Henkilötietojen käsittely

Vakuutusmeklarina otamme henkilötietojen käsittelyn vakavasti ja noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että emme käsittele muita kuin toimeksiannon tai asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tiedot myös poistetaan, kun niitä ei enää tarvita.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, tai niin kauan kuin niiden säilyttämiseen on laissa määrätty velvollisuus. Saatamme esimerkiksi säilyttää tapahtumatietoja tai kirjeenvaihtoa, kunnes aikaraja korvausvaatimusten esittämiseen kyseisen tapahtuman kohdalla päättyy.

Poistamme henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei edellä mainituilla perusteilla enää ole tarpeen. Voimme poistaa tietoja joiltain osin jo aiemmin asiakkaan toiveesta (esimerkiksi suoramarkkinoinnin kieltäminen).

Tietojen luovuttaminen

Asian ja/tai sopimustemme toteuttamisen niin vaatiessa voimme luovuttaa tietoja

  • konserniimme kuuluville yrityksille
  • vakuutusyhtiöille
  • työeläkelaitoksille
  • Kelalle
  • terveyspalveluiden tuottajille
  • asiakasyhteisöille
  • asianomaisille henkilöille.

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös toimivaltaisille viranomaisille meklariyhtiön laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietojen käsittely markkinoinnissa

Useimmin kysyttyjä kysymyksiä