Skip to main content Skip to main navigation

Paras vakuutusturva voi syntyä usean yhtiön vakuutuksista – näin kävi Tiikossa

Toimitusjohtaja Juha Korvolaa huvittaa, kun hän kertoo miten Tiiko Oy päätyi vakuutusmeklarin asiakkaaksi. Useampi meklari oli ollut häneen yhteydessä ja tarjonnut palveluitaan, mutta vakuutusyhtiön yhteyshenkilö totesi, ettei yrityksellä ole meklarille tarvetta. Sitten sama yhteyshenkilö ryhtyikin itse meklariksi.

Nykyisin Korvola suosittelee vakuutusmeklarin käyttöä ennen kaikkea yrityksille, jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa, ja joissa ei ole aikaa paneutua jokaiseen vakuutuksiin liittyvään yksityiskohtaan.

- Jatkoimme keskusteluja ja hän onnistui lopulta vakuuttamaan minut vakuutusmeklarin käyttöön liittyvistä hyödyistä. Nyt jos ajattelen asiaa, niin onhan meklari toki puolueettomampi asiantuntija kuin vakuutusyhtiön edustaja, jolla on omat myyntitavoitteensa. Sinänsä olin kyllä aina ollut vakuutusyhtiöönikin tyytyväinen, Korvola kertoo.

Vakuutukset useasta vakuutusyhtiöstä – asioiden hoito samalta luukulta

Vakuutusturvaa kilpailutettaessa ja vertailtaessa Tiikossa ollaan päädytty ottamaan vakuutuksia useasta yhtiöstä. Vakuutusmeklarin asiakkaaksi siirtyessään Tiiko kilpailutti koko vakuutusturvansa, ja todettiin että ajokalusto kannattaa vakuuttaa eri vakuutusyhtiössä kuin muut vakuutukset. Sieltä saatiin niin paljon kilpailukykyisempi tarjous.

Meklarin kautta vakuutusasioiden hoito useammankin vakuutusyhtiön kanssa kuitenkin sujuu helposti ja vaivattomasti, eikä Korvola ole kokenut asiaa hankalaksi. Hän on ulkoistanut vakuutusasiat meklarilleen ja siksi sähköposti tai puhelinsoitto omalle yhteyshenkilölle riittää.

- Oma meklarini on hoitanut asiat aina tosi hyvin. Meillä päin on tapana, että palaute annetaan suoraan hyvässä ja pahassa, mutta vielä ei ole huonoa palautetta tarvinnut antaa, Korvola naureskelee.

Vakuutusturvan tarve vaihtelee projektien mukaan

Tiiko rakentaa sähkö- ja kuituverkkoja. Työ on erittäin käytännönläheistä ja vaatii siksi monenlaisia vakuutuksia arkisen aherruksen tueksi.

Vakuutusturvaa suunnitellessa on huomioitava lakisääteisen vakuutusturvan lisäksi mm. kattavat omaisuusvakuutukset kohtalaisen kokoiselle ajokalustolle. Lisäksi tarvitaan eri projekteihin liittyviä vaihtelevia, spesifejä turvia, kuten vastuuvakuutuksia ja erilaisia työkohteiden vakuutuksia.

- Olen toiminut niin, että urakkasopimusta tehdessä olen kysynyt kumppanilta voiko sopimuksen liitteenä olevat vakuutusvaatimukset lähettää sellaisenaan meklarilleni. Lähetän dokumentin ja ilmoitan, että hoida näistä kilpailutus. Tämä on ollut itselleni helppoa, Korvola kuvailee.

Yritys on turvannut palkkalistoillaan tällä hetkellä olevat 52 henkilöä terveysvakuutuksilla. Oman henkilöstön lisäksi projekteissa työskentelee aliurakoitsijoita.

- Aliurakointiakin on meillä vakuutuksin turvattu. On aina hyvä varmistaa oma selusta, jos toinen yritys ei hoitaisikaan hommia kuten on sovittu, mainitsee Korvola.

Tiiko Oy

Vuonna 2004 perustettu Tiiko Oy on Hannu, Juha ja Sami Korvolan omistama perheyritys. Yritys rakentaa kuitu- ja sähköverkkoja aina pienistä töistä suuriin kokonaisuuksiin asti. 52 henkeä ja useita aliurakoitsijoita työllistävän yrityksen kotipaikka on Pohjanmaan Isossakyrössä, mutta yritys toimii koko Suomen alueella.

tiiko.fi

 

IQM otti vakuutusmeklarin pääomasijoittajan suosituksesta

IQM on pienessä ajassa huimasti kasvanut start-up, jossa suunnitellaan kvanttitietokoneiden kaupallistamista. Toiminnan tueksi tarvitaan kattavaa vakuutusturvaa.

“En itse tiennyt oikeastaan koko vakuutusmeklaritoiminnan olemassaolosta ennen kuin saimme pääomasijoittajalta neuvon hyödyntää vakuutusmeklaria”, muistelee IQM:n COO Juha Vartiainen.

Start-up yritys on kerännyt muun muassa Euroopan innovaationeuvosto EIC:ltä, Business Finlandilta sekä pääomasijoittajilta kymmenien miljoonien eurojen rahoituksen. Osa pääomasijoittajista toimii myös yhtiön neuvonantajina.

IQM suunnittelee ja kokoaa kvanttitietokoneita kansallisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä erilaisten suurteholaskentakeskusten käyttöön. Yrityksellä on toimistot Espoossa, Münchenissä sekä Bilbaossa.

Paljon vakuutettavaa pienessä yrityksessä

IQM:ssä tehdään lähinnä tutkimusta ja kehitystä. Yritys on myös palkannut Euroopan suurimman teollisten kvanttilaitteistojen valmistajatiimin. Työn tekemiseen tarvitaan paljon laitteita, jotka maksavat melko paljon.

”Olemme siis pieni firma, jolla on paljon kalliita ja isoja projekteja”, summaa Vartiainen.

Vartiainen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Söderberg & Partnersin meklarin kanssa. Hän kokee, että vakuutusasiat ovat hoituneet helposti ja rahoilleen on todella saanut vastinetta.

IQM:n vakuutukset ovat tällä hetkellä sijoitettuna useampaan vakuutusyhtiöön, joista osa on ulkomaisia.

” En usko, että olisimme löytäneet ulkomaisia vakuuttajia ja vakuutusmahdollisuuksia ilman meklarin apua. Saamamme hyöty on kustannukseen nähden suuri”, Vartiainen arvelee.

IQM

IQM on Euroopan johtava suprajohtavien kvanttitietokoneiden valmistaja, joka valmistaa kvanttitietokoneita tutkimuslaboratorioihin ja superlaskentakeskuksiin. Kvanttitietokoneiden odotetaan tarjoavan täysin uusia mahdollisuuksia mm. terveydenhuoltoon, koneoppimiseen, talousmallinnukseen, materiaalitieteeseen ja kemiaan.

meetiqm.com

 

Enmacissa ajansäästö on merkittävä syy hyödyntää vakuutusmeklaria

“Yrityksen vetäjänä on keskityttävä liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Ei silloin voi hoitaa vakuutusasioita kokopäiväisesti”, toteaa Enmac Oy:n toimitusjohtaja Juha Ritala.

Enmac on teollisuuden asiantuntijapalveluita ja järjestelmätoimituksia tekevä konsulttiyritys. Yrityksen tarina alkoi insinööritoimistona, josta liiketoimintaa on vuosien aikana jatkuvasti laajennettu.

Nykyisin asiakaskuntaa on lähes kaikilla toimialoilla ainakin välillisesti. Pääasiallisia asiakkaita ovat  teknologiateollisuus ja energiateollisuus. Useimmiten toteutukset menevät päämiesten kautta myös kansainvälisille markkinoille.

Vakuutusmeklari tuo selkeyttä vakuuttamiseen

Enmacin liiketoiminnassa tärkein vakuutus on konsulttivastuuvakuutus. Konsulttivastuuvakuutuksen avulla yritys vakuuttaa oman työnsä virheiden varalta ja se onkin tärkeää, koska inhimilliset virheet voivat tulla kalliiksi.

”Merkittävä suunnitteluvirhe voisi pahimmassa tapauksessa päätyä laitevalmistukseen asti. Alallamme tietyt vakuutukset ovat myös hankintasopimusten ehtona”, toteaa Ritala.

Yrityksen liiketoiminnan kirjo  on laaja ja vaatii monipuolista vakuutusturvaa usein lyhyelläkin varoitusajalla. Toisinaan asiakkailla on erityisvaatimuksia, joihin tarvitaan meklarin apua.

”Usein tulee projekteihin liittyviä nopeita tilanteita ja tarpeita, jotka pitää hoitaa kiireellisesti. Arvostan sitä, että käytössäni on yksi nimetty yhteyshenkilö, jonka saa hyvin kiinni”, Ritala toteaa.

Enmacilla on meklari paitsi ajankäytöllisistä syistä, myös asiantuntemuksen vuoksi. Aiemmin suoraan vakuutusyhtiöiden kanssa asioineen Ritalan mukaan meklarin asiakkaana vakuutusasioiden hoito on huomattavasti helpompaa ja selkeämpää.

Kilpailutuksista erinomaisia tuloksia

Ritala ja hänen meklarinsa suunnittelevat tulevan vuoden tarpeita usein budjetoinnin tienoilla pidettävässä vuositapaamisessa. Siinä käydään läpi kulunut vuosi ja suunnitellaan tulevaa.

”Käymme läpi tulevan vuoden liiketoimintasuunnitelmaa ja niihin liittyviä vakuutustarpeita. Olemassa olevia turvia päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Meklari hoitaa vakuutusmarkkinan seurannan ja pitää minut ajan tasalla meille olennaisista asioista”, kertoo Ritala.

Enmac on kilpailuttanut vakuutuksensa meklarin johdolla muutamaan otteeseen. Erityisesti yrityksen siirtyessä vakuutusmeklarin hoitoon saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä. Myös toisella kierroksella saatiin säästöjä.

”Vakuuttamiseen liittyy niin paljon pieniä yksityiskohtia mitä optimoida ja ottaa huomioon, että itselläni ei olisi mitään mahdollisuuksia pysyä niistä kaikista perillä. On keskityttävä oman liiketoiminnan ja yrityksen kehittämiseen”, Ritala sanoo.

Enmac

Enmac on teollisuuden suunnittelupalveluihin, laitetoimituksiin ja projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Insinööritoimisto palvelee asiakkaitaan tuotekehityksessä, teknisessä suunnittelussa, laitos- ja prosessisuunnittelussa, teollisuusautomaatiossa sekä teknisessä laskennassa.

enmac.fi

 

Monipuolinen paikallinen palvelu teki vaikutuksen kiinteistöyhtiö Ebbaan

Pietarsaarelainen Ebba käytti aiemmin meklaria isännöintitoimiston kautta. Kun vakuutusten hallinnointi siirtyi talon sisälle, haluttiin hyväksi havaitusta palvelusta pitää kiinni. Ebbasta tuli Söderberg & Partnersin asiakas kaksi vuotta sitten.

Ebban toimitusjohtaja Åsa Björkman arvostaa erityisesti meklarin asiakaslähtöistä ja ennakoivaa työskentelytapaa.

”Hän on aina meitä askeleen edellä. Esimerkiksi tilinpäätöstä varten tarvitsemamme materiaalit tulevat pyytämättä silloin, kun niitä tarvitaan”, Björkman mainitsee.

Ebba Fastigheter on Pietarsaaren kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö, jolla on noin 620 vuokra-asuntoa ja julkisten palveluiden tilaa eri puolilla kaupunkia.

Ebba hyödyntää vakuutusmeklarin apua neuvonantajana vakuutusasioissa sekä arkipäivän juoksevien asioiden hallinnoinnissa.

Säästöjä kilpailutuksesta

Ebba kilpailutti vakuutuksiaan vastikään onnistunein tuloksin. Vakuutusmeklarin hoitaman kilpailutuksen avulla yhtiö säästää jatkossa yli 20 % vuosittaisissa kustannuksissa.

Itse prosessin Björkman koki Ebban näkökulmasta hyvin sujuvaksi ja vaivattomaksi.

”Meille kilpailutus oli helppo. Saimme valmiiksi täydennetyt pohjat katsottavaksi ja lisäsimme vain muutamia yksityiskohtia. Tämän jälkeen meklari hoiti prosessia ja oli yhteydessä eri vaiheissa aina tarvittaessa. Lopputulos oli odotustemme mukainen”, hän toteaa.

Laaja vakuutuskokonaisuus palvelee kun sitä osataan käyttää

Ebban vakuutusturva oli aiemmin hajautettu lähes Suomen jokaiseen vakuutusyhtiöön. Kilpailutuksen yhteydessä vakuutuskokonaisuutta yksinkertaistettiin.

Ebban vakuutuskokonaisuus koostui aiemmin lukuisista erilaisista turvaratkaisuista, joita oli otettu ajan saatossa. Vakuutuksia oli erilaisilla vakuutusehdoilla, omavastuusummilla sekä muilla yksityiskohdilla.

Vakuutusmeklarin kanssa tehty työ on tuonut selkeyttä kokonaisuuteen kun esimerkiksi omavastuusummien vaihtelevuutta on vähennetty.

Julkisissa hankinnoissa edellytetään tiettyjä valintakriteerejä. Siksi menee mutkikkaaksi, jos jokaisen vakuutettuun osoitteeseen valitaan edullisin yhtiö. Nykyisin Ebballa on vain yksi vakuutusyhtiö, jonka kanssa yhteyttä pitää pääosin meklari.

”Vakuutukset eivät saa olla niin monimutkaisia, että niitä on vaikea käyttää. Toki vakuutusmeklari tukee meitä tarvittaessa vahinkoasioissakin”, Björkman pohtii.

Paikallinen palvelu omalla äidinkielellä ehdoton etu

Björkmanille tärkeää on ollut myös palvelu omalla äidinkielellä.

”Itselleni ruotsinkielisenä ehdoton etu on vakuutusmeklarin kaksikielinen palvelu”, hän sanoo.

”Isännöitsijämme on suomenkielinen ja minun äidinkieleni on ruotsi. On kätevää, että vakuutusmeklari voi palvella molemmilla kielillä ja tuntee alan erityissanaston sekä suomeksi että ruotsiksi.”

Koska Ebba on kiinteistöyhtiö, sen kohteet vaihtelevat paljon. Usein vakuutusasiat vaativat myös kohteissa paikan päällä käymistä. Tämän vuoksi on ollut arkea helpottavaa, että vakuutusmeklari on lähellä.

Vakuutusasioissa tulee tarkistettavia asioita, joista ebbalaisten tai isännöintitoimiston on helppo kysyä meklarilta. Ebbalaiset hyödyntävät meklarin asiantuntemusta myös erityiskohteissa.

”Kohteemme vaihtelevat uudisrakennuksista suojeltuihin historiallisiin kiinteistöihin, joiden vakuuttaminen on hyvin erilaista. Meklari neuvoo koko ajan ja suunnittelee, miten mikäkin kannattaa vakuuttaa”, mainitsee Björkman.

Ebba Fastigheter

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy on Pietarsaaren kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö, jolla on noin 620 vuokra-asuntoa. Ebban kiinteistöihin kuuluu niin vuokra-,  kerros- kuin rivitalokiinteistöjä eri puolilla kaupunkia, mm. keskustassa, Skatassa, Kytömäellä, Oinaansaaressa ja Itänummella. Ebban kiinteistöihin kuuluu myös julkisia palvelutiloja, kuten päiväkoteja sekä tuetun asumisen yksiköitä.

 

Ota yhteyttä