Henkilötietojen käsittely

Vakuutusmeklarina otamme henkilötietojen käsittelyn vakavasti ja noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että emme käsittele muita kuin toimeksiannon tai asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tiedot myös poistetaan, kun niitä ei enää tarvita.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Söderberg & Partners

Töölönkatu 4
00100 Helsinki

Anu Ruotsalainen
p. +358 50 409 1991
anu.ruotsalainen@soderbergpartners.com

Tietosuojaseloste