Skip to main content Skip to main navigation

Jätä yhteydenottopyyntö

Voimme luovuttaa tietoja asian ja/tai sopimusten toteuttamisen niin vaatiessa konsernin sisällä, vakuutusyhtiöille, työeläkelaitoksille, Kelalle, terveyspalveluiden tuottajille, asiakasyhteisöille sekä ko. henkilöille. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisille viranomaisille meklariyhtiön laillisten velvoitteiden täyttämiseksi. Säilytämme tietoja tarpeellisen ajan käyttötarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden ajan. Saatamme mm. säilyttää tiettyjä tapahtumatietoja tai kirjeenvaihtoa, kunnes aikaraja korvausvaatimusten esittämiseen kyseisen tapahtuman kohdalla päättyy. Poistamme henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei enää edellä mainituin perustein ole tarpeen.Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin vain sähköpostitse: info.finland@soderbergpartners.com.