Skip to main content Skip to main navigation

Förmånscykel – vad innebär det att ta i bruk en ny personalförmån?

År 2021 har finländska arbetsgivare kunnat erbjuda sina arbetstagare en förmånscykel. Förmånscykeln är en personalförmån som företaget erbjuder arbetstagaren och som förmån kan den jämföras till exempel med en tjänstebil.Cykeln är ämnad för arbetstagarens personliga bruk och med den kan man utöver arbetsresor även köra på fritiden.

Var skaffar man förmånscykeln?

I praktiken ingår arbetsgivaren ett avtal med ett företag som erbjuder förmånscyklar med leasingavtal precis såsom med tjänstebilar.

När avtalet ingås lönar det sig att jämföra olika leasingtjänster för att försäkra att du får den tjänst du behöver.

Vilken cykelmodell och hur mycket får den kosta?

Företagen har olika praxis kring om alla erbjuds samma cykelmodell, ett utbud av cyklar eller om arbetstagaren fritt får välja cykelns modell.

Förmånscykeln har inget fast beskattningsvärde, utan beskattningsvärdet bestäms på basen av cykelns pris och utrustningens sammanlagda pris.

Ett bra tillvägagångssätt kan vara att bestämma ett rekommenderat pris eller modell som styr arbetstagarna i valet av cykel. De populäraste cykelmodellerna efter att förmånen tagits i bruk har varit elcyklar, vars prisspann varierar mycket. Priset ligger på cirka 1 500 euro och uppåt.

Arbetsgivaren kan dra av kostnaderna i företagsbeskattningen. 

Avtalsfrågor kring förmånscykeln

En förmånscykel skaffas vanligtvis för en på förhand fastställd tidsperiod, till exempel för 24 eller 36 månader. När perioden upphör har arbetstagaren i de flesta leasingavtal möjligheten att lösa in cykeln till sig själv eller returnera den.

När avtal ingås är det bra att även observera faktorer kring personalomsättningen. Hur går man till väga om en arbetstagare byter arbetsplats mitt i leasingperioden, och vad allt möjliggör ett leasingavtal.

Det lönar sig även att diskutera förmånscykelns försäkringsärenden redan i det skede när avtal ingås så att de täcker företagets behov.

Hur mycket sysselsätter förmånen personaladministrationen eller löneavdelningen?

Detta beror helt på företaget, dess resurser och personernas kunnighet. En ny personalförmån kräver emellertid att man sätter sig in i detaljerna så att skatteförmånerna blir utnyttjade och förmånen behandlas på rätt sätt.

Därtill krävs förvaltning och uppföljning kring användningen av förmånen. Om du har utkontrakterat konkurrensutsättningen och förvaltningen av personalförmåner till oss, sköter vi det praktiska och ger anvisningar till din ekonomi- och personalförvaltning.

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us