Så påverkar kriget i Ukraina dina försäkringar

Rysslands attack mot Ukraina har en avsevärd inverkan på försäkringsskyddet i Ryssland, Ukraina och Belarus samt transporter från och till dessa länder.

I denna artikel har vi samlat information om företagsförsäkringar, som särskilt kan påverkas av situationen. Läs vad som sker just nu, och hur det kan påverka din organisations försäkringsskydd.

Krigets inverkan på transportförsäkringar

I en krigssituation ersätter transportförsäkringen även skador som orsakats av kriget, när det är fråga om sjö- eller flygtransport och försäkringsskyddet har ett krigsförsäkringsvillkor. Försäkringsgivaren har utgående från försäkringsvillkoren emellertid möjlighet att i en krigssituation säga upp dessa säkerheter med 48 timmars varsel.

Försäkringsskydd som omfattar landtransporter för krigsrisk är ovanligt och ska alltid avtalas separat även i fredstid. Grundläggande försäkringar täcker inte skador som orsakats av krigstillstånd under landtransport.

Vid sjötransporter ska fartygen ha klassificering som godkänts av IACS (International Association of Classification Societies) för att transportförsäkringen ska vara i kraft. Detta baserar sig på försäkringsvillkoret ICC Classification Clause 01/01/2001.

Försäkrarna godkänner inte längre automatiskt företag som klassificerats av ryssar. Försäkringsskyddet gäller alltså inte om transporten sker på ett sådant fartyg. Om ditt företag har behov av att använda fartyg som klassificerats av ryska klassificeringssällskap, lönar det sig att kontakta sin egen försäkringsmäklare och reda ut om det är möjligt att få er försäkrares godkännande för transporten.

Även om försäkringsskyddet skulle begränsas angående skador som orsakats av kriget, kan en del av skyddet bestå för sådana skador som inte anses vara orsakade av kriget.

Även sanktionerna mot Ryssland påverkar försäkringar och ersättningar

De internationella sanktionerna mot Ryssland påverkar också försäkringsskyddets giltighet samt skadeersättningar. Vissa försäkringar kan till och med vara oanvändbara. En del försäkringar har ett försäkringsvillkor, enligt vilket försäkringen inte gäller ifall försäkringsgivaren riskerar att bryta internationella sanktioner genom att betala försäkringsersättning.

Till exempel har ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring vanligtvis Force Majeure-klausuler, som tillämpas bland annat på krigshändelser och terrorism.

Försäkringsersättningar kan sannolikt inte betalas alls till Ryssland på grund av nuvarande sanktioner. Betalningen förhindras även av praktiska faktorer: Rysslands banksystem är i praktiken stängt för tillfället.

I situationer där man vill att försäkringsersättning för till exempel en skada som inträffat på en produktionsanläggning i Ryssland ska betalas till moderbolaget i Finland, ska detta alltid lösas från fall till fall.

Reseförsäkringar baserar sig ofta på utrikesministeriets reserekommendationer

På arbetsresor gäller företagets affärsreseförsäkring. Dess giltighet kan påverkas av utrikesministeriets reserekommendation. Om utrikesministeriet inte rekommenderar resor till ett visst land, är försäkringen inte nödvändigtvis i kraft i detta land.

Försäkringsbolagen uppdaterar ständigt informationen om försäkringarna och deras villkor. I takt med nya försäkringsfall och skador träder även nya regler i kraft. Vi har hela tiden kontakt med försäkringsbolagen för att vi även ska kunna erbjuda våra kunder aktuell information.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.