Skip to main content Skip to main navigation

Paras vakuutusturva voi syntyä usean yhtiön vakuutuksista – näin kävi Tiikossa

Toimitusjohtaja Juha Korvolaa huvittaa, kun hän kertoo miten Tiiko Oy päätyi vakuutusmeklarin asiakkaaksi. Useampi meklari oli ollut häneen yhteydessä ja tarjonnut palveluitaan, mutta vakuutusyhtiön yhteyshenkilö totesi, ettei yrityksellä ole meklarille tarvetta. Sitten sama yhteyshenkilö ryhtyikin itse meklariksi.

Nykyisin Korvola suosittelee vakuutusmeklarin käyttöä ennen kaikkea yrityksille, jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa, ja joissa ei ole aikaa paneutua jokaiseen vakuutuksiin liittyvään yksityiskohtaan.

- Jatkoimme keskusteluja ja hän onnistui lopulta vakuuttamaan minut vakuutusmeklarin käyttöön liittyvistä hyödyistä. Nyt jos ajattelen asiaa, niin onhan meklari toki puolueettomampi asiantuntija kuin vakuutusyhtiön edustaja, jolla on omat myyntitavoitteensa. Sinänsä olin kyllä aina ollut vakuutusyhtiöönikin tyytyväinen, Korvola kertoo.

Vakuutukset useasta vakuutusyhtiöstä – asioiden hoito samalta luukulta

Vakuutusturvaa kilpailutettaessa ja vertailtaessa Tiikossa ollaan päädytty ottamaan vakuutuksia useasta yhtiöstä. Vakuutusmeklarin asiakkaaksi siirtyessään Tiiko kilpailutti koko vakuutusturvansa, ja todettiin että ajokalusto kannattaa vakuuttaa eri vakuutusyhtiössä kuin muut vakuutukset. Sieltä saatiin niin paljon kilpailukykyisempi tarjous.

Meklarin kautta vakuutusasioiden hoito useammankin vakuutusyhtiön kanssa kuitenkin sujuu helposti ja vaivattomasti, eikä Korvola ole kokenut asiaa hankalaksi. Hän on ulkoistanut vakuutusasiat meklarilleen ja siksi sähköposti tai puhelinsoitto omalle yhteyshenkilölle riittää.

- Oma meklarini on hoitanut asiat aina tosi hyvin. Meillä päin on tapana, että palaute annetaan suoraan hyvässä ja pahassa, mutta vielä ei ole huonoa palautetta tarvinnut antaa, Korvola naureskelee.

Vakuutusturvan tarve vaihtelee projektien mukaan

Tiiko rakentaa sähkö- ja kuituverkkoja. Työ on erittäin käytännönläheistä ja vaatii siksi monenlaisia vakuutuksia arkisen aherruksen tueksi. Vakuutusturvaa suunnitellessa on huomioitava lakisääteisen vakuutusturvan lisäksi mm. kattavat omaisuusvakuutukset kohtalaisen kokoiselle ajokalustolle. Lisäksi tarvitaan eri projekteihin liittyviä vaihtelevia, spesifejä turvia, kuten vastuuvakuutuksia ja erilaisia työkohteiden vakuutuksia.

- Olen toiminut niin, että urakkasopimusta tehdessä olen kysynyt kumppanilta voiko sopimuksen liitteenä olevat vakuutusvaatimukset lähettää sellaisenaan meklarilleni. Lähetän dokumentin ja ilmoitan, että hoida näistä kilpailutus. Tämä on ollut itselleni helppoa, Korvola kuvailee.

Yritys on turvannut palkkalistoillaan tällä hetkellä olevat 52 henkilöä terveysvakuutuksilla. Oman henkilöstön lisäksi projekteissa työskentelee aliurakoitsijoita.

- Aliurakointiakin on meillä vakuutuksin turvattu. On aina hyvä varmistaa oma selusta, jos toinen yritys ei hoitaisikaan hommia kuten on sovittu, mainitsee Korvola.

Tiiko Oy

Vuonna 2004 perustettu Tiiko Oy on Hannu, Juha ja Sami Korvolan omistama perheyritys. Yritys rakentaa kuitu- ja sähköverkkoja aina pienistä töistä suuriin kokonaisuuksiin asti. 52 henkeä ja useita aliurakoitsijoita työllistävän yrityksen kotipaikka on Pohjanmaan Isossakyrössä, mutta yritys toimii koko Suomen alueella.

tiiko.fi

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon!

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että säilytämme yhteystietosi niin kauan kuin voimme ottaa sinuun yhteyttä, kuitenkin enintään 6 kuukautta. Käytämme yhteystietojasi vain yllä mainittuun tarkoitukseen, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info.finland@soderbergpartners.fi.

Vakuutusmeklari tuo Raumasterin arkeen helppoutta ja mielenrauhaa

Raumasterissa ei ole henkilöä, joka hoitaisi päätyönään yrityksen vaativaa ja moniulotteista vakuutuskokonaisuutta, vaan vakuutusasioihin paneudutaan muiden töiden ohella. Vakuutusmeklarin avun hyödyntäminen on tuonut helppoutta vakuutusasioihin.

Vakuutusmeklari hoitaa Raumasterissa koko vakuutuskokonaisuuden hallinnoinnin ja tekee tarvittavat muutokset ja päivitykset.

"Meidän ei tarvitse koskaan miettiä, kuka vakuutusyhtiössä tietää mistäkin asiasta, vaan olemme yhteydessä suoraan meklariimme. Hän hoitaa tarvittavat selvittelyt ja kyselyt puolestamme, ellei itse osaa suoralta kädeltä vastata", kertoo Raumasterin talousjohtaja Sannamari Rasilainen.

Vakuutusmeklarissaan Rasilainen arvostaa muun muassa sitä, että tämä tuntee yrityksen ja toimialan erinomaisesti. Yrityksen tuotteet ja toimitustavat ovat hänelle tuttuja jo vuosia jatkuneen yhteistyön jälkeen, joten asioita ei tarvitse selittää auki.

Vakuutusmeklari hoitaa käytännön asioista huolehtimisen

Raumaster pitää meklarinsa kanssa vuosittain tapaamisen, jossa koko vakuutusturvan tilanne käydään läpi ja keskustellaan yhdessä siitä, mihin suuntaan vakuutusturvaa halutaan kehittää. Arjessa Rasilainen pitää meklariinsa yhteyttä joustavasti puolin ja toisin.

"Itse ei tarvitse muistaa ilmoittaa asioista eri paikkoihin, vaan meklari kyllä pitää ajan tasalla siitä, mitä tietoja milloinkin tarvitaan ja minne", hän kuvaa.

Meklari on ollut suureksi avuksi myös vakuutuskilpailutuksissa. Raumasterin vakuutuksia on kilpailutettu useampaan otteeseen vuosien aikana.

"Meidän ei tarvitse kilpailutusprosesseissa tuntea kaikkea vakuutusalan termistöä. Vakuutusmeklari hoitaa dokumentoinnin sekä viestinnän vakuutusyhtiöihin ja kysyy meiltä tarvittavat tiedot. Hän tekee vertailut ja analyysit meille valmiiksi. Hän myös osaa neuvoa milloin on järkevä aika kilpailuttaa mitäkin", Rasilainen kertoo.

Kokonaisprojekteissa eri vaiheiden vakuuttaminen vaatii tarkkuutta

Raumaster tekee materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle. Yhtiö toimittaa kokonaisprojekteja, joissa se hoitaa kaiken myynnistä, projektinjohdosta, suunnittelusta ja hankinnoista valmistuttamiseen, asennukseen, käyttöönottoon ja jälkimarkkinointiin.

Koska yritys kantaa riskit koko projektista kokonaisuutena, pitää kaikkien eri vaiheiden olla huolellisesti turvattuja vakuutuksilla. Projektien eri vaiheita toteutetaan eri puolilla maailmaa, mikä on huomioitu vakuutusturvassa. Vakuutusmeklari konsultoi myös kauppasopimuksissa sen osalta, millaisia vakuutusvaateita sopimuksiin kannattaa hyväksyä ja millaisia ei.

"Projektimme luovutetaan kerralla, eikä niistä tehdä osatuloutuksia. Koska suuret projektit kestävät useita vuosia, on jo myyntivaiheessa oltava varmuus siitä, että vakuutusturva on riittävä koko projektin keston ajan", Rasilainen toteaa.

"Sopimuksiin on myös tärkeää kirjata vaatimukset riskien kattamisesta eri osapuolten kesken."

Raumaster hoitaa myös Ruotsissa sijaitsevan tytäryhtiönsä vakuutusturvan meklarinsa kanssa Suomesta käsin.

Joustava vakuutusturva tuo liiketoimintaan ketteryyttä

Muuttuvassa arjessa vakuutusturvan pitää joustaa niin, että liiketoiminta ei hidastu vakuutusten hankinnan vuoksi. Kun tehdään uusia kauppoja ja projekteja, ei vakuutusturvaa tarvitse päivittää joka kerta uudelleen. Raumasterin vakuutusturva on rakennettu niin, että se kattaa myös uuden liiketoiminnan automaattisesti.

"Jos jotakin ei ole meillä vakuutettu, niin silloin sen pitäisi olla tietoisesti otettu riski. Pyrimme olemaan koko ajan perillä siitä, mitä on vakuutettu ja mitä ei", Rasilainen kertoo.

"Parasta on, että kaiken voi hoitaa yhden osoitteen kanssa. Helppous, sitä arvostan", hän summaa.

Raumaster

Raumaster on juuriltaan raumalainen teknologiayritysperhe, joka toimittaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle ympäri maailmaa. Konserni työllistää noin 400 henkilöä ja sen liikevaihto on 150 miljoonaa euroa. Raumasteriin kuuluvat Raumaster Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Raumaster AB sekä raumalainen Raumaster Paper Oy.

www.raumaster.fi

Vakuutusmeklari on StaffPointissa johdon luottohenkilö

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluja tarjoavassa StaffPointissa Söderberg & Partnersin vakuutusmeklari on niin tärkeä asiantuntija, että hän on mukana työkyvyn ohjausryhmässä yhdessä yrityksen omien johtajien sekä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön edustajien kanssa.

StaffPoint on tehnyt yhdessä meklarinsa kanssa systemaattista työtä tapaturmavakuutustensa kustannusten pienentämiseksi useiden vuosien ajan.

- Viimeisten kuuden vuoden aikana työtapaturmavakuutustemme vuosittaiset kustannukset ovat pudonneet reilusta miljoonasta eurosta kolmannekseen muun muassa järkevöittämällä ja kilpailuttamalla ratkaisujamme. Meille tuo satojen tuhansien eurojen pudotus on ollut todella merkittävä. Pysyäksemme kohtuukustannuksissa teemme systemaattista ja ennaltaehkäisevää työkykytyötä päivittäin, kertoo StaffPoint-konsernin henkilöstöjohtaja Tiina Forsbom.

Isossa konsernissa systemaattinen seuranta on avainasemassa

StaffPoint-konserniin kuuluu yhteensä yli 60 yritystä, joista henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita tarjoava StaffPoint Oy on Suomessa tunnetuin.

Konsernin yritykset tarjoavat henkilöstövuokrauksen ja rekrytointipalveluiden lisäksi muun muassa henkilöstöhallintoon ja työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä asiantuntijapalveluita. Konsernilla on erittäin laaja vakuutuskokonaisuus hallinnoitavanaan.

Forsbom kokee systemaattisen seurannan hyvin tärkeäksi koko vakuutusturvan kehityksessä ja optimoinnissa näin suuressa konsernissa. StaffPointissa seurataan kuukausitasolla lukuisia eri mittareita meklarin tuottamasta raportoinnista.

Yksi seurattavista asioista on esimerkiksi työtapaturmien vahinkokehitys. Seuranta auttaa huomaamaan poikkeamat ja tarttumaan asioihin hyvissä ajoin. Se myös varmistaa, että vakuutusturvan kanssa ollaan etenemässä oikeaan suuntaan. StaffPoint analysoi ja optimoikin vakuutusturvaansa sekä sen kustannuksia meklarinsa avustuksella erittäin tarkkaan.

Henkilöstövuokrauksessa työturvallisuusvastuu on jaettu

Erityisesti henkilöstövuokrausalalla liikkuvia osia on paljon, sillä vuokratyöntekijät työskentelevät hyvin vaihtelevissa työtehtävissä tuhansissa eri toimipisteissä StaffPointin asiakkaiden luona eri puolella Suomea.

Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa StaffPointiin, jolloin työssä sattuneiden tapaturmien kustannukset tulevat maksettaviksi StaffPointin vakuutusturvasta. Työturvallisuusvastuu on siis jaettu StaffPointin sekä sen asiakasyritysten kesken.

- Erikoinen piirre tällä toimialalla on se, että me maksamme työtapaturmien kulut, mutta emme pysty juurikaan vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin. Asiakkaamme toki ovat todella valveutuneita riskienhallinnan suhteen, kehuu Forsbom.

- Riskienhallinta- ja työturvallisuusprosessit kuitenkin vaihtelevat jonkin verran eri työskentelypisteissä.

Vakuutusmeklari on johdon luotettu neuvonantaja

StaffPoint lähti vakuutusmeklarin asiakkaaksi aiemman johtajansa aloitteesta. Johtajalla oli hyviä kokemuksia saamastaan asiantuntemuksesta ja tuesta vakuutusasioissa.

Vakuutusmeklari hoitaa muun muassa vakuutusten kilpailuttamista, auttaa rakentamaan yrityksen tarpeiden mukaisia vakuutusratkaisuja sekä tekee yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa vakuutusten päivitykset, hankinnat ja muut tarvittavat muutokset vakuutusturvaan. Lisäksi hän konsultoi ja neuvoo kaikissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa.

- Voimme luottaa vakuutusmeklariimme ja hän auttaa aina tarpeen vaatiessa asiassa kuin asiassa, Forsbom kertoo.

- Yhteydenpitomme on todella välitöntä ja helppoa. Voin aina tarttua puhelimeen ja kysyä, jos jokin asia tulee mieleen ja saan vastauksen nopeasti. Meklarin tuottamat materiaalit ovat myös aina todella laadukkaita ja luotettavia, hän kiittelee.

StaffPoint

StaffPoint on Suomen suurimpien joukkoon kuuluva henkilöstönvuokraus- ja rekrytointipalveluja tarjoava yritys, joka työllistää vuosittain tuhansia ihmisiä asiakasyritysten toimipisteisiin ympäri Suomen.

StaffPoint-konsernin ytimen muodostavat henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyhtiö StaffPoint Oy, valmennusyhtiö Spring House Oy sekä HR-ohjelmistokehitykseen erikoistunut Saima Soft Oy Suomessa. Lisäksi konserniin kuuluvat Espanjassa toimiva StaffPoint SLU sekä Baltiassa toimiva StaffPoint Oü.

Tampereen Konepajat hyödyntää vakuutusmeklaria erityisesti neuvotteluissa

Tampereen Konepajat Oy on ollut Söderberg & Partnersin tyytyväinen asiakas jo useamman vuoden ajan. Vakuutusmeklarin asiakkaaksi yritys päätyi huomatessaan, että vakuutusmeklari pystyy neuvottelemaan vakuutusyhtiöiden listatuotteita toimivammat ratkaisut yrityksen arkeen.

- Huomasimme, että vakuutusmeklaria käyttäessä ei tarvitse mennä vakuutusyhtiöiden kiinteillä katalogeilla, vaan hinnoista ja tuotteiden sisällöistä pystyy neuvottelemaan paremmin tilannekohtaisesti, kertoo Tampereen Konepajojen toimitusjohtaja Juhani Lehti.

- Hyvä esimerkki on konsernin liiketoiminta Yhdysvalloissa. Aiemmin harmittelimme, että toimintamme siellä oli pienimuotoista ja sen myötä riskitkin melko pieniä. Vakuutukset saattoivat olla vakuutettavaan riskiin nähden suhteettoman kalliita. Näissä meklarin apu on ollut kullanarvoista, hän jatkaa.

Meklari hoitaa vakuutusturvaa itsenäisesti

Tampereen konepajat pitää yhteyttä meklarinsa kanssa säännöllisesti puolin ja toisin. Meklari tekee yhteistyötä useamman henkilön kanssa talon sisällä ja pitää lisäksi yhteyttä vakuuttajiin. Hän myös kertoo, milloin vakuutusturvaa on syytä kilpailuttaa.

- Teemme vuosikatselmoinnin suoraan vakuutusmeklarin sähköisessä asiointipalvelussa – sieltä näemme kokonaisuuden parhaiten. Meklari ilmoittaa meille, jos vakuutuksissa on kilpailutustarpeita, sillä hän tuntee markkinoiden tilanteen ja vakuutuskokonaisuutemme, Lehti kuvailee.

Tampereen Konepajojen vakuutuskokonaisuus on nykyisin hyvin kustannustehokas, eikä mitään ole yli- tai alivakuutettu. Vakuutusten saatavuus ja räätälöintimahdollisuudet ovat parantuneet, kun meklari on mukana neuvotteluissa vakuutusyhtiön kanssa.

- Kokenut ja asiantunteva meklari tietää mistä asioista on mahdollista neuvotella ja miten. Neuvotteluasetelma on täysin erilainen, kuin jos itse lähtisin neuvottelemaan vakuutusyhtiön kanssa, Lehti toteaa.

Tampereen Konepajat

Nykymuodossaan vuonna 2011 perustettu teollisuusyritys, joka valmistaa erilaisia konetuotteita useille eri toimialoille. Yritys työllistää yli 200 työntekijää ja sen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa. Tampereen konepajoilla on 8 tehdasta Suomessa ja tytäryhtiö Virossa. Yhtiö on kasvanut vuosien varrella mm. yritysostojen kautta ja sen toimintaan kuuluu myös kansainvälistä liiketoimintaa. Tampereen Konepajat -konserniin kuuluvat Riikonen Group, Peatmax, Metallipalvelu Hartikainen (MPH), Geomachine sekä ProSilva.

Ota yhteyttä