Skip to main content Skip to main navigation

Kansainvälinen poolaus

Kansainvälinen poolaus tarkoittaa henkilöstöetuuksiin liittyvää riskienhallintaa maailmanlaajuisesti. Menetelmä on käytössä erityisesti suurilla yhtiöillä.

Kansainvälinen poolaus (multinational pooling) on yleistä monikansallisissa organisaatioissa. Poolaus tarkoittaa käytännössä, että monikansallisen yhtiön eri maissa toimivien tytäryhtiöiden henkilövakuutuksista muodostetaan pooli, joka huomioi eri maiden paikalliset lait ja vakuutuskäytännöt.

Kansainvälisen poolauksen järjestämiseksi toimintaa on oltava vähintään kahdessa maassa. Pooliin voidaan ottaa mukaan joko kaikki henkilövakuutukset tai halutessa vain osa niistä. Vakuutuskorvaukset ja eläkkeet myönnetään paikallisen lainsäädännön perusteella. 

Poolaus tuo henkilöstöetukokonaisuuteen monia etuja. Kansainvälinen poolaus parantaa yrityksen riskienhallintaa ja tuo henkilöstön vakuuttamiseen kustannustehokkuutta.

Kansainvälistä poolausta voi myös käyttää hallinnollisena työkaluna vakuutusturvaa tarkastellessa sekä tietolähteenä päätöksenteossa. 

Kansainvälisen vakuuttamisen asiantuntijoillamme on usean vuoden kokemus kansainvälisestä poolauksesta erinomaisin tuloksin. Tarjoamme mielellämme asiantuntemuksemme käyttöösi.

 

Ota yhteyttä