Skip to main content Skip to main navigation

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuolto sisältää oikeastaan kaksi hankintaa: työterveyshuollon sekä henkilöstön vakuutukset, joilla täydennetään työterveyshuollon palveluita. Me autamme sinua etsimään tarpeitasi vastaavan työterveysratkaisun parhaaseen hintaan.

Suomessa työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto kaikille palkatuille työntekijöilleen. Yrittäjän ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itselleen, mutta toki se on suositeltavaa.

Koska työterveyshuollon kustannuksista suuri osa katetaan usein erilaisilla vakuutusturvilla, ei ole samantekevää, millainen vakuutuskokonaisuus henkilöstöllä on. Myös työterveyshuollon palveluntarjoajia löytyy moneen lähtöön ja ne tarjoavat hyvin monenlaista palvelua.

Miksi et antaisi ammattilaisen käydä läpi edustamasi yrityksen henkilövakuutusturvaa ja työterveyshuoltokokonaisuutta? Keskeisiä löydöksiä ammattilaisen analyyseista ovat kustannussäästöt sekä havainnot siitä, mitkä työterveyspalvelut todella tuovat vaikuttavuutta yrityksen toimintaan.

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuollon sisältöä ja palveluntarjoajaa on hyvä analysoida aika ajoin. Vertailu voi kuitenkin olla haastavaa, sillä palveluntarjoajien kokonaisuudet muodostuvat hyvin eri asioista ja palveluntarjoajilla on käytössään vaihtelevia laskutusmalleja. Osa suosii kiinteämmin hinnoiteltuja paketteja, kun taas toiset laskuttavat palvelukohtaisesti.

Joidenkin työterveyspalveluiden kohdalla myös palvelun tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi voi vaatia paljon perehtymistä. Toisinaan yrityksillä on päällekkäisyyksiä sopimuksissa. Samasta asiasta saatetaan esimerkiksi maksaa sekä työterveyshuollon paketissa että vakuutusturvassa.

Oman haasteensa ovat viime vuosina tuoneet fuusiot, jossa pienemmät toimijat ovat liittyneet mukaan suuriin valtakunnallisiin ketjuihin. Fuusioiden yhteydessä kannattaa työterveyshuolto pääsääntöisesti aina kilpailuttaa.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää neuvontaa ja ennaltaehkäisyä

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon toimintaan sisältyy mm. ohjausta ja neuvontaa terveellisistä ja turvallisista työoloista ja työtavoista. Työterveyshuolto neuvoo ja ohjaa sekä työntekijää että työnantajaa. 

Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto houkuttelee ja sitouttaa osaajia

Usealla alalla pula osaajista on kasvanut niin suureksi, että yritysten on houkuteltava työntekijöitä erilaisilla henkilöstöeduilla. Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita rahalliseen palkitsemiseen verrattuna.

Erittäin kattava työterveyshuolto onkin yksi eduista, joita työntekijät arvostavat. Työnantajan näkökulmasta tulee usein edullisemmaksi, että työntekijä pääsee nopeasti hyvään hoitoon ja sen myötä takaisin työn pariin.

Työterveyshuollon toimijoita löytyy monenlaisiin tarpeisiin. On suuria toimijoita sekä pienempiä tiettyihin tarpeisiin suunnattuja palveluita. Yksi keskeinen tekijä työterveyshuollon valinnassa on, että sillä on toimipaikkoja kaikilla toimintapaikkakunnillasi.

Työterveyshuollon toimijat tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa

Laajennettu työterveyshuolto kustannetaan useimmiten henkilöstön vapaaehtoisten vakuutusten kautta, joita voidaan ottaa lakisääteisten vakuutusten lisäksi. Tämä tarkoittaa, että henkilöstösi voi halutessaan asioida vain yhden palveluntarjoajan luona: työterveyshuollossa. Se osa palveluista, mitä työterveyshuoltosopimuksesi ei kata, korvataan vakuutuksestasi.

Suurin osa vakuuttajista tekee yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Työterveyshuollon ulkopuoliset palvelut voidaankin usein laskuttaa suoraan vakuutusyhtiöstäsi. Henkilöstöllesi ei siis välttämättä tarvitse näkyä mikä osa palvelusta on työterveyshuoltoa ja mikä vakuutusta.

Pidä työterveyshuollon sopimus ajan tasalla

Työterveyshuolto on usein asia, joka otetaan yrityksen toiminnan alkuvaiheessa ja se pysyy samana vuosien ajan.

Useimmat työterveyshuollon palveluntarjoajat pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen todella kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja. Na eivät aina vastaa budjettia tai todellista tarvetta. Siksi asiantuntijan käyttö oikean tason määrittämisessä on tärkeää.

Sekä henkilöstön vakuutuksia että työterveyshuollon sopimusta tehdessä kannattaa kokonaisuus suunnitella huolella. Me aloitamme aina siitä, että kartoitamme yrityksenne tarpeet, vertaamme nykyistä ratkaisua tarpeisiin ja teemme muutosehdotuksia.

Jos harkitset työterveyshuollon toimijan vaihtamista, ole yhteydessä meihin. Arvioimme tarvittaessa onko työterveyshuollon sopimus tai henkilöstösi vakuutusturva syytä kilpailuttaa sekä onko juuri nyt otollinen aika kilpailutukselle.

Työterveyshuollon pysyttävä mukana muutoksissa

Erityisesti asiantuntija-aloilla pandemia ja sen myötä uudistuneet työnteon tavat ja paikat haastavat työntekijöiden terveyttä täysin uusilla tavoilla. Siksi voi olla hyvä idea käydä läpi mitä työterveyshuollon palveluita uudessa hybridityömallissa todella tarvitaan.

On hyvä varautua mm.

Autamme mielellämme niin työterveyshuollon hankinnassa ja ylläpidossa kuin lakisääteisten vakuutusten ja vapaaehtoisen lisäturvan hankinnassa, kilpailutuksessa ja hoidossa.

 

Ota yhteyttä