Konkurser av corona – så här försäkrar du företagets kassaflöde

När coronapandemin slog till förutspådde ekonomer stora svårigheter för företag inom nästan alla branscher.
Timo Nisumaa
Timo Nisumaa 
försäkringsmäklare

Ekonomer förutspådde till och med en global konkursvåg, som skulle störta företag i alla länder. I värsta fall förutspåddes insolvensen öka globalt med så mycket som 30 procent. Denna konkursvåg kom aldrig, som tur var.

Vad hände med konkursvågen?

Den främsta orsaken till att konkursvågen aldrig kom är staternas mycket snabba stödåtgärder. Många tillfälliga ändringar har gjorts i alla länders indrivnings- och konkurslagstiftningar. Dessa ändringar har försvårat indrivningsåtgärder samt förhindrat borgenärer från att begära företag i konkurs på grund av problem som orsakats av corona.

Utöver detta har regeringar runtom i världen gett direkt eller indirekt stöd till branscher som hamnat i svårigheter på grund av corona. Dessa stödåtgärder har betydligt underlättat företagens förmåga att klara sig över den värsta epidemin.

Staternas stödåtgärder avslutas

Tillfälliga ändringar i lagstiftningen och staternas stödåtgärder har avslutats sommaren 2021 eller avslutas senast under den pågående hösten. Även betalningsuppskoven som bankerna beviljat börjar vara utnyttjade och betalningsanstånden som beviljats av skattemyndigheten avslutade. Nu håller företagen så småningom på att återgå till normalläge.

Många företag befinner sig nu i en situation där omsättningen ännu inte återgått till samma nivå som före coronan, men låneräntor och amorteringar samt andra fasta kostnader måste emellertid betalas som normalt. Detta kommer att orsaka stora problem för många företag.

Coronan kommer att påverka ännu under en lång tid

Nedläggningen av företag har redan ökat i många länder, även hos oss i Finland. Troligtvis måste många företag ansöka om företagssanering eller avsluta sin verksamhet via konkurs. Kreditförsäkringsbolagens ekonomer förutspår också att insolvensen kommer att stiga globalt över 2019 års nivå.

Trots att vaccineringarna pågår och ekonomier redan öppnas i många länder, är coronapandemin ännu inte över. Spridningen av coronavirusets deltavariant kan återigen trappa upp mängden smittade. Detta leder i sin tur till att restriktioner återinförs, vilket försvårar situationen för många företag. Sammanfattningsvis kan man säkert konstatera att världsekonomin är väldigt osäker just nu och riskerna är mycket höga.

Förbered dig på kundernas och samarbetspartnernas konkurser med en kreditförsäkring

Ett sätt att förbereda sig inför osäkerhet och behärska riskerna kring den egna affärsverksamheten är en kreditförsäkring. En kreditförsäkring skyddar ditt företags balansräkning, resultat och kassaflöde från förluster som orsakats av plötsliga kreditförluster. Försäkringen ersätter alltså om din kund inte kan betala sin faktura.

De viktigaste orsakerna till att sätta sin tillit till en kreditförsäkring är:

1. Kreditförsäkringsskyddet försäkrar företagets fortsatta affärsverksamhet

Varje företag som säljer varor eller tjänster med kredit, utsätts för kreditrisker och kundförluster. Kreditförluster försämrar företagets ekonomiska läge och lönsamhet samt tär på kassaflödet. Med en kreditförsäkring kan du överföra kreditriskerna till försäkringsbolaget och försäkra dig om att kreditförlusterna inte kan skada ditt företag.

2. Bättre kreditbeslut på basen av mer omfattande information

Kreditförsäkringen stödjer och förbättrar företagets kreditförvaltning och -kontroll. Ditt företag får tillträde till försäkringsbolagens verkligt stora företagsfiler. Du får även hjälp av kreditförsäkrarnas expertis för att analysera och utvärdera företagens ekonomiska tillstånd. Dessa två faktorer hjälper ditt företag att göra betydligt bättre kreditbeslut. Kreditförvaltning och indrivning kan även vid behov utkontrakteras till försäkringsbolaget.

3. Bättre finansieringsvillkor från banken

Bankerna och finansinstituten erkänner kreditförsäkringens värde som verktyg för förvaltning av kreditrisker. Detta förbättrar driftskapitalets finansieringsmöjligheter. I praktiken kan ditt företag få bättre villkor när banken kan använda kreditförsäkringen som garanti för finansieringen. Banken eller en annan finansiär kan antecknas som försäkringens mottagare av ersättning, dvs. försäkringsersättningen skulle betalas direkt till finansiären i en skadesituation.

4. Bättre konkurrenskraft jämfört med konkurrenterna

Företagets konkurrenskraft förbättras när du med hjälp av kreditförsäkringen kan erbjuda nuvarande och nya kunder försäljning med öppen kontokredit istället för remburs eller något annat skyddat betalningssätt. Detta betonas under den pågående osäkerheten som orsakats av coronan när man söker nya marknadspositioner.

5. Trygg försäljningstillväxt

Kreditförsäkringen stödjer ökad försäljning. Den fungerar särskilt bra när man ger sig in på nya marknader, eller när ditt företag behöver bevilja högre kreditgränser än de interna anvisningarna rekommenderar. Kreditförsäkringen kan även användas till att hitta just de kunder och marknader som du säkert kan sälja till med öppen kredit. På så sätt växer din försäljning tryggt.

6. Sinnesro för företagets ledning och intressentgrupper (corporate governance)

Kreditförsäkringen stödjer och stärker kreditförvaltningens bästa praxis och stödjer företagets goda bolagsstyrning. Den ger företagets ledning, varuleverantörer samt andra intressentgrupper och finansiärer sinnesro genom att skydda dem från plötsliga överraskande risker.

Våra erfarna experter hjälper dig gärna att bekanta dig med kreditförsäkringar samt att skaffa dem. Vi gör anskaffningen och skötseln av kreditförsäkringen enkel och lätt.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.