Skip to main content Skip to main navigation

Ulkomaankomennus

Perinteisesti ulkomaankomennus on tarkoittanut sitä, että Suomesta lähetetty työntekijä muuttaa perheineen 2-3 vuodeksi töihin ulkomaille suomalaisen työnantajansa lähettämänä. Nykyisin ulkomaankomennukset ovat usein monimutkaisempia ja siksi myös työnantajalle järjestelyiltään haastavampia.

Suomalaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijän vakuutusturva myös ulkomaankomennuksen aikana.

Vakuutustarpeisiin sekä vakuuttamisen monimutkaisuuteen vaikuttaa paljon työskentelymaa sekä ulkomaankomennuksen kesto. Useimmiten työntekijä tulee vakuuttaa kohdemaan sääntöjen mukaisesti.

Poikkeus sääntöön on kuitenkin tilapäisesti ulkomailla työskentelevä työntekijä eli lähetetty työntekijä. Lähetetty työntekijä

  • tekee töitä Suomessa toimivalle yritykselle koko työkomennuksensa ajan
  • kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin kun ulkomaankomennus alkaa
  • työskentelee ulkomailla tilapäisesti.

Työskentely EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä

Toisessa EU-maassa, ETA-alueella tai Sveitsissä työskentelevän status voi olla lähetetty työntekijä, jos edellytykset Suomen sosiaaliturvaan kuulumiselle täyttyvät, ja A1-todistus on haettu.

Työnantaja ja työntekijä voivat hakea lähetetyn työntekijän todistusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Tavallisesti työntekijä voi pysyä vakuutettuna Suomessa korkeintaan kahden vuoden ajan. 

Jos työkomennus kestää alle kuukauden, se lasketaan yleensä työmatkaksi eikä lähetetyn työntekijän todistusta tarvitse hakea.

Suomella on lisäksi sosiaaliturvasopimus tiettyjen maiden kanssa. Tällaisia maita ovat Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kiina, Kanada, Quebecin ja USA. Näiden maiden kohdalla toimitaan samoin kuin EU-/ETA-maiden sekä Sveitsin kohdalla.

Työskentely EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolella

EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolella työskenneltäessä lähetetty työntekijä on usein vakuutettava sekä Suomen että työskentelymaan lakien mukaan.

Vakuuttamisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta, jos ulkomaankomennus kestää yli kaksi vuotta. 

EU:n, ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolella lähetetty työntekijä tarvitsee pääsääntöisesti myös työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen.

Osa maista myös edellyttää, että työntekijällä on matkavakuutus voimassa, kun työviisumi annetaan. Tällaisia maita ovat esimerkiksi suosimat Uusi-Seelanti, Thaimaa ja Indonesia.

Komennusmatkavakuutus

On hyvä pitää mielessä, että edellä mainitut vakuutukset ovat tasoltaan vastaavia kuin Suomen sosiaaliturva. Vaikka työntekijällä olisi A1-todistus, se osoittaa vasta hänen kuulumisensa Suomen sosiaaliturvaan.

Useimmiten ulkomaankomennuksella olevat työntekijät kuitenkin tarvitsevat (ja työnantajat myös haluavat tarjota heille) paljon sosiaaliturvaa kattavampaa työterveyshuoltoa ja vakuutusturvaa.

Tällöin kyseeseen voivat tulla erilaiset yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset, kuten matkavakuutukset tai komennusmatkavakuutus. Matkavakuutukset tuovat turvaa jo siitäkin näkökulmasta, että sosiaaliturva ei kata esimerkiksi ambulanssilentoja takaisin kotimaahan sairastapauksissa.

Osa kohdemaista myös edellyttää voimassaolevaa matkavakuutusta ennen viisumin myöntämistä.

Mitä muuta lähetetty työntekijä tarvitsee?

Ulkomaankomennukselle lähtevät työntekijät tarvitsevat mukaansa monenlaisia dokumentteja ja asiakirjoja, joista A1-todistus on vain yksi muiden joukossa. Tarvittavia asiakirjoja voivat olla kohdemaasta riippuen mm. viisumit ja erilaiset todistukset.

Autamme mielellämme yritystäsi tarkastelemaan ulkomaille lähtevien työntekijöidenne vakuutusturvan tarvetta sekä etsimään juuri teille sopivat vaihtoehdot markkinoilta kustannustehokkaaseen hintaan. Järjestämme tarvittaessa myös muut matkalle mukaan tarvittavat vakuutukset, viisumit ja dokumentit.

Useiden vuosien kokemuksella neuvomme millaisia asioita tulee ottaa huomioon ennen komennukselle lähtemistä, komennuksen aikana sekä kotimaahan palattua. Kansainvälisen vakuuttamisen asiantuntijoillamme on myös paljon käytännön tietoa eri työskentelykohteista kautta maailman.

Pysyvä toimintamalli säästää monelta ongelmalta

Autamme yritystäsi luomaan selkeät prosessit ulkomaankomennuksiin. Toimintamalli ja valmiit ohjeet auttavat henkilöstöäsi toimimaan tasapuolisesti sekä välttämään virheitä.

Samalla varmistat, että ulkomaille lähetetyt työntekijäsi voivat aina lähteä matkaan turvallisin ja luottavaisin mielin. Työntekijöiden vakuuttamisen lisäksi autamme mielellämme myös muiden henkilöstöetujen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa.

 

Ota yhteyttä