Skip to main content Skip to main navigation

Henkilötiedot ja evästeet

Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyvastuu vaihtelee Söderberg & Partners Groupiin kuuluvissa yhtiöissä. Voit esittää kysymyksesi osoitteeseen info.finland@soderbergpartners.com.

Söderberg & Partnersiin kuuluvat yritykset

Söderberg & Partners -ryhmittymä koostuu seuraavista suomalaisista vakuutusmeklariyrityksistä (Y-tunnus suluissa):

 • Benefit Advisors Oy (1993917-3), Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
 • Finnrisk Oy (2841505-6), Alkutie 37 F, 00660 Helsinki
 • Finpremium Oy (1064154-9), Petikontie 4, 01720 Vantaa
 • Söderberg & Partners Oy (3142631-1), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • ITM Brokers Oy (1870131-5), Runeberginkatu 36, 06100 Porvoo
 • Meklaritalo Oy (2282436-9), Kuninkaankatu 22 B, 70100 Kuopio
 • MSR Finser Oy (2631473-7), Kauppapuistikko 12 B 24, 65100 Vaasa
 • Söderberg & Partners International Insurance Oy (2294884-7), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • Rewenda Oy (0986763-9), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • Suunta Meklarit Oy (2733310-4), Hallituskatu 13-17 C 19, 90100 Oulu
 • Vakuutusmeklariliike Semita Oy (1711876-9), Tikkaajantie 3, 35300 Orivesi

Toimintamme on luvanvaraista ja löydät kaikki yhtiömme Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteristä. Meillä on ryhmän sisäisen henkilötietojen käsittelysopimuksen lisäksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja konsernin sisällä.

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tietoja asian ja/tai sopimusten toteuttamisen niin vaatiessa

 • konsernimme sisällä
 • vakuutusyhtiöille
 • työeläkelaitoksille
 • Kelalle
 • terveyspalveluiden tuottajille
 • asiakasyhteisöille
 • asianomaisille henkilöille.

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös toimivaltaisille viranomaisille meklariyhtiön laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, tai niin kauan kuin niiden säilyttämiseen on laissa määrätty velvollisuus. Saatamme esimerkiksi säilyttää tiettyjä tapahtumatietoja tai kirjeenvaihtoa, kunnes aikaraja korvausvaatimusten esittämiseen kyseisen tapahtuman kohdalla päättyy.

Poistamme henkilötiedot kokonaan, kun niiden säilyttäminen ei edellä mainituilla perusteilla enää ole tarpeen tai osittain jo aiemmin asiakkaan toiveesta (esimerkiksi suoramarkkinoinnin kieltäminen).

Tietojen käsittely asiakaspalvelussa

Täältä voit lukea lisää siitä, mitä voidaan soveltaa erilaisiin palveluihin, joita meillä on. Lue lisää sinua kiinnostavien palvelu- ja henkilöluokkien kohdasta.

Asiakas


Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Tietoja, joita käsittelemme sinusta, ovat nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, sosiaaliturvatunnus, vakuutustiedot, tiedot, jos olet poliittisesti altistuneessa asemassa, taloudelliset tiedot, terveystiedot, perhetiedot ja työsuhteesi.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Keräämme tietoja sekä suoraan sinulta, yrityksestäsi, johon olet suhteessa, kuten työnantajiin ja vakuutusyhtiöihin, että laajasti saatavissa olevista lähteistä. Saamme tietoa myös muilta Söderberg & Partners -konsernin yrityksiltä markkinointitarkoituksiin

Mikä on hoidon tarkoitus?

Hoidon tarkoituksena on neuvoa sinua vakuutuksen valinnassa ja hallita itsellesi tai työnantajallesi, jäsenjärjestöllesi tai ryhmävakuutusratkaisullesi kuuluvaa vakuutusta. Voit myös tarvita toimia ennen kuin haluat ottaa uuden vakuutuksen. Tarkoituksena on myös noudattaa liiketoimintaamme sovellettavia juridisia dokumentointivaatimuksia ja markkinoida palveluitamme. (Lisätietoja markkinointiprosessistamme löydät kohdasta Henkilötietojen käsittely markkinointia varten.)

Pakollinen vai vapaaehtoinen?

Sinusta löytyviä tietoja tarvitaan, jotta voimme tarjota vakuutuksia, paitsi sähköpostiosoitteen, jonka meille ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Mikä on Söderberg & Partnerin oikeusperusta / oikeutettu etu?

Hoitojen oikeusperusta on osittain asiakassuhteen dokumentoinnin oikeudellisen velvoitteen täyttäminen ja työnantajan kanssa tekemäsi sopimuksen tai suoraan kanssamme tehdyn sopimuksen toteuttaminen. Meillä on myös perusteltu intressi markkinoida palveluitamme.

Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia ja missä maissa he ovat?

Tietoja, joita käsittelemme sinusta, lähetetään vakuutusyhtiölle, jossa vakuutus tehdään, ja työnantajallesi. Saatamme joutua myös toimittamaan toimittajillemme tarvittavat tiedot palveluidemme suorittamiseksi, esimerkiksi tietojen tallennuksen yhteydessä. Vastaanottajat sijaitsevat pääasiassa Ruotsissa tai EU / ETA-alueella. Yksittäisissä tapauksissa käytämme toimittajia, joissa henkilötietoja voidaan siirtää EU: n / ETA: n ulkopuolelle, ja näissä tapauksissa varmistamme, että ryhdytään toimenpiteisiin tietosuoja-asetuksen 46 artiklan suojausvaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi sinua koskevia yhteystietoja voidaan jakaa Söderberg & Partners-ryhmän muiden yritysten kanssa markkinointitarkoituksiin. (Lisätietoja markkinointiprosessistamme löydät kohdasta Henkilötietojen käsittely markkinointia varten.)

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen vakuutuskauden ja ajan kuluessa, jonka kuluessa vakuutusta voidaan vaatia. Tallennamme tietoja yleensä 11 vuotta sen jälkeen, kun sopimuksemme kanssasi tai yrityksen / organisaation kanssa on päättynyt.


Sukulaiset


Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Tietoja, joita käsittelemme sinusta, ovat nimet, perhesuhteet ja taloudelliset tiedot.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Keräämme tietoja sukulaiselta, joka on asiakas kanssamme.

Mikä on hoidon tarkoitus?

Hoidon tarkoituksena on antaa neuvoja asiakkaallemme ja noudattaa liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja koskevia lakivaatimuksia.

Pakollinen vai vapaaehtoinen?

Läheisten on vapaaehtoista antaa tietoja.

Mikä on Söderberg & Partnerin oikeusperusta?

Hoidon oikeusperusta on, että asianmukaisen neuvonnan tarjoamiseksi meillä on laillinen velvoite pyytää tiettyjä tietoja sukulaisista.

Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia ja missä maissa he ovat?

Vastaanottajat sijaitsevat pääasiassa Ruotsissa tai EU / ETA-alueella. Yksittäisissä tapauksissa käytämme toimittajia, joissa henkilötietoja voidaan siirtää EU: n / ETA: n ulkopuolelle, ja näissä tapauksissa varmistamme, että ryhdytään toimenpiteisiin tietosuoja-asetuksen 46 artiklan suojausvaatimusten noudattamiseksi.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen vakuutuskauden ja ajan kuluessa, jonka kuluessa vakuutusta voidaan vaatia. Tallennamme tietoja yleensä 11 vuotta sen jälkeen, kun sopimuksemme kanssasi tai yrityksen / organisaation kanssa on päättynyt.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Jos olet yhteyshenkilö yrityksessä tai organisaatiossa, jonka kanssa Söderberg & Partnersilla on sovittelijan tehtävä, käsittelemme seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja millainen asema sinulla on yrityksessä tai organisaatiossa. Jos yrityksesi on yksittäinen yritys, käsittelemme yllä mainitun lisäksi myös sosiaaliturvatunnustasi. Jos sinut nimitetään työntekijänä tai muulla tavoin vakuutuksessa tai vakuutussopimuksessa, jonka ottaa pois yritys tai organisaatio, jolle Söderberg & Partners on välittäjätehtävä, käsittelemme sinusta tietoja, jotka ovat tarpeen kyseiselle vakuutukselle, toisin sanoen sosiaaliturvatunnus, nimi ja vakuutustiedot. Jos Söderberg & Partners auttaa yritystä tai organisaatiota vahingon sattuessa, tiedot vammasta käsitellään. Jos henkilökohtaisesti otat vakuutuksen Söderberg & Partnersin kautta, käsittelemme nimiä, sosiaaliturvatunnuksia, osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja vakuutustietoja, jotka liittyvät asiaankuuluviin vakuutuksiin.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Keräämme tietoja sekä suoraan sinulta että yritykseltä tai organisaatiolta, johon sinulla on suhde. Ne voivat olla työnantaja, jäsenorganisaatio, ryhmän edustaja tai muu yritys tai muu organisaatio, jonka kanssa sinulla on samanlainen suhde.

Mikä on hoidon tarkoitus?

Hoidon tarkoituksena on neuvoa ja auttaa sinua tai yritystä / organisaatiota, johon sinulla on suhde, valitessaan vakuutusta ja hallita vakuutuksia, jotka sinulla tai yritykselläsi / organisaatiollasi on. Se voi myös olla toimia ennen uuden vakuutuksen ottamista tai auttaa vahinkojen varalta. Tarkoituksena on myös noudattaa liiketoimintaamme sovellettavia juridisia dokumentointivaatimuksia ja markkinoida palveluitamme. (Lisätietoja markkinointiprosessistamme löydät kohdasta Henkilötietojen käsittely markkinointia varten.)

Pakollinen vai vapaaehtoinen?

Sinusta löytyviä tietoja tarvitaan, jotta voimme välittää vakuutuksen, paitsi sähköpostiosoite ja sijaintityyppi, jonka meille ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Mikä on Söderberg & Partnerin oikeusperusta / oikeutettu etu?

Vakuutuksenottajan tai meiltä neuvoja saaneiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen täyttäminen tai valmistelutöiden tekeminen ennen sopimuksen tekemistä. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus dokumentoida jokainen asiakassuhde. Jos meillä ei ole sopimusta suoraan kanssasi, mutta työnantajan, jäsenjärjestön tai ryhmän edustajan kanssa, eikä sinulla ole sopimusta yrityksen / organisaation kanssa, joka on meille asiakas, meillä on perusteltu intressi käsitellä tietosi täyttääksemme sopimussuhteemme meidän asiakas tai suorittaa valmistelutyöt ennen tällaisen sopimuksen tekemistä. Lisäksi meillä on perusteltu intressi markkinoida palveluitamme. Jos haluat tietää, millä perusteilla lailliset intressiarvioinnit on tehty, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.finland@soderbergpartners.com.

Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia ja missä maissa he ovat?

Tietoja, joita käsittelemme sinusta, lähetetään vakuutusyhtiölle, jossa vakuutus tehdään, ja työnantajallesi. Saatamme joutua myös toimittamaan toimittajillemme tarvittavat tiedot palveluidemme suorittamiseksi sinulle, esimerkiksi tiedon tallennuksen yhteydessä. Vastaanottajat sijaitsevat pääasiassa Ruotsissa tai EU / ETA-alueella. Yksittäisissä tapauksissa käytämme toimittajia, joissa henkilötietoja voidaan siirtää EU: n / ETA: n ulkopuolelle, ja näissä tapauksissa varmistamme, että ryhdytään toimenpiteisiin tietosuoja-asetuksen 46 artiklan suojausvaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi sinua koskevia yhteystietoja voidaan jakaa Söderberg & Partners-ryhmän muiden yritysten kanssa markkinointitarkoituksiin. (Lisätietoja markkinointiprosessistamme löydät kohdasta Henkilötietojen käsittely markkinointia varten.)

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen vakuutuskauden ja ajan kuluessa, jonka kuluessa vakuutusta voidaan vaatia. Tallennamme tietoja yleensä 11 vuotta sen jälkeen, kun sopimuksemme kanssasi tai yrityksen / organisaation kanssa on päättynyt.

Tietojen käsittely markkinoinnissa

Keräämme tietoja sekä Söderberg & Partners Groupiin kuuluvilta yrityksiltä, että ulkopuolisten kanavien kautta. 

Käsittelyn tarkoitus on markkinoida palvelujamme.

Voit valita, annatko meidän käyttää henkilötietojasi palvelujemme markkinointitarkoituksiin. Voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin. Lisätietoja löydät yltä kohdasta Oikeus vastustaa.

Säilytämme asiakastietosi sen ajan, joka on ilmoitettu palvelukohtaisesti yllä. Jos et ole asiakkaamme, mutta olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietojasi niin kauan kunnes ilmoitat peruuttavasi uutiskirjeen tilauksen. Jos et ole asiakas ja otamme yhteyttä sinuun markkinointitarkoituksessa, säilytämme tietojasi kolmen kuukauden ajan keräämisajankohdan jälkeen.

Sopimuksemme puitteissa käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite ja puhelinnumero. Jos edustat yritystä, keräämme tietoja asemastasi. Sopimuksemme noudattamiseksi keräämme myös sähköpostiosoitteesi.

Tapahtumakutsuja varten käsittelemme seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero sekä tulotiedot. Jos ilmoitat olevasi kiinnostunut yrityksestämme verkkosivullamme olevalla lomakkeella, käsittelemme seuraavat tiedot: nimi, paikkakunta, henkilötunnus, yhteystiedot, minkä yhtiön asiakas mahdollisesti olet sekä muut antamasi tiedot.

Jos olemme nauhoittaneet sinusta videon, tallennamme sen lisäksi nimesi, asemasi ja edustamasi yrityksen nimen.

Jos ilmoitat, että et halua meiltä markkinointimateriaalia emme enää lähestyä sinua markkinointitarkoituksessa.

FAQ - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Suhteesi Söderberg & Patnersiin ratkaisee, millaisia henkilötietoja sinusta käsittelemme. Alempana kerromme tarkemmin, mitä henkilötietoja käsittelemme meiltä ostamiesi palvelujen tyypin perusteella.

Vaikka et olisi asiakkaamme, saatamme käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. Jos sukulaisesi on Söderberg & Partnersin asiakas, saatamme käsitellä joitakin tietoja sinusta antaaksesi sukulaisellesi mahdollisimman hyviä neuvoja. Alempaa voit saada lisätietoja itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelystä sekä käsittelytavoista, vaikka et vielä olisi asiakkaamme.

Asiakkuuteesi liittyviä henkilötietoja käsitellään, jotta voisimme täyttää sopimus- ja muut velvoitteemme sinua kohtaan, jotta voimme tarjota hyvää asiakaspalvelua. Lisäksi laki velvoittaa meitä dokumentoimaan asiakassuhteitamme, minkä vuoksi meidän on käsiteltävä henkilötietoja asiakkaistamme ja heidän sukulaisistaan.

Meidän on myös käsiteltävä joitakin henkilötietoja kirjanpitoamme ja toimintakertomuksiamme varten. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme ottaa yhteyttä mahdollisiin ja jo olemassa oleviin asiakkaisiin markkinointitarkoituksessa sekä kehittää järjestelmiämme, tuotteitamme ja asiakkaillemme lähetettäviä tarjouksia.

Jos olemme ottaneet sinuun yhteyttä vaikka et ole asiakkaamme, käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksessa, kuten ajanvaraustietoja.

Jos et halua meidän käsittelevän henkilötietojasi, ota yhteyttä meihin, niin poistamme sinua koskevat tiedot. Ota yhteyttä neuvojaasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info.finland@soderbergpartners.com.

Söderberg & Partnersin tietosuoja on erittäin vahva. Se tarkoittaa että muiden etujen ohella meillä on järeät tekniset ratkaisut henkilötietojen suojaamiseen, kuten palomuurit ja tunkeutumisenhavainta.

Lisäksi rajoitamme tietoihin pääsyä, eli henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joille se on ehdottoman välttämätöntä työtehtäviensä hoidon kannalta. Lisäksi asetamme yhtä korkeat vaatimukset muille tahoille, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme.

Sinulla on useita oikeuksia henkilötietojen käsittelyn suhteen. Jos olet epävarma käsittelemmekö henkilötietojasi, voit tiedustella asiaa Ota yhteyttä neuvojaasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info.finland@soderbergpartners.com.

Oikeus tutustua asiaan

Sinulla on oikeus saada selville, käsittelemmekö henkilötietojasi sinusta. Jos teemme niin, sinulla on myös oikeus saada ote, joka sisältää tietoja kyseisistä henkilötiedoista. Oikeus sisältää myös lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat hankkia rekisteriotteen, voit hakea sitä lähettämällä hakemuslomakkeen, jonka löydät täältä.

Oikeus vastustaa

Jos käytämme henkilökohtaisia tietojasi mainostaaksemme palveluitamme sinulle, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä. Tällöin lopetamme tietojen käsittelyn markkinointitarkoituksiin.

Jos haluat vastustaa meitä käyttämällä henkilökohtaisia tietojasi markkinoida sinulle, voit ottaa yhteyttä: info.finland@soderbergpartners.com ja kertoa mihin vastalauseesi liittyy.

Poisto- ja rajoitusoikeus

Tietyin ehdoin sinulla on oikeus saada sinusta käsittelemämme tiedot poistettua. Tämä pätee esimerkiksi silloin, kun meillä ei ole laillista perustaa tietojen käsittelemiselle tai jos tietoja ei enää tarvita liiketoiminnassamme. Sen sijaan, että pyytäisivät tietojen poistamista, voit pyytää, että rajoitamme tietojen käsittelyä. Tämä tarkoittaa, että tallennamme tiedot, mutta rajoitamme käsittelyn passiiviseen varastointiin.

Jos haluat poistaa tietoja tai rajoittaa niitä, voit hakea tätä lähettämällä hakemuslomakkeen, jonka löydät täältä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jos käsittelemme sinusta henkilökohtaisia tietoja toteuttaaksesi sopimuksen, joka meillä on kanssasi tai suostumuksesi tuella, sinulla on oikeus ns. Tietojen siirrettävyyteen tietojen suhteen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus vaatia, että toimitamme sinulle tiedot sähköisessä muodossa. Voit myös pyytää, että lähetämme tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, kun se on teknisesti mahdollista.

Jos haluat tietosi siirrettävyyttä, voit hakea tätä lähettämällä hakemuslomakkeen, jonka löydät täältä.

Oikeus korjaukseen

Jos käsittelemme vääriä tai puutteellisia henkilökohtaisia tietojasi, sinulla on oikeus saada nämä tiedot korjatuiksi.

Jos haluat saada tietoja korjatuiksi, voit hakea tätä lähettämällä hakemuslomakkeen, jonka löydät täältä

Evästeet

Evästeet (”cookies”) ovat pieniä tiedostoja, jotka asentuvat käyttäjän selaimeen. Evästeitä käytetään mm. tilastointiin, markkinointiin, verkkosivuston kehittämiseen sekä kävijäkokemuksen parantamiseen. Evästeet voivat mm. tunnistaa mitä selainta käytät ja sovittaa sivuston mahdollisimman toimivaksi juuri tuossa selaimessa.

Lue lisää
Ota yhteyttä