Skip to main content Skip to main navigation

Företagshälsovård

Företagshälsovården inkluderar egentligen två inköp: företagshälsovård samt personalens försäkringar, som täcker kostnaderna för företagshälsovården. Vi hjälper dig att hitta en företagshälsovårdslösning som motsvarar dina behov till bästa pris.

I Finland ska arbetsgivaren ordna med företagshälsovård till alla anställda arbetstagare. Det är inte obligatoriskt för en företagare att ordna företagshälsovård till sig själv, men det rekommenderas. Kostnaderna för företagshälsovården täcks i regel med de lagstadgade och frivilliga försäkringar som företaget tagit ut till sin personal.

Ditt försäkringsskydd inverkar alltså på vad det i verkligheten kostar att erbjuda dina arbetstagare bra företagshälsovård. Hos Söderberg & Partners hjälper vi dig att skaffa nödvändigt försäkringsskydd som täcker kostnaderna för företagshälsovården. Vid behov kan vi även hjälpa dig att jämföra och konkurrensutsätta företagshälsovårdsaktörer.

Lagstadgad företagshälsovård är rådgivning och förebyggande

Lagstadgad företagshälsovård baserar sig på förebyggande av hälsorisker och skador som orsakas av arbetet och arbetsförhållanden. Syftet är att främja och upprätthålla arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

Enligt företagshälsovårdslagen ingår bl.a. handledning och rådgivning om hälsosamma och säkra arbetsförhållanden och arbetssätt i företagshälsovårdens verksamhet. Företagshälsovården råder och handleder både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Mer heltäckande företagshälsovård lockar kunniga arbetstagare

På många branscher har bristen på arbetstagare vuxit sig så stor att företagen måste locka arbetstagare med olika arbetsförmåner. Arbetsförmånerna är ett ekonomiskt sätt för arbetsgivaren att belöna jämfört med ekonomisk belöning.

Mycket omfattande företagshälsovård är också en av de förmåner som arbetstagare uppskattar.

Utvidgad företagshälsovård finansieras vanligtvis med personalens frivilliga försäkringar, som kan tas utöver de lagstadgade försäkringarna. Ur arbetsgivarens perspektiv blir det ofta förmånligare att arbetstagaren snabbt får bra vård och kan återvända till jobbet.

Inom företagshälsovården finns aktörer för många olika behov. Det finns stora aktörer samt mindre tjänster som riktar sig till vissa behov. En viktig faktor vid val av företagshälsovård är att den har verksamhetsställen på alla dina verksamhetsorter.

Konkurrensutsätt företagshälsovården regelbundet

Företagshälsovård är ofta något man tar när företagets verksamhet inleds och den förblir oförändrad under flera år.

De flesta företagshälsovårdsleverantörerna försöker erbjuda sina kunder mycket heltäckande lösningar, som inte alltid motsvarar budgeten eller det verkliga behovet. Därför är det viktigt att använda sig av en expert för att fastslå rätt nivå.

Det lönar sig att planera helheten omsorgsfullt både vad gäller personalens försäkringar och företagshälsovårdsavtal. Vi börjar alltid med att kartlägga företagets behov, vi jämför den nuvarande lösningen med behoven och för förslag på ändringar.

Om du funderar på att byta företagshälsovårdsaktör, kontakta oss. Vid behov bedömer vi om det finns skäl till att konkurrensutsätta företagshälsovårdsavtalet eller personalens försäkringsskydd samt om det är en gynnsam tidpunkt för konkurrensutsättning.

Företagshälsovården ska anpassas efter förändringar

Speciellt coronatiden har medfört förändringar både vad gäller arbetsformer och utmaningar som hotar arbetstagarnas hälsa.

Har ditt företag tillsammans med företagshälsovården redan förberett sig inför bl.a.

  • ökade utmaningar kring psykisk hälsa inom expertbranscher
  • nya hälsorisker relaterade till arbetstagarnas resor
  • förändringar som medförs av distans- och hybridarbete samt utmaningar med arbetsergonomi
  • ökad digitalisering för uträttande av ärenden och kommunikation?

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Kontakta oss