Näin optimoidaan työtapaturma- ja ammattitauti­vakuutus

Moni varmasti miettii, mitä lisäarvoa vakuutusmeklari oikeastaan tuo, jos yritys ottaa joka tapauksessa vain pakolliset vakuutukset? No, vaatimattomasti sanottuna hän voi optimoida koko vakuutusturvan täysin uuteen uskoon. Useimmiten tuloksena on paitsi kustannustehokkaampi vakuutuskokonaisuus myös aiempaa laadukkaammat yrityksen vakuutukset.

KM
Kalle Mattila 
matemaatikko

Vakuutusmeklarin palvelut tuovat lisäarvoa erityisesti sellaisille organisaatioille, joiden toimintaan liittyy paljon riskejä. Tällöin myös vakuutustarpeet ovat usein suuria ja monimutkaisia. Tässä artikkelissa tarkastelemme kuitenkin hyvin perustavanlaatuista yrityksen vakuutusturvaa sekä sen optimointikeinoja.

Käymme läpi työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, joka on Suomessa pakollinen kaikille työnantajille. Miten jopa tällaista pakollista vakuutusturvaa on mahdollista optimoida? Se selviää pian – jatka lukemista!

Työtapaturmavakuutuksen kaksi hinnoittelumallia

Kuten valtaosa organisaatiolle vakuutusturvaa hankkineista tietää, työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen sovelletaan kahta hinnoittelumallia: työtapaturmavakuutuksen hinta voi määräytyä taulustoperusteisella tai erikoismaksuperusteisella hinnoittelulla.

Pienissä yrityksissä, joissa maksettu kokonaispalkkasumma on kohtuullisen pieni, käytetään pääosin vakuutusyhtiöiden määrittämää taulustoperusteista maksua. Taulustoperusteinen maksu perustuu pitkälti palkkakustannuksiin sekä yrityksessä tehtävän työn riskiluokitukseen (eli luokitteluun siitä, kuinka paljon kyseisessä työssä todennäköisesti sattuu vahinkoja).

Suurempien yritysten kohdalla puhutaan erikoismaksuperusteista. Erikoismaksuperusteisessa vakuutusmaksun määräämisessä tulee ottaa huomioon yrityksen omat vahinkotilastot. Kun vakuutusmaksun muodostamisessa huomioidaan yrityksen omat vahinkotilastot, on hinnoittelumalli erityisen hyvä niille yrityksille ja organisaatioille, joissa vahinkoja ei juurikaan tapahdu.

Katso myös: Vakuutusmeklarin valintaopas

Pääsääntönä on, että mitä suuremman osan riskistä vakuutuksenottaja kantaa itse* sitä pienempi vakuutusmaksu on (kun normaalista poikkeavia** vahinkoja ei tapahdu). Jos yrityksessä sattuu normaalista poikkeavia vahinkoja, maksu nousee sen mukaan, kuinka suuren osan riskistä yritys on itse kantanut.

Vapaaehtoisesti erikoishinnoittelun piiriin?

Asia, mitä kaikki eivät ole vielä hoksanneet on, että erikoismaksuhinnoitteluun voi siirtyä myös vapaaehtoisesti. Milloin muutos kannattaa tehdä? Se vaatiikin jo hieman tietämystä. Koska tilanteet ovat aina organisaatiokohtaisia, vakuutusmeklari voi auttaa arvioimaan yrityksesi eri kehitysvaiheissa, missä tilanteessa kannattaa pitäytyä taulustomaksussa ja milloin siirtyä erikoismaksun piiriin.

Erikoismaksuperusteisissa vakuutuksissa on hyvä huomioida, että niiden ”kannattavuudessa” korostuu todella paljon yrityksen oma työturvallisuustoiminta. Luonnollisesti, kun työturvallisuus on hoidettu hyvin, tapahtuu paljon vähemmän vahinkoja ja vakuutusmaksut ovat sitä kautta paljon pienempiä.

Työturvallisuusasiat kuuluvat tiivisti myös vakuutusmeklarien työnkuvaan. Meklareilla on kokemuksen kautta kertynyttä tietoa työturvallisuudesta eri toimialoilla. Meklari tunnistaa myös usein kohtia, joissa voidaan tiivistää yhteistyötä esimerkiksi organisaation vakuuttajien kanssa. Moni vakuutusyhtiö haluaa mielellään auttaa vähentämään asiakkaidensa vahinkoja tarjoamalla mm. erilaisia koulutuksia, infoja ja tukitoimenpiteitä. Vakuutusmeklarin avulla saat myös kumppanuudesta vakuuttajien kanssa täyden hyödyn irti.

Riskinottokyky ja -halu määrittävät lopullisen tuloksen

Käytännössä on siis mahdollista tasapainotella sen suhteen, maksaako kalliimpia vakuutusmaksuja nyt ja ottaa vähemmän riskejä yrityksen kontolle vai haluaako säästää vakuutusmaksuissa ja ottaa riskin, että joutuu mahdollisesti maksumieheksi myöhemmin.

Tämä pohdinta on se tilanne, missä oman vakuutusmeklarin tuki tulee tarpeeseen. Jos ajatellaan vakuuttamisen perusajatusta, vakuutuksilla ostetaan turvaa ja mielenrauhaa. Todellisen mielenrauhan voit saavuttaa vain, kun tiedät mitä olet vakuuttanut ja miksi sekä ennen kaikkea – mitä riskejä kannat itse.

Kokeneet vakuutusmeklarimme auttavat mielellään optimoimaan yrityksesi vakuutusturvaa! 

* Riskin kantamisella tarkoitetaan sitä, että vakuutuksenottaja arvioi pystyvänsä selviytymään mahdollisesta vahinkotilanteesta omalla varallisuudellaan, eikä tarvitse kyseisen riskin toteutuessa vahingonkorvausta. Yrityksen tapauksessa yrityksellä on siis oltava riittävästi varallisuutta haluttujen riskien kantamiseen. Monissa tilanteissa pienten riskien kantaminen ja jopa toteutuminen tulee pitkällä tähtäimellä huomattavasti halvemmaksi kuin liian kallis vakuutus.

** Normaalista poikkeavilla vahingoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakavia vahinkoja, kuten esimerkiksi sitä, että henkilö joudutaan uudelleenkouluttamaan tai hän joutuu vahingon vuoksi tapaturmaeläkkeelle.

Ollaan yhteydessä!

Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.