Skip to main content Skip to main navigation

Vastuullisuusperiaatteemme

Söderberg & Partners -ryhmä ottaa vastuun konsernin päätöksistä ja toimista johtuvista ympäristövaikutuksista. 

Tiedämme, että liiketoiminnallamme on positiivisia ja kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.

Olemme osa finanssialaa, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnassa sekä taloudellisessa kehityksessä että ympäristössä. Siksi pyrimme tekemään parhaat ympäristövalinnat päivittäisessä toiminnassamme ja työskentelemme jatkuvasti parantamalla toimintaamme.

Huomioimme vastuullisuusperiaatteeissamme sekä toimintamme suorat että epäsuorat vaikutukset. Haluamme auttaa työntekijöitämme työskentelemään vastuullisesti.

Tavoitteemme on integroida vastuullisuus tuotteisiimme ja tarjontaamme. Meidän on myös täytettävä sidosryhmiämme sitovat vaatimukset, lait, asetukset ja muut määräykset.

Ruotsin organisaatiossamme työskentelee vastuullisuuspäällikkö sekä kestävän kehityksen neuvosto, mutta vastuullisuus on osa jokaisen työntekijämme arkea. Eettiset ohjeemme sekä yrityskulttuurimme perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Rohkeus
  • Vastuullisuus
  • Avuliaisuus
  • Palo

Vastuullisuusperiaatteemme

Neuvonta ja hallinta

Neuvonantajillamme on aina pääsy asiaankuuluviin vastuullisuusarviointeihin. Vastuullisuusanalyysien ja vastuullisen omistajuuden tulee olla olennainen osa neuvontaa sekä omaisuuden hallintaa.

Analyysi ja vuoropuhelu

Vastuullisessa sijoittamisessa vuoropuhelu tuotteiden toimittajien kanssa on tärkeässä roolissa. Analyysimme ovat perustana tälle vuoropuhelulle. Käytämme analyysejamme välineenä jatkuvaan parantamiseen.

Pätevyys ja tietoisuus

Voimme vaikuttaa pääosin välillisesti suosittelemiemme päätösten ja toimittajien valinnan kautta. Koulutamme jatkuvasti työntekijöitämme vastuullisuuteen liittyvistä asioista.

Energian käyttö ja resurssien kulutus

Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimistojemme energiankulutusta sekä kulutushyödykkeiden käyttöä. Olemme laatineet ostamiseen ohjeet, joissa vastuullisuus on huomioitu.

Kuljetus

Suosimme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kun käytämme taksia, valitsemme yrityksen, jonka autoista suurin osa käyttää sähköä, biokaasua tai etanolia.

Suosimme junamatkustusta lentämisen sijaan aina kun mahdollista. Pääosin pyrimme välttämään matkustamista kokonaan ja suosimme etätapaamisia. Matkojemme on aina noudatettava laatimiamme matkustussääntöjä.

Yhteisöllisyys ja vastuu

Kannamme vastuumme sekä yhteiskunnasta että ympäristöstä. Haluamme näin myötävaikuttaa vastuullisuuteen yhteiskunnassa, liiketoiminnassa sekä osana vahvaa brändiä. Haluamme suojella ekosysteemiä sekä lasten ja nuorten tulevaisuutta.

 

Hyväksynyt Söderberg & Partnersin toimitusjohtaja, Gustaf Rentzhog

Ota yhteyttä