Skip to main content Skip to main navigation

Onko yrityksesi vakuutettu tietoturvapoikkeamien varalta?

Entistä digitaalisemmassa maailmassa yritysten on hallittava aivan uusia riskejä, kuten joutuminen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tämä nostaa tietoturvavakuuttamisen entistä tärkeämpään rooliin. Vaikka yrityksellä on perussuojaus kunnossa palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen muodossa, voivat liiketoimintaprosessit ja ihmiset olla nykypäivänä haavoittuvampia kyberhyökkäyksille kuin uskotkaan.

Miksi tietoturvavakuutusta tarvitaan?

  • Yritysten tietojärjestelmissä olevan tiedon luottamuksellisuuden merkitys on kasvanut digitalisaation myötä. Samaan aikaan tietojärjestelmiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt huomattavasti.
  • Yhä useamman yrityksen liiketoiminta on täysin riippuvainen tietojärjestelmistä. Tietoturvavahingot voivat aiheuttaa vakavia seurauksia liiketoiminnalle, sekä aiheuttaa huomattavia mainevahinkoja.
  • Toukokuussa 2018 voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus tuo entistä tiukempia velvoitteita esimerkiksi asiakkaista kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tulee ilmoittaa nopeasti rekisteröidyille henkilöille sekä viranomaisille.
  • Tietoturvavahinkojen selvittämisestä sekä tietojen palauttamisesta ja tietojärjestelmien puhdistamisesta voi aiheutua yritykselle merkittäviä asiantuntijakuluja.

Söderberg & Partners Tietoturvavakuutus (Kybervakuutus)

 

Söderberg & Partners tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille portfolion, jota hyödyntäen tietoturvavakuuttaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Yleensä tietoturvavakuutusten hankinnassa joudutaan käyttämään pitkiä kartoituslomakkeita, joiden täyttämien on työlästä ja kilpailutus vie aina aikaa. Portfolioratkaisussa vakuutusturva on etukäteen määritelty ja kilpailutettu.

 

Ratkaisu on tarjolla vakuuttajan kanssa etukäteen määritellyille toimialoille ja vakuutuksen hintaan vaikuttaa yrityksen toimiala sekä liikevaihto. Portfoliovakuutuksen saamisen edellytyksenä on, että vakuuttajan määrittelemät vähimmäisehdot yrityksen toiminnasta ja tietoturvasta täyttyvät, mutta prosessi on huomattavasti kevyempi kuin normaali tietoturvavakuutushankinta.

MITÄ TIETOTURVAVAKUUTUKSESTA KORVATAAN?

Tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä.

Yrityksen tietojärjestelmäksi katsotaan yrityksen omistamat ja hallinnoimat tietojärjestelmät, tiedot ja ohjelmistot. Tämän lisäksi vakuutusturva voidaan laajentaa kattamaan myös yrityksen ulkoistamien IT-palveluiden toimittajien palveluista yritykselle aiheutuneet vahingot.

 

Ota yhteyttä