Skip to main content Skip to main navigation

Kybervakuutus

Kybervakuutus tuo turvaa mm. haittaohjelmien, palvelunestohyökkäysten sekä henkilöstön tekemien inhimillisten virheiden varalta.

Kybervakuutus on vakuutustyyppi, joka korvaa yrityksen tietoverkoissa tapahtuvia rikoksia sekä henkilöstön tekemiä inhimillisiä erehdyksiä. Se myös kattaa toiminnan keskeytymiseen ja häiriintymiseen liittyvät ylimääräiset kustannukset.

Kybervakuutus on tärkeä jokaiselle yritykselle ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ovat usein suljettu pois perinteisistä yritysvakuutuksista, ja kybervakuutukset voivat olla monimutkaisia ja hintavia hankkia yrityksen koosta riippuen.

Mikä kybervakuutus on?

Kybervakuutus on vakuutustyyppi, joka tarjoaa turvaa yritykselle tietoverkkoihin liittyvissä tapahtumissa. Se sisältää usein erilaisia vakuutusturvia, kuten vastuuvakuutuksen, keskeytysvakuutuksen ja rikosvakuutuksen.

Kybervakuutus on tärkeä lähes jokaiselle yritykselle, jotka toimivat tietoverkossa - käytännössä lähes jokaiselle toimialalle.

Kybervakuutus on erityisen tärkeä vähittäiskaupassa, finanssialalla ja terveydenhuollossa, mutta myös teollisuudessa, kuljetusaloilla ja tuotannossa. Kybervakuutuksen avulla yritys voi suojautua tietoverkkoihin liittyviltä riskialttiilta tilanteilta ja saada korvausta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Hyvä tietoturva ei poista kybervakuutuksen tarvetta

Tietoturva on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja se koostuu useasta eri osa-alueesta, kuten palomuureista, päätelaitteiden suojauksesta ja tietojen varmistuksesta sekä inhimillisestä osapuolesta eli työntekijöistä. Hyvä tietoturva auttaa suojautumaan kyberuhkilta, mutta ei kuitenkaan poista kybervakuutuksen tarvetta.

Ammattimaiset kyberhyökkäykset kohdistuvat yhä useammin myös tavallisiin suomalaisiin yrityksiin, ja ne voivat kohdistua esimerkiksi tietojen varastamisen lisäksi kokonaisten toimintajärjestelmien hallinnoinnin kaappaamiseen.

Yrityksissä säilytetään usein arkaluontoisia tietoja, kuten henkilöasiakkaiden yhteystietoja sekä tietoja asiakassuhteesta tai raha-asioista. Näiden tietojen vuotaminen voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja yritykselle. Siksi on tärkeää huolehtia tietoturvasta ja harkita tietoturvaan liittyvän vakuutuksen hankkimista.

Viime vuosien kyberrikostapauksia

kybervakuutus-yritykselle.jpg

Mitä kybervakuutus kattaa?

 Tyypillisimmin kybervakuutukset ja tietoturvavakuutukset kattavat

 • kriisinhallintaan liittyviä kustannuksia (mm. ensivastepalveluiden kustannukset, ulkopuolisten vahingonselvittäjien kulut)
 • yritykselle aiheutuneita vahinkoja (mm. tiedostojen, järjestelmien ja verkkojen palautuskustannuksia, toiminnan keskeytymisestä ja häiriintymisestä aiheutuneet kulut)
 • kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja (esim. henkilötietovuodosta aiheutuneet ilmoittamiskustannukset)

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kybervakuutukset ovat yleensä valmiiksi kilpailutettuja paketteja, jotka vastaavat yritysten tarpeisiin.

Isommissa yrityksissä kybervakuutus on usein vakuutusmeklarin räätälöimä ratkaisu, johon haetaan tarvittaessa ratkaisuja kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta.

Kybervakuutus korvaa erilaisia taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esim.

 • vahingonteosta
 • haittaohjelmasta
 • inhimillisestä virheestä
 • palvelunestohyökkäyksestä.

Kybervakuutukset korvaavat myös toiminnan keskeytymistä ja häiriintymistä. Melko usein toiminnan keskeytyminen ja häiriintyminen tuottavatkin paljon suurempia taloudellisia vahinkoja kuin esimerkiksi tietojärjestelmien palautus tai ensivastepalvelut.

Tarvitseeko yritykseni kybervakuutuksen?

Voit lähestyä asiaa muutamasta eri näkökulmasta. Miten tietojen menetys vaikuttaisi yrityksesi tuloihin? Jos menetät tietoja tai niitä pidetään vakuutena esimerkiksi lunnaita vastaan, millaisia mahdollisuuksia yritykselläsi on toimia?

Millaista vahinkoa säilyttämilläsi tiedoilla voisi aiheuttaa kolmansille osapuolille? Jos yrityksesi säilyttää esimerkiksi arkaluontoista tietoa asiakkaista joko yksityishenkilöinä tai heidän liiketoimintaansa liittyen, ovat riskit jo melkoisen suuret.

Miten yrityksesi pärjäisi ilman tietojärjestelmiään? Pystyttekö jatkamaan päivittäistä toimintaa kokonaan ilman tietojärjestelmiänne vai aiheuttaako se merkittävää taloudellista haittaa?

Valmiiksi kilpailutettu kybervakuutus kauttamme

Olemme neuvotelleet asiakkaillemme valmiiksi vertaillun ja kilpailutetun kybervakuutuksen, joka soveltuu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ratkaisumme soveltuu tietyille vakuuttajan ratkaisuun hyväksymille toimialoille. Myös tuotteen hinta määräytyy yrityksen toimialan ja liikevaihdon perusteella.

Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuuttajan vähimmäisehdot toimintaan ja tietoturvaan liittyen. Ostoprosessi on kuitenkin huomattavasti kevyempi tavanomaisen kybervakuutuksen hankintaan verrattuna.

Käytännössä yrityksesi täyttää esiselvityslomakkeen, jonka perusteella selviää voidaanko yritykselle myöntää portfolioratkaisuamme.

Räätälöity kybervakuutus

Yrityksille, joiden tarpeisiin valmiiksi neuvottelemamme ratkaisu ei sovellu tai jotka eivät täytä vakuuttajan kriteereitä, hankimme mielellämme muun soveltuvan kybervakuutuksen. 

Räätälöidyn kybervakuutuksen hankinta etenee näin:

 1. kartoitamme yrityksen toimintaan liittyvät kyberriskit
 2. käymme läpi nykyisen vakuutusturvan ja sen kattavuuden kyberriskeihin liittyen
 3. suunnittelemme tarvittavat täydennykset vakuutusturvaan
 4. kilpailutamme tarvittavat vakuutukset ja hankimme ne puolestanne.

Käymme tarvittaessa keskusteluita vakuutusten sisällöstä vakuuttajien kanssa ja suosittelemme parhaiten tarpeisiinne soveltuvaa vaihtoehtoa.

Jos yritykselläsi ei ole kybervakuutusta tai et ole varma tilanteestanne, täytä alla oleva lomake ja ota yhteyttä meihin! Katsotaan mikä olisi paras vaihtoehto teille!

 

 

Ota yhteyttä