Skip to main content Skip to main navigation

Kansainvälinen poolaus

Kansainvälinen poolaus on yrityksien käyttämä metodi, millä hallinnoidaan henkilökuntaetuuksiin liittyviä riskejä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisten yrityksien eri henkilöetuusvakuutukset yhdistetään ja niistä muodostetaan kansainvälinen pooli. Kansainvälisen poolauksen tavoite on antaa yritykselle taloudellisia säästöjä sekä parempaa riskien hallintaa.


Autamme yrityksiä käyttämään poolausta hallinnollisena työkaluna ja tietolähteenä päätöksentekoa varten.