Timo Nisumaa

försäkringsmäklare
Timo Nisumaa är expert på kredit- och garantiförsäkring. Han har lång erfarenhet av att upphandla kredit- och garantiförsäkringar från både inhemska och internationella marknader.