Skip to main content Skip to main navigation

Hallinnon vastuuvakuutus

Johdon tai hallituksen jäsenen tehdessä virheen tai laiminlyödessä tehtävänsä, vahingonkorvausvastuu voi olla henkilökohtainen. Hallinnon vastuuvakuutus tuo tällaisessa tilanteessa merkittävää taloudellista turvaa.

Hallinnon vastuuvakuutus on vakuutus, joka suojaa hallituksen jäseniä sekä toimivaa johtoa. Hallituksen jäsenet sekä johtajat voivat olla henkilökohtaisessa vahingonkorvausvastuussa huolimattomuudella aiheuttamistaan virheistä. Johtaja tai hallituksen jäsen voi joutua jopa henkilökohtaiseen taloudelliseen vahingonkorvausvastuuseen aiheuttamastaan vahingosta. Tällaisissa tilanteissa hallinnon vastuuvakuutus korvaa prosessiin liittyviä kuluja.

Mitä hallinnon vastuuvakuutus korvaa?

Useimmiten hallinnon vastuuvakuutusta käytetään kattamaan vahingonkorvausvelvollisuuden selvittelyyn liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Hallinnon vastuuvakuutuksia löytyy kuitenkin hyvin moneen lähtöön. Tavanomaiset ratkaisut korvaavat useimmiten kuluja vasta oikeusprosessin päättyessä tai eivät esimerkiksi korvaa ollenkaan viranomaistutkinnan kuluja.

Me suosittelemme aina asiakkaillemme mahdollisimman monipuolista hallinnon vastuuvakuutusta, jotta hallitus ja johto voivat keskittyä olennaiseen turvallisin mielin. 

Hallinnon vastuuvakuutuksessa yksityiskohdat ratkaisevat

Hallinnon vastuuvakuutukseen liittyy paljon yksityiskohtia, jotka on syytä käydä tarkkaan läpi ennen vakuutuksen hankkimista.

Tällaisia ovat mm.

  • kattaako vakuutus myös ympäristövahinkoihin liittyvät puolustautumiskulut
  • onko vakuutus voimassa vain Suomessa vai myös kansainvälisesti
  • korvaako vakuutus PR- ja kriisinhallintakuluja
  • kuuluvatko tytäryhtiöt ja niiden johto vakuutuksen piiriin
  • miten vakuutus kohtelee eläköityneitä ja eronneita johtajia.

johtaja istuu ahdistuneena sängyn laidalla.jpg

Miten yritys hyötyy hallinnon vastuuvakuutuksesta?

Hallinnon vastuuvakuutuksen ottaa aina yritys henkilön puolesta. Vakuutuksen voikin nähdä johtajasopimukseen kuuluvana luontoisetuna. Erinomainen vastuuvakuutus osoittaa johtajistollesi, että he ovat yrityksellesi tärkeitä. Tämä on henkilöstöetu, jota parhaat johtajat arvostavat.

Johdon aiheuttama vahinko tai laiminlyönti voi kohdistua yhtiöön, osakkeenomistajaan tai ulkopuoliseen tahoon, kuten velkojaan. Vaateet voivat olla lakisääteisiä, sopimusperusteisia tai jopa rikosoikeudellisia.

Korvausvaateiden määrä on viime vuosina kasvanut ja vaateita esittävät nykyisin yhä useammat eri tahot. Oikeusprosessit ovat lähes aina pitkiä ja kalliita riippumatta siitä, onko laiminlyöntiä todella tapahtunut. Hallinnon vastuuvakuutus varmistaa, että hankalissa tilanteissa on mahdollisuus käyttää parasta tarjolla olevaa apua ja tukea.

Meklari pystyy neuvottelemaan paremman turvan

Vakuutusmeklarina Söderberg & Partners on neuvotellut asiakkailleen erittäin kattavan vakuutusratkaisun. Tavanomaiseen hallinnon vastuuvakuutukseen verrattuna monet yksityiskohdat ovat meidän suosittelemassamme turvassa kattavampia ja paremmin huomioituja. 

Yllättävä seikka ehkä on, että parempi vakuutusturva ei välttämättä ole yhtään kalliimpi kuin tavanomainen vakuutusturvakaan. Kun hankit vakuutuksia meklarin kautta, pystyt hyödyntämään meklarin ostovolyymia. Koska hankimme vakuutusturvaa useille eri asiakkaillemme on, neuvotteluasemamme yksittäiseen asiakkaaseen verrattuna erinomainen.

 

Ota yhteyttä