Hållbar skadeförsäkring i Finland 2024

Vi har jämfört åtta skadeförsäkringsbolag som är verksamma i Finland på produktnivå med fokus på motor-, transport- och egendomsförsäkring. Dessutom bedömer vi hur bolagen presterar när det gäller investeringar, medvetenhet och samarbete kring ansvar. 

Så här analyserar vi

Hållbarhet är en central del av den moderna skadeförsäkringen. Syftet med denna årsberättelse är att ge en heltäckande bedömning av hållbarheten hos de skadeförsäkringsbolag som är verksamma i Finland. På detta sätt vill vi göra det möjligt för våra kunder att göra val som baserar sig på hållbarhet hos deras partner.

Vår analys baseras på frågeformulär som vi har skickat till bolagen, samt offentligt tillgängligt material från deras webbplatser och hållbarhetsrapporter. Vi har också kompletterat uppgifterna med ytterligare frågor för att få så korrekt information som möjligt.

Följande företag ingår i vår omfattande analys:

 • AIG
 • Fennia
 • If
 • LokalTapiola
 • Pohjantähti
 • Pohjola
 • Protector
 • Turva

Relativ analys

Vi har gjort separata produktspecifika analyser för de tre vanligaste försäkringsprodukterna:

 • företagsförsäkring (egendom)
 • motor försäkring
 • transportförsäkring.

Detta möjliggör en mer rättvis jämförelse mellan bolagen, med hänsyn tagen till produktområdenas särdrag.

Bolagens resultat bedöms också med avseende på hållbara investeringar och medvetandehöjande åtgärder. Analysen gör det möjligt för våra kunder att välja det mest hållbara alternativet för tillfället, eftersom betygen är satta i relation till varandra.

En grön rating innebär att ett företag arbetar mer aktivt med hållbarhet jämfört med ett företag med en gul eller röd rating.

Se hela rapporten (pdf)