Skip to main content Skip to main navigation

Lagstadgade arbetsförmåner

Som arbetsgivare är ni enligt lag skyldiga att uppfylla vissa krav gällande era anställda. Ta reda på vad ni bör tänka på när det gäller försäkringar för anställda och säkerhet på arbetsplatsen. Kom ihåg att skicka in information till myndigheter i tid. Arbetsgivare måste skicka in information om bland annat löner till olika myndigheter, köpa försäkringar för sina anställda och ordna med betalning av arbetsgivaravgifter.