Skip to main content Skip to main navigation

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutuksilla katetaan vahingonkorvausvelvollisuutta, joka yritykselle voi aiheutua, jos yritys tai sen työntekijä aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle tai jollekin muulle taholle.

Vastuuvakuutukset ovat tärkeä osa yrityksen vakuutusturvaa, sillä voi olla haastavaa arvioida etukäteen, minkälaisia vahingonkorvausvaatimuksia yritys voi toiminnassaan kohdata. Vastuuvakuutusten avulla näitä toiminnan riskejä voi siirtää vakuutusyhtiölle.

Vastuuvakuutus on tärkeä jo silloin, kun tehdään vasta tarjouksia ja neuvotellaan uusien asiakkuuksien kanssa. Osa asiakkaista nimittäin edellyttää tietynlaista vastuuvakuutusturvaa yhteistyökumppaneiltaan.

Kun otat vakuutusmeklarin avuksesi jo varhaisessa vaiheessa, hän auttaa arvioimaan, millaista vakuutusturvaa omilta sopimuskumppaneilta on järkevää edellyttää, ja millaisiin sopimuksiin vakuutusten osalta kannattaa itse suostua.

Kuka tahansa voi saada vahingonkorvausvaatimuksen

Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä esimerkiksi

  • virheellisen työsuorituksen jäljiltä
  • kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnin johdosta
  • yrityksen myymien tuotteiden puutteellisen turvallisuuden vuoksi.

Vahingonkorvausvastuuseen voivat joutua myös suunnittelu- isännöinti- tai asianajotoimistot, jos virheelliset suunnitelmat, neuvot, ohjeet tai muu asiantuntijapalvelu aiheuttaa vahinkoa.

Työntekijän työssään aiheuttamasta vahingosta korvausvastuu siirtyy työntekijältä yritykselle.

Yrityksen johto ja hallituksen jäsenet voivat myös joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen tehtävässään aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta.

Erilaiset vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutusturvia on markkinoilla tarjolla paljon erilaisia. Vakuutusmeklari arvioi aina yksilöllisesti, mitkä vastuuvakuutukset ovat tarpeen kunkin yrityksen toiminnassa ja toimialalla.

Asiantuntijamme neuvovat yritystäsi mm. seuraavissa vastuuvakuutusturvissa:

Toiminnan vastuuvakuutus on perusturva, joka pitäisi löytyä jokaiselta yritykseltä. Se korvaa yrityksen toiminnassa aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja.

Tuotevastuuvakuutus korvaa yrityksen valmistaman, maahantuoman tai myymän tuotteen puutteiden aiheuttamia vahinkoja. Tuotevastuuvahingoissa korvaussummat voivat nousta suuriksikin, joten vakuutus on tärkeä kaikenkokoisille yrityksille.

Konsulttivastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja sekä taloudellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat puutteellisesta tai virheellisestä konsulttityöstä. Vakuutus soveltuu erityisen hyvin tekniselle konsultille.

Varallisuusvastuuvakuutus korvaa puhtaita taloudellisia vahinkoja. Vakuutus on tarpeen esimerkiksi kiinteistövälittäjille tai tilitoimistoille sekä muille sellaisille toimialoille, joilla tehdään asiantuntijatyötä ja virheestä voi aiheutua taloudellista vahinkoa.

Hallinnon vastuuvakuutus  kattaa yrityksen toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen osakeyhtiölain mukaista henkilökohtaista korvausvastuuta.

Vastuuvakuutuksiin liittyy myös rajoitusehtoja, jotka eri toimialoilla voivat vahinkotilanteessa muodostua hyvinkin merkityksellisiksi. On hyvä tietää, että osa näistä rajoitusehdoista on kuitenkin mahdollista poistaa - tässä vakuutusmeklari voi olla suureksi avuksi!

Vastuuvakuutusten hinta

Vastuuvakuutusten hinta määräytyy yrityskohtaisesti ja hintaan vaikuttaa mm. yrityksen koko sekä toimiala.

Vakuutusmeklari tuntee vakuutusten ammattiostajana vakuutusmarkkinan, joten hän pystyy vakuutusturvan suunnittelun lisäksi neuvottelemaan yrityksellesi myös parhaan hinnan.

Joitakin vastuuvakuutustuotteita, kuten hallinnon vastuuvakuutusta saa myös vakuutusmeklarin kautta kustannustehokkaana portfolioratkaisuna. Kysy lisää meiltä!

Haluaisitko asiantuntijan apua oikeanlaisen vastuuvakuutusturvan määrittämiseen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin vakuutusmeklarimme palaa pian asiaan.

 

Ota yhteyttä