Skip to main content Skip to main navigation

Kestävän kehityksen politiikka

Söderberg & Partners -ryhmä ottaa vastuun konsernin päätöksistä ja toimista johtuvista ympäristövaikutuksista. Tiedämme, että liiketoiminnallamme on positiivisia ja kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Olemme osa finanssialaa, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnassa sekä taloudellisessa kehityksessä että ympäristössä. Siksi pyrimme tekemään parhaat ympäristövalinnat päivittäisessä toiminnassamme ja työskentelemme jatkuvasti parantamalla toimintaamme.

Söderberg & Partnerin tavoitteena on ottaa sekä toiminnan suorat että epäsuorat näkökohdat ajan myötä huomioon ja luoda hyvä rakenne kestävän kehityksen kysymyksiin työskentelemiseen. Pyrimme integroimaan kestävyyden tuotteihimme ja asiakkaiden tarjontaan. Ympäristötyössä meidän on täytettävä sidosryhmiemme asettamat sitovat vaatimukset, samoin kuin lait, asetukset ja muut määräykset. Söderberg & Partnersilla on yleinen vastuullisuuspäällikkö ja kestävän kehityksen neuvosto, mutta vastuullisuustyö on kaikkien vastuulla. Ympäristövastuumme koskevat toimintamme perustuvat eettisiin ohjeisiin ja yrityskulttuuriin, joka perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Urhea
  • Hyödyllinen
  • Vastuullinen
  • Driven


Söderberg & Partnersin kestävän kehityksen politiikalle tämä tarkoittaa konkreettisesti:


Neuvonta ja hallinta
Pyrimme siihen, että neuvonantajilla on aina pääsy asiaankuuluviin kestävyysarviointeihin. Kestävyysanalyysien ja vastuullisen omistajuuden tulisi olla olennainen osa neuvontaa ja omaisuuden hallintaa.

 

Analyysi ja vuoropuhelu
Vuoropuhelu tuotteiden toimittajien kanssa on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen työtä. Söderberg & Partnersin analyysit ovat perustana vuoropuhelulle tuotteiden toimittajien kanssa. Analyysejä käytetään välineenä jatkuvan parantamisen saavuttamiseen.

 

Pätevyys ja tietoisuus
Söderberg & Partnersin vaikutusvalta on pääosin välillistä, palveluidemme kautta tehtyjen päätösten ja toimittajien valinnan kautta. Koulutamme työntekijöitämme olemaan tietoisia ja osaavia kestävän kehityksen suhteen.

 

Energian käyttö ja resurssien kulutus
Söderberg & Partners pyrkii jatkuvasti vähentämään toimistojemme energiankulutusta ja kulutushyödykkeiden käyttöä. Ostamisen tulee noudattaa Söderberg & Partnersin ostamista koskevia sääntöjä.

 

Kuljetus
Söderberg & Partners pyrkii valitsemaan matkustajaliikenteelle ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot, esimerkiksi kun taksia vuokrataan, ensisijaisesti valitaan yritykset, joilla on suuri osa ympäristöautoista (jotka käyttävät sähköä, biokaasua tai etanolia). Valitsemme junat lentojen yli mahdollisuuksien mukaan, mutta ennen kaikkea pyrimme lisäämään videoneuvottelujen tai vastaavien kautta järjestettävien kokousten osuutta. Matkan on noudatettava Söderberg & Partnerin matkustussääntöjä.

 

Yhteisöllisyys ja vastuu
Ottamalla vastuun sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti, Söderberg & Partners myötävaikuttaa kestävään kehitykseen yhteiskunnassa edistäen samalla kestävää kannattavuutta ja vahvaa brändiä. Ekosysteemi liittyy läheisesti ihmisen toimintaan, ja työskentelemme omalta osaltamme. Yhteinen vastuunantaja CSR-työssämme on lapset ja nuoret.

 

Hyväksynyt Söderberg & Partnersin toimitusjohtaja, Gustaf Rentzhog

Ota yhteyttä