Skip to main content Skip to main navigation

Takausvakuutus

Asiakkaasi saattavat pyytää yritykseltäsi vakuuksia tai takauksia varmistaakseen, että täytät sopimuksenne mukaiset velvoitteet. Yleisimmin käytettyjä vakuuksia ovat pankkitakaukset. Tyypillisiä takausten käyttäjiä ovat rakennusliikkeet ja erilaiset investointitavaroiden valmistajat.

Yksi varteenotettava vaihtoehto pankkitakauksille on takausvakuutus. Se on rahoitusinstrumentti, jossa vakuutusyhtiö takaa asiakkaansa puolesta kolmannelle osapuolelle (tilaaja, edunsaaja) näiden välisen sopimuksen suorittamisen. Se on kirjallinen sitoumus, joka takaa alkuperäisen sopimuksen toiselle osapuolelle rahallisen korvauksen vakuutusyhtiöltä, mikäli alla olevan sopimuksen velvoitteita ei hoideta sopimuksen mukaisesti. Käytännössä takausvakuutus vastaa pankkitakausta, mutta tässä tapauksessa takauksen antajana ei ole pankki vaan vakuutusyhtiö.

 

Miksi ja milloin yrityksen kannattaa harkita pankkitakausten sijasta takausvakuutusta?

Ensimmäinen edellytys on, että edunsaaja ei vaadi sopimustekstissä vakuudeksi pankkitakausta. Jo neuvotteluissa kannattaa varmistaa, että vakuudeksi käy myös takausvakuutus. Jos yritys ottaa pankin takauslimiitin lisäksi tai tilalle vakuutusyhtiön takauslimiitin, niin pankin limiittiä vapautuu muihin (parempiin) tarkoituksiin, esimerkiksi kasvuinvestointien rahoitukseen. Takausvakuutuksella voidaan myös joissakin tapauksissa korvatta rembursseja. Tänä päivänä vakuutusyhtiöiden hinnoittelu on erittäin kilpailukykyistä. Yleensä vakuuttajat eivät myöskään vaadi vastavakuuksia, vaan ne voi säästää muihin tarpeisiin.

Takausvakuuttajat toimivat yleensä samalla tavalla kuin pankit eli myöntävät asiakkaalleen takauslimiitin, josta yksittäisiä takauksia voidaan kirjoittaa nopeasti ja joustavasti. Limiitin myöntäminen perustuu yrityksen taloudellisen aseman ja tulevaisuuden näkymien analysointiin. Myös takaustarpeilla on vaikutusta hinnoitteluun.

 

Tyypillisiä vakuutusyhtiöiden myöntämiä takauksia ovat:

  • Työ- ja takuuaikaiset takaukset
  • RS-takaukset (rakennusaikainen, rakennusvaiheen jälkeinen)
  • Toimitustakaukset
  • Ennakkomaksun takaukset
  • Maksuntakaukset
  • Tullitakaukset
  • Erilaiset lupatakaukset (ympäristöluvan/maankäytön vakuudeksi annettavat takaukset)

Söderberg & Partners voi auttaa asiakkaitaan järjestämällä takauslimiittejä kotimaisilta tai kansainvälisiltä markkinoilta. Voimme myös hoitaa takauslimiitin kilpailuttamisen markkinoilla parhaiden ehtojen varmistamiseksi

Ota yhteyttä