Skip to main content Skip to main navigation

Konkurrensutsättning av företagshälsovård

Företagshälsovården inkluderar egentligen två inköp: företagshälsovårdstjänster samt personalens försäkringar, som kompletterar tjänsterna inom företagshälsovården. Vi hjälper dig att hitta en företagshälsovårdslösning som motsvarar dina behov till bästa pris.

Eftersom en stor del av kostnaderna för företagshälsovård ofta täcks av företagets olika försäkringsskydd, är det viktigt vilket slags försäkringsprogram personalen har. Inom företagshälsovård finns det många olika tjänsteproducenter som erbjuder olika slags service.

Varför inte låta en expert som är oberoende av tjänsteleverantörerna och försäkringsgivarna inom hälsovård gå igenom det personliga försäkringsskyddet och företagshälsovårdspaketet för det företag du representerar? De viktigaste resultaten av våra experters analyser är framför allt kostnadsbesparingar och observationer av vilka företagshälsovårdstjänster som verkligen påverkar företagets verksamhet.

Konkurrensutsättning av företagshälsovården

Det är bra att analysera innehållet i företagshälsovården och tjänsteleverantören regelbundet. Jämförelse kan dock vara en utmaning, eftersom tjänsteleverantörernas enheter består av mycket olika saker och tjänsteleverantörerna använder sig av olika faktureringsmodeller. Vissa föredrar paketlösningar med fast pris, medan andra debiterar för varje åtgärd per tjänst.

När det gäller företagshälsovård är det också viktigt att bedöma tjänstens nödvändighet och effektivitet. Du vill inte betala för en tjänst som inte verkligen förbättrar dina arbetstagares välbefinnande? Ibland har företag också överlappningar i sina avtal. Man kanske betalar för samma sak både i företagshälsovårdsavtalet och i personalförsäkringen.

När är det bra att konkurrensutsätta företagshälsovården?

Det lönar sig att konkurrensutsätta företagshälsovården regelbundet med några års mellanrum. Fusioner där mindre aktörer har anslutit sig till stora nationella kedjor har gett upphov till egna utmaningar under de senaste åren. Detta kan leda till förändringar i tjänsternas kvalitet och organisation.

I allmänhet lönar det sig att konkurrensutsätta tjänsten alltid då du inte är nöjd med den nuvarande kvaliteten, kostnaderna eller det samarbetets smidighet.

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar endast rådgivning och förebyggande

Lagstadgad företagshälsovård baserar sig på förebyggande av hälsorisker och skador som orsakas av arbetet och arbetsförhållanden. Syftet är att främja och upprätthålla arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

Enligt företagshälsovårdslagen ingår bl.a. handledning och rådgivning om hälsosamma och säkra arbetsförhållanden och arbetssätt i företagshälsovårdens verksamhet. Företagshälsovården ger råd till och handleder både arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Mer heltäckande företagshälsovård lockar och engagerar kunniga arbetstagare

I många branscher har bristen på arbetstagare vuxit sig så stor att företagen måste locka arbetstagare med olika personalförmåner. Personalförmånerna är ett ekonomiskt sätt för arbetsgivaren att belöna jämfört med ekonomisk belöning.

Mycket omfattande företagshälsovård är också en av de förmåner som arbetstagare uppskattar. Ur arbetsgivarens perspektiv blir det ofta förmånligare att arbetstagaren snabbt får bra vård och kan återvända till jobbet.

Inom företagshälsovården finns aktörer för många olika behov. Det finns stora aktörer samt mindre tjänster som riktar sig till vissa behov. En viktig faktor vid val av företagshälsovård är att den har verksamhetsställen på alla dina verksamhetsorter.

Företagshälsovårdens aktörer samarbetar med försäkringsbolag

Utvidgad företagshälsovård finansieras vanligtvis med personalens frivilliga försäkringar. Det betyder att din personal bara kan besöka en tjänsteleverantör om de vill: företagshälsovården. Den del av tjänsterna som inte omfattas av ditt avtal om företagshälsovård ersätts av din försäkring.

De flesta försäkringsgivare samarbetar med aktörerna inom företagshälsovården, så att tjänster utanför företagshälsovården kan faktureras direkt från ditt försäkringsbolag. Därför behöver dina anställda inte nödvändigtvis se vilken del av tjänsten som är företagshälsovård och vilken försäkring.

Håll ditt företagshälsovårdsavtal uppdaterat

Avtalet om företagshälsovård ordnas ofta i början av företagets verksamhet, varefter avtalet kan förbli oförändrat i många år. De flesta tjänsteleverantörer inom företagshälsovård strävar efter att erbjuda sina kunder så omfattande tjänster som möjligt. De motsvarar dock inte alltid en rimlig kostnadsnivå eller ett verkligt behov. Därför är det viktigt att anlita en expert för att fastslå rätt nivå.

Det lönar sig att planera helheten omsorgsfullt både vad gäller personalens försäkringar och företagshälsovårdsavtalet. Vi kartlägger företagets behov, jämför den nuvarande lösningen med de fastställda behoven och gör förslag på ändringar.

Om du funderar på att byta företagshälsovårdsaktör, kontakta oss. Vi bedömer om det finns skäl till att konkurrensutsätta företagshälsovårdsavtalet eller personalens försäkringsskydd samt om det är en gynnsam tidpunkt för konkurrensutsättning. Vi hjälper också gärna till med andra frågor som rör företagets försäkringsskydd och planering av personalförmåner.

 

Kontakta oss