Skip to main content Skip to main navigation

Företagshälsovård

Alla anställda har rätt till företagshälsovård, oavsett anställningens art eller längd. Företagshälsovård är en tjänst som tillhandahålls och betalas av arbetsgivaren för att främja de anställdas arbetsförmåga under hela karriären.

Det finns flera krav som måste uppfyllas i samband med företagshälsovård. Enlig lag måste företag erbjuda förebyggande företagshälsovård, men många erbjuder även medicinska tjänster. Vi kan hjälpa er ingå och administrera ett sådant tjänsteavtal samt hjälpa er med åtgärder som krävs för att uppfylla kraven som arbetsgivare.