Skip to main content Skip to main navigation

Työntekijän vakuuttaminen

Työntekijän vakuutukset muodostuvat Suomessa lakisääteisestä vakuutusturvasta sekä organisaation tarjoamista vapaaehtoisista täydennyksistä pakolliseen vakuutusturvaan.

Työntekijän vakuuttaminen on Suomessa lakisääteistä. Jokaiselle työnantajalle pakollisia työntekijöiden vakuutuksia ovat työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, eläkevakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus. 

Moni työnantaja ottaa lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden avulla voi kattaa esimerkiksi lakisääteistä laajempia sairaanhoitopalveluita työterveyshuollossa. Vapaaehtoiset vakuutukset ovat usein myös osa yrityksen riskienhallintaa. Nykyisin esimerkiksi etätyövakuutus on todella yleinen.

Miten vakuutusmeklari voi auttaa työntekijöiden vakuutuksissa

Ammattitaitoinen vakuutusmeklari voi olla työntekijöiden vakuutusten hankinnassa kullanarvoinen. Vakuutusmeklari auttaa sinua miettimään, millaista vakuutusturvaa sinun yrityksesi työntekijäsi tarvitsevat.

Huolella suunniteltu vakuutus- ja henkilöstöetukokonaisuus vähentää merkittävästi yrityksen taloudellisia riskejä ja vähentää myös usein sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

Työntekijöiden vakuuttamiseen ja henkilöstöetuihin perehtyneen vakuutusmeklarin asiantuntemukseen kuuluvat myös verotukselliset asiat. Vakuutusmeklari kilpailuttaa halutessasi koko vakuutuskokonaisuuden sekä yrityksesi henkilöstöedut.

Samalla kertaa voidaan katsoa kuntoon, että yrityksesi on hyödyntänyt kaikki veroedut ja -vähennykset parhaalla mahdollisella tavalla ja kilpailuttaa halutessa myös työterveyshuolto.

Näin suunnittelemme työntekijöiden vakuutukset

1. Tarvekartoitus

Kartoitamme yrityksesi liiketoimintaan liittyvät riskit, yrityksen vakuutukset sekä vahinkohistorian. Näiden pohjalta saamme määriteltyä millaiset tarpeet yritykselläsi on.

Tämän jälkeen analysoimme nykyisiä ratkaisuita suhteessa tarpeisiin. Listaamme mahdolliset puutteet tai palvelut ja vakuutukset, joille ei ole enää tarvetta.

2. Yrityksen vakuutusten ja henkilöstöetujen kilpailuttaminen

Hoidamme koko kilpailutusprosessin organisaation antamalla valtakirjalla niin, että sinun tarvitsee itse osallistua prosessiin mahdollisimman vähän.

Teemme tarjouspyynnöt, otamme saadut tarjoukset vastaan sekä vertaamme niiden soveltuvuutta tarpeisiin. Tarvittaessa neuvottelemme erikoisehdoista tai muista lisäkysymyksistä. Teemme suosituksen tarpeisiinne sopivimmasta vaihtoehdosta.

3. Kokonaisuuden hallinnointi

Kilpailutusvaiheen jälkeen organisaatio voi halutessaan jäädä hallinnointiasiakkaaksemme. Käytännössä se tarkoittaa, että voit jättää työntekijöidesi vakuutusturvan ja yrityksen henkilöstöedut kokonaan meidän hoidettavaksemme.

Hoidamme kaikki päivittäiset juoksevat asiat puolestasi. Otamme mm. vakuutuspostit vastaan sekä tarkistamme laskujen oikeellisuuden. Voimme myös hoitaa puolestasi esimerkiksi vahinko-, eläke- ja etuisuusasioita.

Vähintään kerran vuodessa järjestämme tapaamisen, jossa käymme ajankohtaisia asioita läpi ja teemme päivitykset vakuutusturvaan.

Erilaisia vakuutuksia on paljon

Vapaaehtoisia vakuutuksia on markkinoilla tarjolla paljon. Vakuutusmeklarin avulla voit hankkia työntekijöiden vakuutuksia myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälisten vakuuttajien valmiiksi kilpailutetuissa portfolioratkaisuissa hinta-laatusuhde on usein kohdallaan.

Lue lisää henkilövakuutuksista:

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kuuluu Suomessa työnantajaa velvoittaviin yrityksen pakollisiin vakuutuksiin. Työtapaturmavakuutus suojaa työntekijöiden toimeentulon, jos heille sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla (työtapaturma) tai työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Työeläkevakuutus eli TyEL-vakuutus kuuluu työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Työeläkevakuutus otetaan työeläkevakuutusyhtiöstä. Vakuutus kattaa työntekijän toimeentuloa erilaisten pitkäaikaisten työkyvyttömyysriskien varalta. Yrittäjä taas vakuuttaa itsensä yrittäjän eläkevakuutuksella eli YEL-vakuutuksella.

Ryhmätapaturmavakuutus tuo työntekijöille turvaa vapaa-aikana ja etätyössä. Se korvaa erilaisten tapaturmien hoitokuluja ja varmistaa, että hoitoon pääsee mahdollisimman nopeasti. Ryhmätapaturmavakuutuksen merkitys on korostunut etätyön lisääntymisen myötä.

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka vaaditaan terveyden- tai sairaanhoidon ammattihenkilöiltä. Potilasvakuutus kattaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja. Uusi potilasvakuutuslaki astui voimaan 1.1.2021.

Sairauskuluvakuutukset täydentävät työnantajan tarjoamaa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Sairauskuluvakuutuksia on hyvin eri tasoisia. Tärkeintä sairauskuluvakuutuksen hankinnassa on yrityksen kannalta se, ettei vakuutusturva ole päällekkäinen työterveyshuollon sopimuksen kanssa, vaan ratkaisut tukevat toisiaan.

Hallinnon vastuuvakuutus on yrityksen johdolle ja hallituksen jäsenille ottama vakuutus, joka turvaa tilanteissa, joissa johtajalle aiheutuu henkilökohtainen vahingonkorvausvelvollisuus.

Liikematkavakuutus on voimassa työmatkoilla niiltä osin, jotka jäävät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ulkopuolelle. Liikematkavakuutukseen voi halutessa sisällyttää myös mm. matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Liikematkavakuutus on erityisen tärkeä henkilöille, jotka matkustavat paljon työssään.

Komennusvakuutus on erikoisvakuutus henkilöille, jotka lähetetään ulkomaankomennukselle. Vakuutus kattaa mm. sairaudenhoitokuluja ulkomaankomennuksen aikana. Komennusvakuutus voidaan ulottaa koskemaan myös ulkomaankomennukselle lähtevän henkilön lapsia.

Kerromme mielellämme lisää kansainvälisen verkostomme kautta tarjolla olevista ratkaisuista.

Jos haluaisit kuulla lisää jostakin henkilövakuutuksesta tai keventää omaa hallinnollista taakkaasi asiantuntijan avulla, ota yhteyttä meihin! Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin vakuutusmeklarimme on yhteydessä sinuun!

 

Ota yhteyttä