Vastuullisuusanalyysi paljastaa - Suomen vahinkovakuutusyhtiöillä vielä paljon tekemistä vastuullisuuden suhteen

6 syysk. 2023
Suomen suurimpiin kuuluva vakuutus­meklariyhtiö Söderberg & Partners on julkaissut ensimmäistä kertaa Suomessa vastuullisuus­analyysin vahinkovakuutus­yhtiöiden toimintaan liittyen. Analyysista käy ilmi, ettei vastuullisuutta ole vielä laajasti integroitu vakuutus­yhtiöiden vakuutuksiin Suomessa.

Suomen ensimmäisen vahinkovakuutusyhtiöitä koskevan vastuullisuusanalyysin keskeisimpänä tuloksena havaittiin, että vastuullisuuden integroimisessa vakuuttamiseen ja vahinkojenhoitoon on vielä paljon tekemistä. Vastuullisuustoimenpiteitä on tehty eniten Ifissä ja LähiTapiolassa, ja If saikin ainoana vakuutusyhtiönä vihreän luokituksen jokaisesta arvioidusta osa-alueesta. LähiTapiola puolestaan sai neljä keltaista ja yhden vihreän luokituksen, kun taas Pohjola Vakuutuksella ja Pohjantähdellä oli kaikkia kolmea luokitusta. Turva sekä Fennia saivat pelkästään punaisia luokituksia.

Vastuullisuusanalyysissa arvioidaan, miten vahinkovakuutusyhtiöt huomioivat vastuullisuuden vahinkojen hoidossa, hankinnassa, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varainhoidossa sekä miten yhtiöt lisäävät asiakkaidensa ja työntekijöidensä tietoisuutta vahinkovakuutusten piiriin kuuluvien vahinkojen ilmastovaikutuksista ja vaikutuksesta kestävään kehitykseen. Vakuutustuotteista erityisen tarkastelun kohteena ovat yritys-, liikenne- ja kuljetusvakuutukset.

Koko raportti on luettavissa Söderberg & Partnersin verkkosivustolla: https://www.soderbergpartners.fi/meista/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/vastuullinen-vahinkovakuuttaminen/

Analyysissa vastuullisuustyön arviointi on suhteellista, mikä tarkoittaa, että yhtiöiden vastuullisuustyötä verrataan toisten yhtiöiden vastuullisuustyöhön. Yhtiöt luokitellaan eri kategorioissa vihreällä, keltaisella tai punaisella luokituksella, jossa vihreän luokituksen saanut yhtiö tekee aktiivisemmin työtä vastuullisuusasioiden parissa kuin keltaisen tai punaisen luokituksen saanut yhtiö. Analyysin tavoitteena on tunnistaa vahinkovakuutusyhtiöitä, jotka ovat päässeet vastuullisuustyössään pisimmälle ja tekevät sitä innovatiivisimmin kilpailijoihinsa verrattuna.

Kyselyn tausta

Kutsun kyselyyn saivat If, LähiTapiola, Pohjola Vakuutus, Pohjantähti, Turva sekä Fennia, joista kaksi jälkimmäistä kieltäytyivät vastaamasta kyselyyn. Söderberg & Partners hyödyntää vastuullisuusraporttia asiakastyössään neuvoessaan omia asiakkaitaan vakuutus- ja vahinkoasioissa.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden huomioida vastuullisuusnäkökulma valitessaan vakuutustentarjoajia. Toisaalta haluamme auttaa vakuutusyhtiöitä paitsi kehittymään vastuullisuustekemisessä myös viestimään aloitteistaan ja toimenpiteistään paremmin”, kertoo Söderberg & Partnersin toimitusjohtaja Joakim Seeberg.

Lisätietoja

Joakim Seeberg, Toimitusjohtaja
joakim.seeberg@soderbergpartners.com, p. +358 40 1431 724

Jenni Saarinen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja
jenni.saarinen@soderbergpartners.com, p. +358 440 614 399

 

Söderberg & Partners on yksi Suomen suurimmista vakuutusmeklaritoimijoista. Suomen yhtiön liikevaihto on vajaat 14 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 100 henkeä. Söderberg & Partnersin tavoitteena on kasvaa ja laajentaa palveluitaan Suomessa voimakkaasti. Yhtiö kuuluu kansainväliseen Söderberg & Partners -konserniin, jonka toimialoja ovat muun muassa varainhoito, HR-konsultointi sekä vakuutus-, talous- ja eläkeneuvonta. Yrityksen liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa ja siinä työskentelee yli 3000 henkeä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Iso-Britanniassa sekä Espanjassa.