Lagstadgade personal­förmåner

I Finland innebär lagstadgade arbetsförmåner i praktiken obligatoriska personalförsäkringar samt företagshälsovård som är förpliktande för arbetsgivaren. Vanligtvis finansieras företagshälsovårdens tjänster via försäkringar. Beroende på bransch kan även kollektivavtalet förpliktiga arbetsgivaren till att erbjuda vissa arbetsförmåner.

Lagstadgat försäkringar

I Finland är arbetsgivaren skyldig att teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring eftersom den hör till de lagstadgade personalförmånerna. Olycksfallsförsäkringen skyddar arbetstagarnas utkomst om de råkar ut för en olycka i arbetet eller på väg till eller från arbetet (olycksfall i arbetet) eller om de insjuknar i en yrkessjukdom. Om arbetsgivaren så önskar kan hen inkludera en frivillig fritidsförsäkring och annat tilläggsskydd i försäkringen.

Företags­hälsovården

Företagshälsovård ska tillhandahållas alla arbetstagare i anställningförhållande. Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant och företagshälsovårdens serviceproducent planerar tillsammans innehållet och åtgärderna i företagshälsovården utifrån arbetsplatsens behov. De följer också upp och utvärderar funktionaliteten och genomförandet av företagshälsovården.

Kollektiv­avtalen

Varje branschs ikraftvarande kollektivavtal har fastställt vissa ytterligare förmåner som förpliktar branscherna. Inom försäkringsbranschen är arbetsgivaren till exempel förpliktad att tillhandahålla en kostförmån, dvs. arbetsgivaren måste ha en egen personalrestaurang på verksamhetsstället, eller så måste arbetstagarna erbjudas en lunchförmån.

Lagstadgade personal­förmåner är lands­specifika

Lagstadgade personalförmåner i Finland omfattar t.ex. olycksfalls- och arbetssjukdomsförsäkring och företagshälsovård. Utöver detta kan branschspecifika kollektivavtal (TES) definiera ytterligare förmåner som är bindande för arbetsgivaren. Vi hjälper till att säkerställa att din organisation uppfyller alla juridiska skyldigheter, oavsett i vilka länder du är verksam.

Det är arbetsgivarens ansvar att ta reda på vilka lagstadgade personalförmåner och krav som är relaterade till hans verksamhet. Dessutom är det bra att bedöma om det finns behov i ditt företag av ytterligare förmåner som skulle förbättra arbetsglädjen och trivseln och göra personalen mer engagerad i ditt företag.

Sådana frågor omfattar till exempel

  • vilka försäkringar som är obligatoriska
  • vilka försäkringar personalen behöver
  • hurdan företagshälsovård som är obligatorisk och om den behöver utvidgas
  • vilka säkerhetskrav som är förknippade med företagets verksamhet
  • om t.ex. branschens kollektivavtal innehåller specifika förmåner som är förpliktande för arbetsgivaren
  • hurdana pensionsrelaterade betalnings- och rapporteringsskyldigheter är förknippade med verksamheten
  • vilka frågor som ska rapporteras och meddelas t.ex. till myndigheterna.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.