Skip to main content Skip to main navigation

HR-konsultointi

Avustamme työnantajia kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja neuvomme, mitä tulee ottaa huomioon, ja mitkä ovat tämänhetkiset käytännöt. Konsultoimme työsopimus- ja työehtosopimusasioissa, luontaiseduissa ja niiden verokohtelua koskevissa kysymyksissä sekä neuvomme, miten näitä etuuksia hankitaan henkilöstölle.

Konsultoimme lisäksi sosiaalivakuutusasioissa ja autamme luontaisetujen hallinnoinnissa. Palvelemme ja tuemme HR:ää erilaisissa projekteissa kuten esimerkiksi työsuhde-, työlaki- ja työsopimusasioissa.

Autamme myös henkilöstöviestinnässä. Ehkä yrityksessänne ollaan ottamassa käyttöön uusia etuuksia ja haluatte kertoa näistä etuuksista koko henkilöstölle? Tehokkaalla ja hyvin suunnitellulla viestinnällä voitte lisätä henkilöstön sitoutumista, lisätä sisäistä tietoisuutta, tehostaa suorituskykyä, säilyttää arvokasta osaamista ja jopa auttaa henkilöstöä suhtautumaan muutoksiin avoimemmin.

Haluatko kuulla lisää?