Skip to main content Skip to main navigation

Oikeudellista tietoa

Söderberg & Partners Finland

Söderberg & Partners Finland on seuraavien maineikkaiden suomalaisten meklariyritysten konsortio (Y-tunnus suluissa):

  • Benefit Advisors Oy (1993917-3), Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
  • Finnrisk Oy (2841505-6), Alkutie 37 F, 00660 Helsinki
  • Finpremium Oy (1064154-9), Petikontie 4, 01720 Vantaa
  • ITM Brokers Oy (1870131-5), Runeberginkatu 36, 06100 Porvoo
  • Meklaritalo Oy (2282436-9), Kuninkaankatu 22 B, 70100 Kuopio
  • MSR Finser Oy (2631473-7), Kauppapuistikko 12 B 24, 65100 Vaasa
  • Söderberg & Partners International Insurance Oy (2294884-7), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
  • Rewenda Oy (0986763-9), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
  • Suunta Meklarit Oy (2733310-4), Hallituskatu 13-17 C 19, 90100 Oulu
  • Vakuutusmeklariliike Semita Oy (1711876-9), Tikkaajantie 3, 35300 Orivesi

Toimintamme on luvanvaraista ja yhtiömme löytyvät Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteristä. Käyttämällä yhteissivuamme hyväksyt, että Söderberg & Partners ryhmä käsittelee asiakas- ja henkilötietojanne.

 

Lainsäädäntö ja luvanvaraisuus

Vakuutusmeklarina liiketoimintamme on vakuutusmeklarin palveluiden tarjoaminen. Tätä alaa sääntelee mm. laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) sekä Finanssivalvonnan antamat vakuutusmeklarin palveluita koskevat määräykset. Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja.
Vakuutusmeklarimme ovat suorittaneet asianmukaisen tutkinnon ja koulutuksen sekä omaavat sen tietämyksen, kokemuksen ja asiantuntemuksen, jota lait ja muut määräykset toiminnaltamme edellyttävät.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusmeklarinamme otamme henkilötietojen käsittelyn vakavasti ja noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä henkilötietoja käsitellessämme. Tämä tarkoittaa mm. sitä, ettemme käsittele muita kuin toimeksiannon kannalta tarpeellisia henkilötietoja, ja että kyseiset tiedot poistetaan viimeistään silloin, kun niitä ei enää tarvita.

Tyytymätön neuvontaan?

Mikäli jostain syystä olisitte tyytymätön saamaanne neuvontaan, pyydämme teitä mahdollisimman pian olemaan yhteydessä siihen henkilöön, jonka kanssa olette hoitaneet kyseistä asiaa. Mikäli sen jälkeen olette edelleen tyytymätön, pyydämme teitä jättämään meille kirjallisen valituksen. Kirjallisen valituksen liitteeksi on hyvä laittaa mukaan kopiot asiaankuuluvista asiakirjoista sekä maininnan siitä, kenen kanssa olette hoitaneet asiaa ja milloin. Tavoitteenamme on käsitellä kokemanne epäkohta nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti.

Palaute

Mikäli jostain syystä olisitte tyytymätön saamaanne neuvontaan, pyydämme teitä mahdollisimman pian olemaan yhteydessä siihen henkilöön, jonka kanssa olette hoitaneet kyseistä asiaa. Mikäli sen jälkeen olette edelleen tyytymätön, pyydämme teitä jättämään meille kirjallisen valituksen. Kirjallisen valituksen liitteeksi on hyvä laittaa mukaan kopiot asiaankuuluvista asiakirjoista sekä maininnan siitä, kenen kanssa olette hoitaneet asiaa ja milloin. Tavoitteenamme on käsitellä kokemanne epäkohta nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti. Antamalla palautteen tai valituksen hyväksytte, että Söderberg & Partners ryhmä käsittelee asiaa.

Ota yhteyttä: info.finland@soderbergpartners.com

Ota yhteyttä