Skip to main content Skip to main navigation

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto sisältää oikeastaan kaksi hankintaa: työterveyshuollon sekä henkilöstön vakuutukset, joilla täydennetään työterveyshuollon palveluita. Me autamme sinua etsimään tarpeitasi vastaavan työterveysratkaisun parhaaseen hintaan.

Suomessa työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto kaikille palkatuille työntekijöilleen. Yrittäjän ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itselleen, mutta toki se on suositeltavaa.

Työterveyshuollon kustannukset katetaan pääsääntöisesti yrityksen henkilöstölleen ottamien lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten kautta.

Vakuutusturvasi vaikuttaa siis siihen, mitä hyvän työterveyshuollon tarjoaminen työntekijöillesi todellisuudessa maksaa.

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuollon säännöllinen kilpailutus on useimmiten kannattavaa. Työterveyshuollon kilpailutus on kuitenkin haastavaa, sillä palveluntarjoajilla on erilaisia laskutusmalleja.

Osa suosii kiinteämmin hinnoiteltuja paketteja, kun taas toiset laskuttavat palvelukohtaisesti.

Toisinaan yrityksillä on päällekkäisyyksiä sopimuksissa. Samasta asiasta saatetaan esimerkiksi maksaa sekä työterveyshuollon paketissa että vakuutusturvan muodossa.

Oman haasteensa ovat viime vuosina tuoneet fuusiot, jossa pienemmät toimijat ovat liittyneet suuriin valtakunnallisiin ketjuihin. Tällaisten fuusioiden yhteydessä kannattaa työterveyshuolto pääsääntöisesti kilpailuttaa aina.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää neuvontaa ja ennaltaehkäisyä

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon toimintaan sisältyy mm. ohjausta ja neuvontaa terveellisistä ja turvallisista työoloista ja työtavoista.

Työterveyshuolto neuvoo ja ohjaa sekä työntekijää että työnantajaa. 

Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto houkuttelee osaajia

Usealla alalla pula osaajista on kasvanut niin suureksi, että yritysten on houkuteltava työntekijöitä erilaisilla henkilöstöeduilla. Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita rahalliseen palkitsemiseen verrattuna.

Erittäin kattava työterveyshuolto onkin yksi eduista, joita työntekijät arvostavat.

Työnantajan näkökulmasta tulee usein edullisemmaksi, että työntekijä pääsee nopeasti hyvään hoitoon ja sen myötä takaisin työn pariin.

Työterveyshuollon toimijoita löytyy monenlaisiin tarpeisiin. On suuria toimijoita sekä pienempiä tiettyihin tarpeisiin suunnattuja palveluita.

Yksi keskeinen tekijä työterveyshuollon valinnassa on, että sillä on toimipaikkoja kaikilla toimintapaikkakunnillasi.

Työterveyshuollon toimijat tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa

Laajennettu työterveyshuolto kustannetaan useimmiten henkilöstön vapaaehtoisten vakuutusten kautta, joita voidaan ottaa lakisääteisten vakuutusten lisäksi.

Tämä tarkoittaa, että henkilöstösi voi halutessaan asioida vain yhden palveluntarjoajan luona: työterveyshuollossa. Se osa palveluista, mitä työterveyshuoltosopimuksesi ei kata, korvataan vakuutuksestasi.

Suurin osa vakuuttajista tekee yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Työterveyshuollon ulkopuoliset palvelut voidaankin usein laskuttaa suoraan vakuutusyhtiöstäsi.

Henkilöstöllesi ei siis välttämättä tarvitse näkyä mikä osa palvelusta on työterveyshuoltoa ja mikä vakuutusta.

Pidä työterveyshuollon sopimus ajan tasalla

Työterveyshuolto on usein asia, joka otetaan yrityksen toiminnan alkuvaiheessa ja se pysyy samana vuosien ajan.

Useimmat työterveyshuollon palveluntarjoajat pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen todella kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja. Na eivät aina vastaa budjettia tai todellista tarvetta. Siksi asiantuntijan käyttö oikean tason määrittämisessä on tärkeää.

Sekä henkilöstön vakuutuksia että työterveyshuollon sopimusta tehdessä kannattaa kokonaisuus suunnitella huolella. Me aloitamme aina siitä, että kartoitamme yrityksenne tarpeet, vertaamme nykyistä ratkaisua tarpeisiin ja teemme muutosehdotuksia.

Jos harkitset työterveyshuollon toimijan vaihtamista, ole yhteydessä meihin. Arvioimme tarvittaessa onko työterveyshuollon sopimus tai henkilöstösi vakuutusturva syytä kilpailuttaa sekä onko juuri nyt otollinen aika kilpailutukselle.

Työterveyshuollon pysyttävä mukana muutoksissa

Erityisesti korona-aika on tuonut muutoksia niin työnteon tapoihin kuin työntekijöiden terveyttä uhkaaviin haasteisiin.

Onko sinun yrityksesi varautunut yhdessä työterveyshuollon kanssa jo mm.

 

Autamme mielellämme niin työterveyshuollon hankinnassa ja ylläpidossa kuin lakisääteisten vakuutusten ja vapaaehtoisen lisäturvan hankinnassa, kilpailutuksessa ja hoidossa.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Ota yhteyttä