Inflationens effekter inom byggbranschen – hur säkra verksamheten

Byggnadsbranschen har kämpat med stora utmaningar redan länge. Den globala pandemin har orsakat stora utmaningar för tillgången på både material och arbetskraft. Den ständigt accelererande inflationen innebär en ytterligare utmaning för en redan svår situation.

Byggnadsföretagen har inte kunnat undvika effekterna av en accelererande inflation. Priserna på material har ökat under lång tid. Priserna på trävara, stål och många andra byggmaterial har växt explosionsartat. Grundorsaken till problemen är flera samtidiga händelser. Inledningsvis påverkades byggnadsbranschen av den globala COVID19-pandemin, och den ryska attacken mot Ukraina har förvärrat situationen. Den fortsatt begränsade tillgången på material sätter ytterligare press på prishöjningen.

Utöver ökade kostnader har det under lång tid varit brist på kunnig arbetskraft inom byggnadsbranschen. Mängden arbetskraft minskar hela tiden, t.ex. till följd av pensionering och branschförändringar. Den globala pandemin och kriget i Ukraina har i sin tur medfört utmaningar för arbetskraftens rörlighet. Inflationen kommer också att öka kostnaderna för arbetskraft.

Entreprenören står ofta för förlusterna

När de ökade kostnaderna för både byggmaterial och arbetskraft räknas ihop talar vi redan om en rejäl press för prishöjning. Utöver detta måste dock den accelererande ökningen av bränslepriserna beaktas, vilket påverkar inte bara leveranskostnaderna för byggmaterial, utan även driftskostnaderna för de många maskiner som används på byggarbetsplatsen.

Det är dock inte enkelt att höja priserna i en inflationssituation. Att uppskatta framtida kostnader är särskilt utmanande i långa projekt, eftersom kostnaderna kan mångdubblas under projektets gång. Dessutom orsakar förseningar i distributionskedjor utmaningar att hålla tidsplanen för projekt och kan därmed medföra betydande merkostnader, till exempel i form av avtalsviten.

Riskerna för försenade eller misslyckade projekt bärs oftast av entreprenören. Av denna anledning kan även små misstag i prissättningen orsaka stor ekonomisk skada. Under de senaste åren har många byggföretag hamnat i svårigheter och till och med lagt ned sin verksamhet.

En del av entreprenörerna har också svårt att få banker att finansiera sin verksamhet. Ju mer inflationen accelererar, desto mer försiktiga är finansiärerna.

5 sätt att förbereda sig för inflation

1. Förutse inflationen vid budgetering

Tänk mycket noga på inflationens effekter på projektet och förbered dig för det värsta. Det kan vara en god idé att ta hänsyn och förklara osäkerhetsfaktorer redan i offerten

2. Diskutera med parterna om riskfördelning

Diskutera öppet om inflation och de möjliga utmaningar den medför med projektets olika parter. Riskfördelningen bör överenskommas via villkoren i avtalet.

3. Tänk på utmaningar i leveranskedjan i tidsplanen

Priset är inte alls den enda utmaningen i dagsläget, men tillgången på material i allmänhet är svår att säkerställa. Därför är det bra att uppskatta tidsplanen så realistiskt som möjligt och förbereda sig för förseningar i förväg.

4. Var beredd på leveransutmaningar

Planera om verksamheten för din egen leveranskedja. Är det till exempel värt att förvara de vanligaste materialen i förväg när de finns tillgängliga? Hurdana effekter kan det ha till exempel på tidsplanen.

5. Granska ditt försäkringsskydd

Högre kostnader för både material och arbetskraft återspeglas oundvikligen i slutkostnaderna. Detta resulterar till att om fel uppstår är det dyrare att rätta till dem än förr. Därför är det värt att kontrollera att din verksamhet inte är underförsäkrad i den förändrade situationen.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.