Skip to main content Skip to main navigation

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yllättävien tilanteiden varalle valmistautumista ja vahinkojen välttämistä toimintatapojen muutoksilla. Ammattitaitoinen riskien arviointi on tärkeä osa erinomaista vakuutusratkaisua.

Riskienhallinta on hyvin kokonaisvaltaista toimintaa. Vakuutusten osalta riskienhallinta tarkoittaa sitä, että tiedät mitä kaikkia riskejä liiketoimintaasi liittyy. Näin voit hankkia vakuutuksia turvaamaan niitä riskejä, joiden kohdalla se on mahdollista ja järkevää. Jos jotakin asiaa ei voi vakuuttaa, olet kuitenkin tietoinen millaisia riskejä asiaan liittyy.

Hyvin suunniteltu riskienhallinta alkaa aina ammattilaisen tekemään riskien arviointia. Riskienhallinta ei suinkaan ole pelkkää vakuutusten ostamista.

Riskienhallinta mahdollistaa turvallisen ydinbisneksen

Riskienhallinta koskettaa liiketoimintasi eri osa-alueita yrityksesi arkisista toimintatavoista, työturvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisesta lähtien.

Useimmiten hyvällä riskienhallinnalla on mahdollista vähentää riskien toteutumista tai ainakin lieventää niiden seurauksia.

Tarjoamme monipuolisia riskienhallinnan palveluita eri kokoisten organisaatioiden tarpeisiin sekä kotimaassa toimimiseen että kansainvälisillä markkinoilla.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM)

Hyvä riskienhallintaprosessi sisältää

 • selkeän riskienhallinnan toiminnan kuvauksen
 • toimivat työkalut ja menetelmät
 • hyvin laaditut yrityksen riskikartoitukset.

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla organisaatiosi voi tunnistaa, käsitellä ja raportoida keskeiset toimintaan sekä tavoitteisiin liittyvät riskit. Toimimalla selkeästi ja johdonmukaisesti myös tulokset on helppo raportoida osana vuosi- ja toimintakertomuksia.

Jatkuvuussuunnittelu

Autamme sinua laatimaan jatkuvuussuunnitelman niille riskeille, jotka hallintakeinoista huolimatta koetaan liian suuriksi kannettavaksi sellaisenaan.

Kattavan jatkuvuussuunnitelman eri osa-alueita ovat mm.

 • Ensivasteen toiminta, jolla pyritään rajaamaan riski tai pienentämään sen vaikutuksia yhdessä eri osapuolten kanssa.
 • Kriisinhallinnan toiminta, mihin liittyy poikkeusolojen järjestelyitä ja tarvittavien päätösten tekemistä.
 • Liiketoiminnan palauttaminen, jonka avulla menetetty pyritään palauttamaan ennalleen.

Kriisin sattuessa ajan tasalla oleva jatkuvuussuunnitelma on yksi yhtiön arvokkaimmista dokumenteista.

Omaisuus- ja keskeytysriskikartoitukset (Risk Survey)

Laadimme omaisuus- ja keskeytysriskikartoituksen usein

 • vakuutusanalyysien yhteydessä
 • vakuutuskilpailutuksen tueksi
 • tukemaan asiakkaamme omaa riskienhallintatyötä.

Omaisuus- ja keskeytysriskikartoituksessa käymme läpi mm.

 • tyypilliset kohteen ja toiminnan riskitiedot (ns. under writing -tiedot)
 • toiminnan kuvaus riskienhallinnan näkökulmasta
 • arviot vahinkoskenaarioista
 • kehitysehdotukset, joilla riskienhallinnan tasoa on mielestämme mahdollista parantaa.

Omaisuus- ja keskeytysriskikartoitus laaditaan kartoitettavaan kohteeseen tehdyn kohdevierailun perusteella.

Riskienhallinnan konsultointia tarpeidesi mukaan

Neuvomme tarvittaessa myös jonkin tietyn liiketoiminta-alueen tai kohteen riskienhallintaan liittyen (esim. toimitusketjun riskienhallinta).

Kokeneet asiantuntijamme ottavat mielellään vastaan kinkkisempiäkin riskienhallintahaasteita. Olethan yhdessä meihin, niin katsotaan voimmeko olla avuksi!

 

Tapani Toppi

Vakuutusmeklari, riskienhallinnan asiantuntija

+358 400 388 565
Ota yhteyttä