Skip to main content Skip to main navigation

Kybervakuutus

Kybervakuutus tuo turvaa mm. haittaohjelmien, palvelunestohyökkäysten sekä henkilöstön tekemien inhimillisten virheiden varalta.

Kybervakuutukset ovat nykyisin tärkeitä jokaiselle yritykselle ja niiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Kybervakuutukset korvaavat sekä yrityksen tietoverkoissa tapahtuvia rikoksia että henkilöstön tekemiä inhimillisiä erehdyksiä.

Lisäksi kybervakuutus kattaa mm. toiminnan keskeytymiseen ja häiriintymiseen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia.

Kyberturvallisuuteen liittyvät riskit on useimmiten suljettu pois perinteisistä yritysvakuutuksista. Kybervakuutukset saattavat myös olla yrityksen koosta riippuen monimutkaisia ja hintavia hankkia.

Mikä kybervakuutus on?

Käytännössä kybervakuutus on vakuutusmeklarin yritykselle räätälöimä paketti erilaisia vakuutusturvia, kuten vastuuvakuutus, keskeytysvakuutus ja rikosvakuutus.

Lähes jokainen yritys toimii jollakin tavalla tietoverkossa, joten kybervakuutus on yritykselle aina tarpeellinen. Jokainen toimija on nykyisin altis tietoverkkoihin liittyvälle häiriölle.

Erityisen tärkeä kybervakuutus on vähittäiskaupassa, finanssialalla ja terveydenhuollossa, mutta myös esimerkiksi teollisuudessa, kuljetusaloilla sekä tuotannossa.

Hyvä tietoturva ei poista vakuutuksen tarvetta

Tietoturva koostuu useista eri osa-alueista, kuten palomuurista, päätelaitteiden suojauksesta ja tietojen varmistuksesta. Sekä tietysti inhimillisestä osapuolesta eli työntekijöistä. Hyvällä tietoturvalla ei voida kuitenkaan täysin suojautua kyberuhkilta.

Yhä useammin ammattimaiset kyberhyökkäykset kohdistuvat aivan tavallisiin suomalaisiin yrityksiin. Kyse ei ole vain tietojen varastamisesta, vaan myös esimerkiksi kokonaisten toimintajärjestelmien hallinnoinnin kaappauksista.

Yrityksissä myös säilytetään arkaluontoista tietoa, kuten henkilöasiakkaiden yhteystietoja, tietoja asiakassuhteesta tai esimerkiksi raha-asioista tai terveydentilasta. Arkaluonteisia tietoja ovat myös esimerkiksi yritysten henkilöstörekisterit.

Viime vuosien kyberrikostapauksia

kybervakuutus-yritykselle.jpg

Mitä kybervakuutus kattaa?

 Tyypillisimmin kybervakuutukset ja tietoturvavakuutukset kattavat

 • kriisinhallintaan liittyviä kustannuksia (mm. ensivastepalveluiden kustannukset, ulkopuolisten vahingonselvittäjien kulut)
 • yritykselle aiheutuneita vahinkoja (mm. tiedostojen, järjestelmien ja verkkojen palautuskustannuksia, toiminnan keskeytymisestä ja häiriintymisestä aiheutuneet kulut)
 • kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja (esim. henkilötietovuodosta aiheutuneet ilmoittamiskustannukset)

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä meklareiden kautta myytävät valmiiksi kilpailutetut kybervakuutukset vastaavat tarpeisiin hyvin.

Isompien yritysten kybervakuutus on usein räätälöity ratkaisu, johon haetaan usein ratkaisuita kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta. Tällöin kannattaa hyödyntää meklarin kokemusta ja kansainvälistä verkostoa.

Kybervakuutus korvaa erilaisia taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esim.

 • vahingonteosta
 • haittaohjelmasta
 • inhimillisestä virheestä
 • palvelunestohyökkäyksestä.

Kybervakuutukset korvaavat myös toiminnan keskeytymistä ja häiriintymistä. Melko usein toiminnan keskeytyminen ja häiriintyminen tuottavatkin paljon suurempia taloudellisia vahinkoja kuin esimerkiksi tietojärjestelmien palautus tai ensivastepalvelut.

Tarvitseeko yritykseni kybervakuutuksen?

Voit lähestyä asiaa muutamasta eri näkökulmasta. Miten tietojen menetys vaikuttaisi yrityksesi tuloihin? Jos menetät tietoja tai niitä pidetään vakuutena esimerkiksi lunnaita vastaan, millaisia mahdollisuuksia yritykselläsi on toimia?

Millaista vahinkoa säilyttämilläsi tiedoilla voisi aiheuttaa kolmansille osapuolille? Jos yrityksesi säilyttää esimerkiksi arkaluontoista tietoa asiakkaista joko yksityishenkilöinä tai heidän liiketoimintaansa liittyen, ovat riskit jo melkoisen suuret.

Miten yrityksesi pärjäisi ilman tietojärjestelmiään? Pystyttekö jatkamaan päivittäistä toimintaa kokonaan ilman tietojärjestelmiänne vai aiheuttaako se merkittävää taloudellista haittaa?

Valmiiksi kilpailutettu kybervakuutus kauttamme

Olemme neuvotelleet asiakkaillemme valmiiksi vertaillun ja kilpailutetun kybervakuutuksen, joka soveltuu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ratkaisumme soveltuu tietyille vakuuttajan ratkaisuun hyväksymille toimialoille. Myös tuotteen hinta määräytyy yrityksen toimialan ja liikevaihdon perusteella.

Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuuttajan vähimmäisehdot toimintaan ja tietoturvaan liittyen. Ostoprosessi on kuitenkin huomattavasti kevyempi tavanomaisen kybervakuutuksen hankintaan verrattuna.

Käytännössä yrityksesi täyttää esiselvityslomakkeen, jonka perusteella selviää voidaanko yritykselle myöntää portfolioratkaisuamme.

Räätälöity kybervakuutus

Yrityksille, joiden tarpeisiin valmiiksi neuvottelemamme ratkaisu ei sovellu tai jotka eivät täytä vakuuttajan kriteereitä, hankimme mielellämme muun soveltuvan kybervakuutuksen. 

Räätälöidyn kybervakuutuksen hankinta etenee näin:

 1. kartoitamme yrityksen toimintaan liittyvät kyberriskit
 2. käymme läpi nykyisen vakuutusturvan ja sen kattavuuden kyberriskeihin liittyen
 3. suunnittelemme tarvittavat täydennykset vakuutusturvaan
 4. kilpailutamme tarvittavat vakuutukset ja hankimme ne puolestanne.

Käymme tarvittaessa keskusteluita vakuutusten sisällöstä vakuuttajien kanssa ja suosittelemme parhaiten tarpeisiinne soveltuvaa vaihtoehtoa.

Jos yritykselläsi ei ole kybervakuutusta tai et ole varma tilanteestanne, täytä alla oleva lomake ja ota yhteyttä meihin! Katsotaan mikä olisi paras vaihtoehto teille!

 

 

Ota yhteyttä