Personal­förmåner

Personalförmåner binder och tillför nya talanger till företaget. Vi hjälper dig att skaffa personalförmåner kostnadseffektivt, så att skatteförmåner och lagstadgade skyldigheter beaktas. Vi konkurrerar även med och kompletterar befintliga förmånspaket

Henkilöstöedut ovat palkan ohella erinomainen keino houkutella ja sitouttaa alan parhaita osaajia yritykseesi.

Funktionella och kostnadseffektiva anställnings­förmåner

Tillsammans med lön är personalförmåner ett utmärkt sätt att attrahera och engagera de bästa experterna på området till ditt företag. Vi erbjuder rådgivning om personalförmåner inte bara i Finland utan även för arbete i andra delar av världen, t.ex. genom vårt internationella nätverk. Vi hjälper dig oavsett i vilka länder ditt företag har personal.

Konkurrens­utsättning & förvärvs­granskning

Vi hjälper till i projekt relaterade till personalförmåner, såsom due diligence-undersökningar av personalförmåner relaterade till affärstransaktioner och anbud på personalförmåner.

Analys

Vi analyserar din organisations nuvarande personalförmåner och utvärderar hur de möter behoven. För att du ska behöva använda så lite av din egen tid som möjligt använder vi en fullmakt för att arbeta direkt med olika tjänsteleverantörer och försäkringsgivare. Vi kontrollerar även hur aktuella personalförmåner förhåller sig till marknadspriser och säkerställer att skatteförmånerna utnyttjas optimalt.

Personalförmåns­program

Vi utarbetar skriftliga personalförmånsprogram (Employee Benefits Policy) i samarbete med ditt HR-team. I de flesta fall är ett skriftligt program för personalförmåner nödvändigt, särskilt i större och internationella företag.

Administration

Du kan ingå ett personalförmånshanteringsavtal med oss, där vi håller personalförmånerna ständigt aktuella och till marknadspriser. Vi tar även hand om löpande rutiner, som att lägga till och ta bort personer i kontrakt och kontrollera fakturor.

Utnyttja skatte­förmånerna när du skaffar personal­förmåner

Majoriteten av de vanligaste personalförmånerna kan dras av i beskattningen, så arbetsgivaren blir sällan tvungen att själv betala hela kostnaden för den erbjudna förmånen. Utnyttjandet av skatteförmåner kan dock ibland orsaka huvudbry.

Som arbetsgivare funderar du kanske över vilka förmåner din personal egentligen uppskattar och använder. Det lönar sig sällan att skaffa personalförmåner slumpmässigt eller på basis av vilket erbjudande som låter bäst. Personalförmånernas nivå och behov varierar också mycket enligt företag och bransch.

Personalförmåner kan dock vara en betydande konkurrensfaktor när arbetstagare väljer en ny arbetsgivare, särskilt om arbetstagaren väljer mellan två arbetsgivare som i övrigt liknar varandra.

Vi hjälper till

Kämpar du med problem som rör personalförmåner? Det är inte nödvändigt! När du lägger ut personalprioriteringar till oss tar vi hand om t.ex. kommunikation med försäkringsbolag och vi hjälper till med pensions- och förmånsärenden. Vid behov tar vi även hand om att klargöra skatteärenden, kontrollera fakturor, försäkringsmail och uppdatera försäkringsskyddet vid personalbyten. Berätta om din situation – låt oss hitta en lämplig lösning tillsammans!
Ota yhteyttä