Skip to main content Skip to main navigation

Kybervakuutus

Kybervakuutus tuo turvaa mm. haittaohjelmien, palvelunestohyökkäysten sekä henkilöstön tekemien inhimillisten virheiden varalta.

Kybervakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat erilaisista yrityksen tietoverkoissa tapahtuvista rikoksista tai henkilöstön tekemistä inhimillisistä virheistä. Kyberriskit ovat kasvava tulevaisuuden uhka lähestulkoon jokaisella toimialalla.

Kyberrikollisia voivat olla esimerkiksi vieraan valtion toimijat, taloudellista hyötyä tavoittelevat ammattirikolliset tai myös muut satunnaiset tekijät. Kyberrikolliset ovat nykyisin hyvin taitavia. He käsittelevät suuria määriä rahaa ja käyttävät paljon aikaa arkaluontoisten tietojen varastamiseen.

Kyberturvallisuuteen liittyvät vahingot on useimmiten suljettu pois yritysten tavanomaisesta vakuutusturvasta. Kybervakuutus on kuitenkin useimmille tarpeellinen, sillä järjestelmävahinkojen lisäksi se kattaa myös mm. toiminnan keskeytymisestä ja häiriintymisestä aiheutuvia kuluja.

Millainen yritys tarvitsee kybervakuutuksen?

Koska lähes jokainen yritys toimii nykyisin jollakin tavoin tietoverkossa, kybervakuutus on tarpeellinen kaikille toimijoille.

Monesti yrityksissä ajatellaan, että virustorjuntaohjelmat riittävät. Tietoturva koostuu kuitenkin useista eri osa-alueista, kuten palomuurista, päätelaitteiden suojauksesta ja tietojen varmistuksesta.

Osa yrityksistä saattaa myös ajatella, ettei niissä säilytetä varastamisen arvoisia tietoja. Yhä useammin kyberhyökkäykset kuitenkin kohdistuvat aivan tavallisiin suomalaisiin yrityksiin. Kyse ei ole vain tietojen varastamisesta, vaan myös esimerkiksi kokonaisten toimintajärjestelmien hallinnoinnin kaappauksista.

Useimmissa yrityksessä myös säilytetään vastoin yleistä uskomusta arkaluontoista tietoa, sillä sellaista ovat esimerkiksi henkilöasiakkaiden yhteystiedot. Arkaluonteisia tietoja ovat myös esimerkiksi yritysten henkilöstörekisterit.

Mitä kybervakuutukseen sisältyy?

Kyber- ja tietoturvavakuutuksia on markkinoilla hyvin eri tasoisia. Tyypillisimmin kybervakuutukset kattavat

  • kriisinhallintaan liittyviä kustannuksia (mm. ensivastepalveluiden kustannukset, ulkopuolisten vahingonselvittäjien kulut)
  • yritykselle aiheutuneita vahinkoja (mm. tiedostojen, järjestelmien ja verkkojen palautuskustannuksia, toiminnan keskeytymisestä ja häiriintymisestä aiheutuneet kulut)
  • kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja (esim. henkilötietovuodosta aiheutuneet ilmoittamiskustannukset)

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä perustasoiset kyberriskeihin liittyvät tarpeet voidaan usein täyttää valmiiksi neuvotelluilla kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Isommissa ja monimutkaisemmissa tarpeissa taas tarvitaan usein vakuutusmeklarin apua, sillä usein tarpeita vastaava turva voidaan joutua hankkimaan ulkomailta.

Mitä kybervakuutus korvaa?

Vakuutus korvaa erilaisia taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esim.

  • vahingonteosta
  • haittaohjelmasta
  • inhimillisestä virheestä
  • palvelunestohyökkäyksestä.

Kybervakuutukset korvaavat myös toiminnan keskeytymistä ja häiriintymistä. Melko usein toiminnan keskeytyminen ja häiriintyminen tuottavatkin paljon suurempia taloudellisia vahinkoja kuin esimerkiksi tietojärjestelmien palautus tai ensivastepalvelut.

Viime aikojen kyberrikostapauksia

Tarvitseeko minun yritykseni kybervakuutuksen?

Voit lähestyä asiaa muutamasta eri näkökulmasta. Miten tietojen menetys vaikuttaisi yrityksesi tuloihin? Jos menetät tietoja tai niitä pidetään vakuutena esimerkiksi lunnaita vastaan, millaisia mahdollisuuksia yritykselläsi on toimia?

Millaista vahinkoa säilyttämilläsi tiedoilla voisi aiheuttaa kolmansille osapuolille? Jos yrityksesi säilyttää esimerkiksi arkaluontoista tietoa asiakkaista joko yksityishenkilöinä tai heidän liiketoimintaansa liittyen, ovat riskit jo melkoisen suuret.

Miten yrityksesi pärjäisi ilman tietojärjestelmiään? Pystyttekö jatkamaan päivittäistä toimintaa kokonaan ilman tietojärjestelmiänne vai aiheuttaako se merkittävää taloudellista haittaa?

Valmiiksi kilpailutettu vaihtoehto - kuulostaa hyvältä!

Söderberg & Partners on neuvotellut valmiiksi vertaillun ja kilpailutetun ratkaisun, joka soveltuu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ratkaisumme soveltuu tietyille vakuuttajan ratkaisuun hyväksymille toimialoille. Myös tuotteen hinta määräytyy yrityksen toimialan ja liikevaihdon perusteella.

Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuuttajan vähimmäisehdot toimintaan ja tietoturvaan liittyen. Ostoprosessi on kuitenkin huomattavasti kevyempi tavanomaisen kybervakuutuksen hankintaan verrattuna.

Yrityksille, joiden tarpeisiin valmiiksi neuvottelemamme ratkaisu ei sovellu tai jotka eivät täytä vakuuttajan kriteereitä, hankimme mielellämme muun soveltuvan vakuutuksen. 

Jos yritykselläsi ei ole kybervakuutusta tai et ole varma tilanteestanne, täytä alla oleva lomake ja ota yhteyttä meihin! Katsotaan mikä olisi paras vaihtoehto teille!

 

Simo Hannula

Head of Sales & International Network

+358 50 535 5004
Ota yhteyttä