Chef - var beredd på den nya tidens risker i ledningsarbetet

Chefer och styrelseledamöter ansvarar för de risker som är förknippade med förvaltningen av bolaget genom sina egna beslut. Men visste du att det personliga ekonomiska ansvaret också är förknippat med direktören och styrelsetvätt? Sociala medier-skandaler, informationsläckor och andra fenomen medför helt nya typer av risker för en chefs arbete. Det sista du bör göra nu är att se till att din arbetsgivare är beredd på de risker ditt jobb medför med en administrativ ansvarsförsäkring av hög kvalitet.

En stor del av de fall som faller inom ramen för styrelseledamöternas personliga skadeståndsansvar härrör från skador orsakade av oaktsamhet.

Om försäkring inte har lämnats för uppkomsten av skadeståndsskyldighet kommer i värsta fall direktören eller styrelseledamoten att själva betala både ersättningen och därmed sammanhängande rättegångskostnader. Eftersom utgifterna kan bli orimligt stora skulle många behöva sälja tillgångar i en sådan situation, som till exempel sin egen privata lägenhet.

Nya fenomen, nya typer av risker

Nya fenomen som #metoo eller olika datasäkerhetsintrång medför nya typer av risker för företags och chefers vardag. Den spridande tanken att någon måste ta på sig skulden och betala ökar skadeståndskraven mot företagsledningen både i Finland och globalt.

Till exempel har den välkända livsmedelsbutikskedjan Walmart i USA blivit stämd på grund av coronaviruset. Enligt utmaningen var arbetsvillkoren för anställda i detaljhandelskedjan skadliga för hälsan under pandemin.

Antalet ansvars­försäkrings­skador ökar

På grund av de växande kraven betalas nu ersättningar för VD- och styrelseansvarsförsäkringen ut mer än tidigare. De mest typiska ersättningskostnaderna i Finland är advokatarvoden för försvar och rättstvister.

Även ekonomiska misstag eller till exempel brister i arbetsmiljön kan leda till betydande anseendeskador. En bra VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker även krishanteringskostnader och möjliggör användning av experthjälp från PR-konsulter för att rädda företagets rykte.

Visste du att...

 • Du kan vara beredd mot grundlösa påståenden - oavsett om det är en tvist eller ett brottmål.
 • Juristkostnader relaterade till officiella utredningar och brottmål ingår inte alltid i försäkringen.
 • Traditionell förvaltningsansvarsförsäkring ersätter ofta utgifter först efter att den rättsliga processen har avslutats. När du är riktad vill du omedelbart anlita den bästa möjliga advokaten. I värsta fall tar juridiska processer flera år, så räkningen innan man får ersättning kan växa sig ganska stor.
 • Ibland upphör försäkringsskyddet när chefen lämnar styrelsen eller går i pension. Ansvaret består dock fortfarande.

VD- och styrelseansvars­försäkringar och deras skillnader

Risker relaterade till chefens arbete kan förberedas med en bra VD- och styrelseansvarsförsäkring. VD- och styrelseansvarsförsäkring är en av de viktigaste företagsförsäkringarna. Den täcker företagsledarens personliga ersättningsansvar, det vill säga den försäkrade. Förutom skadeståndsansvaret täcker försäkringen kostnader för utredning och rättegång. Du bör sätta dig in i försäkringens innehåll noga, eftersom det finns väldigt olika nivåer av VD- och styrelseansvarsförsäkringar på marknaden.

Söderberg & Partners har förhandlat fram en heltäckande S&P VD- och styrelseansvarsförsäkring för sina kunder. Denna produkt har redan lämnats i anbud, så dess pris-kvalitetsförhållande är på marknadens högsta nivå.

När du funderar på att köpa en VD- och styrelseansvarsförsäkring bör du åtminstone kontrollera försäkringen:

 • vilka alla chefer omfattas av försäkringen
 • om dotterbolag och nya företag som ska köpas upp och etableras omfattas av försäkringen
 • där försäkringen gäller överallt
 • om försvarskostnaderna ersätts redan under processen eller först i efterhand
 • omfattar försäkringen kostnader som härrör från officiella utredningar, PR- och krishanteringskostnader, personligt ansvar för skatter, krav relaterade till arbete och tjänsterelationer, miljöskador, person- och egendomsskador eller lagertransaktioner
 • i vilket schema skadan ska anmälas till försäkringsbolaget
 • finns det några begränsningar i försäkringen.

VD- och styrelseansvars­försäkring är företagsförsäkring

Det är bra att notera att VD- och styrelseansvarsförsäkring alltid tecknas av bolaget som också drar nytta av försäkringen på många sätt. En bra och mångsidig VD- och styrelseansvarsförsäkring är en personalförmån som högsta chefer värdesätter och kräver av sin arbetsgivare. Det kan avgöra om du får den bästa talangen anställd i ditt team.

Med hjälp av försäkringen ser du också till att din chef och därmed ditt företag inte blir handlingsförlamade när en kris slår till, utan du kan genast anlita de bästa experterna som hjälper dig att reda ut saker.

Vi berättar gärna mer om S&P VD- och styrelseansvarsförsäkring och andra alternativ som finns på marknaden!

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.