Skip to main content Skip to main navigation

HR-konsultointi

Avustamme työnantajia kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja neuvomme, mitä tulee ottaa huomioon, ja mitkä ovat tämänhetkiset käytännöt.

Konsultoimme mm.

  • työsopimus- ja työehtosopimusasioissa
  • luontaiseduissa ja niiden verokohtelua koskevissa kysymyksissä
  • henkilöstöetujen hankinnassa ja kilpailutuksissa
  • sosiaalivakuutusasioissa.

Asiantuntijoillamme on myös kattava kokemus ulkomaankomennuksista ja muusta kansainvälisestä vakuuttamisesta.

Autamme kertomaan eduista henkilöstöllesi

Onko yrityksesi ottamassa käyttöön uusia etuuksia ja haluatte kertoa niistä koko henkilöstölle?

Tehokkaalla ja hyvin suunnitellulla viestinnällä voitte lisätä henkilöstön sitoutumista, lisätä sisäistä tietoisuutta, tehostaa suorituskykyä, säilyttää arvokasta osaamista ja jopa auttaa henkilöstöä suhtautumaan muutoksiin avoimemmin.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Ota yhteyttä