Skip to main content Skip to main navigation

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuolto sisältää oikeastaan kaksi hankintaa: työterveyshuollon palvelut sekä henkilöstön vakuutukset, joilla täydennetään työterveyshuollon palveluita. Me autamme sinua etsimään tarpeitasi vastaavan työterveysratkaisun parhaaseen hintaan.

Koska työterveyshuollon kustannuksista suuri osa katetaan usein erilaisilla yrityksen vakuutusturvilla, ei ole samantekevää, millainen vakuutuskokonaisuus henkilöstöllä on. Myös työterveyshuollon palveluntarjoajia löytyy moneen lähtöön ja ne tarjoavat hyvin monenlaista palvelua.

Miksi et antaisi terveydenhuollon palveluntarjoajista ja vakuuttajista riippumattoman ammattilaisen käydä läpi edustamasi yrityksen henkilövakuutusturvaa ja työterveyshuoltokokonaisuutta? Keskeisiä tuloksia ammattilaistemme analyyseista ovat useimmiten kustannussäästöt sekä havainnot siitä, mitkä työterveyspalvelut todella tuovat vaikuttavuutta yrityksen toimintaan.

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuollon sisältöä ja palveluntarjoajaa on hyvä analysoida aika ajoin. Vertailu voi kuitenkin olla haastavaa, sillä palveluntarjoajien kokonaisuudet muodostuvat hyvin eri asioista ja palveluntarjoajilla on käytössään vaihtelevia laskutusmalleja. Osa suosii kiinteämmin hinnoiteltuja pakettiratkaisuja, kun taas toiset laskuttavat jokaisen toimenpiteen palvelukohtaisesti.

Työterveyspalveluiden kohdalla myös palvelun tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on tärkeää. Ethän halua maksaa palvelusta, joka ei todellisuudessa paranna työntekijöidesi työhyvinvointia? Toisinaan yrityksillä on myös päällekkäisyyksiä sopimuksissa. Samasta asiasta saatetaan maksaa sekä työterveyshuollon sopimuksessa että henkilöstön vakuutuksissa.

Milloin työterveyshuolto kannattaa kilpailuttaa?

Työterveyshuolto kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti muutaman vuoden välein. Oman haasteensa ovat viime vuosina tuoneet terveydenhuollon palveluntarjoajien fuusiot, joissa pienemmät toimijat ovat liittyneet mukaan suuriin valtakunnallisiin ketjuihin. Tämä saattaa tuoda muutoksia aiemmin käytössä olleiden palveluiden laatuun ja järjestelyihin.

Yleisesti ottaen kilpailutus kannattaa aina silloin jos et ole tyytyväinen nykyiseen palvelun laatuun, kustannuksiin tai yhteistyön sujuvuuteen.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää vain neuvontaa ja ennaltaehkäisyä

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon toimintaan sisältyy mm. ohjausta ja neuvontaa terveellisistä ja turvallisista työoloista ja työtavoista. Työterveyshuolto neuvoo ja ohjaa sekä työntekijää että työnantajaa. 

Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto houkuttelee ja sitouttaa osaajia

Usealla alalla pula osaajista on kasvanut niin suureksi, että yritysten on houkuteltava työntekijöitä erilaisilla henkilöstöeduilla. Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita rahalliseen palkitsemiseen verrattuna.

Erittäin kattava työterveyshuolto onkin yksi eduista, joita työntekijät arvostavat. Työnantajan näkökulmasta tulee usein edullisemmaksi, että työntekijä pääsee nopeasti hyvään hoitoon ja sen myötä takaisin työn pariin.

Työterveyshuollon toimijoita löytyy monenlaisiin tarpeisiin. On suuria toimijoita sekä pienempiä tiettyihin tarpeisiin suunnattuja palveluita. Yksi keskeinen tekijä työterveyshuollon valinnassa on, että sillä on toimipaikkoja kaikilla toimintapaikkakunnillasi.

Työterveyshuollon toimijat tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa

Laajennettu työterveyshuolto kustannetaan useimmiten henkilöstön vapaaehtoisten vakuutusten kautta. Tämä tarkoittaa, että henkilöstösi voi halutessaan asioida vain yhden palveluntarjoajan luona: työterveyshuollossa. Se osa palveluista, mitä työterveyshuoltosopimuksesi ei kata, korvataan vakuutuksestasi.

Suurin osa vakuuttajista tekee yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa, jolloin työterveyshuollon ulkopuoliset palvelut voidaan laskuttaa suoraan vakuutusyhtiöstäsi. Henkilöstöllesi ei siis välttämättä tarvitse näkyä mikä osa palvelusta on työterveyshuoltoa ja mikä vakuutusta.

Pidä työterveyshuollon sopimus ajan tasalla

Työterveyshuollon sopimus laitetaan usein kuntoon yrityksen toiminnan alkuvaiheessa, jonka jälkeen sopimus saattaa pysyä samana vuosien ajan. Useimmat työterveyshuollon palveluntarjoajat pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman kokonaisvaltaisia palveluita. Ne eivät kuitenkaan aina vastaa järkevää kustannustasoa tai todellista tarvetta. Siksi asiantuntijan käyttö oikean tason määrittämisessä on tärkeää.

Henkilöstön vakuutuksia, henkilöstöetuja ja työterveyshuollon sopimusta tehdessä kannattaa kokonaisuus suunnitella huolella. Me kartoitamme yrityksen tarpeet, vertaamme nykyistä ratkaisua määriteltyihin tarpeisiin ja teemme muutosehdotuksia.

Jos harkitset työterveyshuollon toimijan vaihtamista, ole yhteydessä meihin. Arvioimme onko työterveyshuollon sopimuksesi tai henkilöstösi vakuutusturva syytä kilpailuttaa sekä onko juuri nyt otollinen aika kilpailutukselle. Autamme mielellämme myös muissa yrityksen vakuutusturvaan liittyvissä asioissa sekä henkilöstöetujen suunnittelussa.

 

Ota yhteyttä