Moni yritys jättää myyntisaatavansa vakuuttamatta

Många företag lämnar sina kundfordringar oförsäkrade

Kundfordringar kan täcka upp till 30 procent av företagets balansräkning, men många företag har inte skaffat ett försäkringsskydd för fordringarna. En kreditförsäkring skapar trygghet vid kunders betalningsstörningar.
Timo Nisumaa
Timo Nisumaa 
försäkringsmäklare

Fattas något bland dina företagsförsäkringar?

”Många tror inte att kundfordringarna kan utgöra 30 procent av företagets balans. Det här betyder att företaget kan lida mycket om kunden inte betalar sina fakturor och kundfordringarna inte har ett försäkringsskydd. Det är överraskande att risken inte har försäkrats ens i många företag, som haft verksamhet länge”, säger Timo Nisumaa, specialist på kreditförsäkringar.

Varje år lider många företag av förluster som orsakas av kunder som går i konkurs. Försummelser av betalningar har under den senaste tiden även orsakats av störningar i leveranskedjorna, handelsembargon och andra politiska händelser. Med kreditförsäkring kan du trygga kundfordringar i alla dessa situationer – och undvika tråkiga överraskningar i den egna affärsverksamheten.

"Tvärtemot vad man kan föreställa sig ingår kreditförsäkringen inte någonsin i den vanliga företagsförsäkringen. Det är alltid en produkt som ska skaffas separat. Försäkringen utlöses när en av företagets kunder blir insolvent eller inte betalar sin räkning trots inkassering. Kreditförsäkringen är en viktig försäkring eftersom kreditförlusten kan gå hårt åt företagets kassaflöde.  Ibland ser jag till och med hur företag går i konkurs som följd av att deras kund har gått i konkurs", beskriver Nisumaa.

Kreditförsäkringen är ett skräddarsytt försäkringsskydd som alltid planeras enligt försäkringstagarens behov. Behovsanalysen är ett handarbete vars slutresultat i stor utsträckning beror på kompetensen hos den som gör analysen. Därför lönar det sig att använda en sakkunnig försäkringsmäklare för att skaffa en kreditförsäkring.

Kreditförsäkring – skydd, som ger många förmåner

Sambanden mellan företagen och leveranskedjorna är nuförtiden omfattande och täta. Det räcker inte längre att känna till de egna kunderna, utan man bör också känna till kundernas kunder och samarbetspartners. Via kreditförsäkringen får företaget tillgång till bl.a. informationstjänster som erbjuds av försäkringsbolagen.

Kreditförsäkringen skyddar företagets kundfordringar på två sätt – via kreditförsäkringen får du fortlöpande information om kundens betalningsförmåga och försäkringen ger skydd för ditt företag om kunden inte kan betala sin faktura tills förfallodatum.

En del av företagen använder kreditförsäkringen som en del av företagets kreditpolitik för att minska sina kreditrisker.

Skaffa en kreditförsäkring när…

  • du vill trygga dina kortfristiga fordringar från kreditförluster
  • du söker stöd för din kreditövervakning
  • du behöver information om dina kunders kreditvärdighet
  • du vill konsultera ett sakkunnigt inkassoföretag för att ta hem dina fordringar
  • ditt företag säljer regelbundet till nya kunder eller nya marknader
  • du behöver hjälp med att analysera det ekonomiska tillståndet hos dina kunder
  • du vill utveckla kassaflödet i ditt företag och överlåta kreditrisken till någon annans axlar.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.