkaisun saadakseen yrityksen on täytettävä vakuuttajan määrittelemät toimintaan ja tietoturvaan liittyvät ehdot. Ostoprosessi on kuitenkin paljon kevyempi tavanomaisen tietoturvavakuutuksen hankintaan verrattuna.

Yrityksille, joiden tarpeisiin valmiiksi neuvottelemamme ratkaisu ei sovellu tai jotka eivät täytä valmiin ratkaisumme kriteereitä, hankimme mielellämme tietoturvaan liittyviä vakuutuksia eri puolilta maailmaa.

Tietoturvavakuutusten markkinat ovat hyvin vaihtelevat ja kehittyvät jatkuvasti, joten vakuutuksen hankinnassa ja kilpailutuksessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää asiantuntijan apua.

Ollaan yhteydessä!

Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.