Skip to main content Skip to main navigation

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yllättävien tilanteiden varalle valmistautumista ja vahinkojen välttämistä toimintatapojen muutoksilla. Asiantuntijamme auttavat löytämään parhaat keinot hallita ja välttää riskejä sinun organisaatiossasi.

Riskienhallinta tarkoittaa vakuutusten osalta sitä, että tiedät mitä riskejä liiketoimintaasi liittyy ja hankit vakuutukset turvaamaan niitä riskejä, joiden kohdalla se on mahdollista ja järkevää.

Riskienhallintaan liittyy myös muita osa-alueita yrityksesi arkisista toimintatavoista, työturvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisesta lähtien.

Useimmiten hyvällä riskienhallinnalla on mahdollista vähentää riskien toteutumista eli esimerkiksi vahinkojen sattumista tai ainakin lieventää niiden seurauksia.

Riskienhallinnan palveluitamme

Tarjoamme monipuolisia riskien hallitsemisen palveluita eri kokoisten organisaatioiden tarpeisiin sekä kotimaassa toimimiseen että kansainväliseen liiketoimintaan liittyen.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM)

Hyvä riskienhallintasuunnitelma sisältää kaiken riskienhallintaperiaatteista käytännön riskienhallintatyökaluihin ja jatkuvaan riskien kartoittamiseen.

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla organisaatiosi voi tunnistaa, käsitellä ja raportoida keskeiset toimintaan sekä tavoitteisiin liittyvät riskit. Tällöin myös tulokset on helppo raportoida osana vuosi- ja toimintakertomuksia.

Jatkuvuussuunnittelu

Autamme sinua rakentamaan suunnitelman poikkeustilanteita, kuten tulipaloa tai vakavaa tietokatkosta varten varautumiseen.

Kattavan jatkuvuussuunnitelman eri osa-alueita ovat mm.

  • pelastustoiminta ja yhteistyö viranomaisten kanssa
  • toiminta ja päätöksenteko kriisinhallintavaiheessa
  • liiketoiminnan palauttaminen.

Kriisin sattuessa ajan tasalla oleva jatkuvuussuunnitelma on yksi yhtiön arvokkaimmista dokumenteista.

Riskikartoitukset (Risk Survey)

Varmistamme, että tarpeesi on mitoitettu tiedon, eikä tuntuman perusteella.

Kartoituksen jälkeen:

  • sinulla on kokonaiskuva siitä, miten hyvin nykyiset vakuutuksesi kattavat liiketoimintaasi liittyvät riskit
  • tiedät mitkä riskit voit vakuuttaa ja miten
  • tunnet nykyisten vakuutustesi hinta-laatusuhteen.

Vaikka kaikkien riskien varalta ei ole mahdollista vakuuttaa, on koko riskikokonaisuus hyvä analysoida ja tunnistaa. Näin riskejä voi huomioida mm. ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Useimmiten riskikartoituksia tehdään vakuutuskilpailutusten yhteydessä.

Riskikonsultointia tarpeidesi mukaan

Neuvomme tarvittaessa myös jonkin tietyn liiketoiminta-alueen tai kohteen riskienhallintaan liittyen (esim. toimitusketjun riskienhallinta).

Kokeneet asiantuntijamme ottavat mielellään vastaan kinkkisempiäkin riskienhallintahaasteita. Olethan yhdessä meihin, niin katsotaan voimmeko auttaa!

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä