Skip to main content Skip to main navigation

#metoo, COVID-19, dataläckage – hur kan direktören vara beredd på den nya tidens risker?

En ledande ställning medför mycket ansvar, det är klart. Personer i en ledande ställning bär många risker kopplade till affärsverksamheten och ledande av bolaget. Men visste du att ledarskap även medför personligt ekonomiskt ansvar?

Direktörer kan råka ut för personligt ekonomiskt skadeståndsansvar för skador som till exempel orsakats av försummelse. I värsta fall (vid avsaknad av bra försäkringsskydd) måste direktören i dessa situationer realisera sin egen egendom, till exempel sin egen bostad.

Nya fenomen medför helt nya risker

Nya fenomen såsom #metoo, COVID-19 eller olika säkerhetsöverträdelser har medfört helt nya risker för företag och deras direktörer. Tanken på att någon måste ta på sig skulden och betala har ökat skadeståndsanspråken mot bolagens ledning både i Finland och globalt.

Till exempel har den i USA välkända dagligvarukedjan Walmart redan stämts för att butikskedjans arbetsförhållanden enligt arbetstagarna har varit skadliga för hälsan under pandemin.

Hittills har stämningsansökan riktats mot bolaget, men det är mycket möjligt att aktieägarna kräver att även direktörerna ska hållas ansvariga.

Ansvarsförsäkringsersättningarna ökar

I takt med ökat ansvar betalas numera även ledningens ansvarsförsäkringsersättningar mer än tidigare. De vanligaste ersättningsgilla kostnaderna i Finland är advokatarvoden i koppling till försvar och rättegångar.

Ekonomiska misstag eller till exempel brister i arbetsmiljön kan även leda till betydande skador på anseendet. En bra ansvarsförsäkring för ledningen täcker även krishanteringskostnader samt eventuella kostnader för PR-konsulter som använts för att rädda företagets anseende.

Visste du att...

  • det går att förbereda sig mot falska påståenden – vare sig det är fråga om rättstvister eller brottsmål.
  • försäkringarna inte alltid inkluderar advokatkostnader för myndighetsutredningar och brottsmål.
  • en traditionell ansvarsförsäkring för ledningen ersätter ofta kostnaderna först efter att rättsprocessen avslutats. När du blir måltavla vill du genast anställa bästa möjliga advokat. Rättsprocesser pågår i värsta fall i flera år, så fakturan hinner bli ganska hög innan du får ersättning.
  • Ibland upphör försäkringsskyddet när direktören avgår från styrelsen eller tar pension. Ansvaret fortsätter emellertid att gälla.

Vinn de bästa proffsen med utmärkt skydd

En bra och mångsidig ansvarsförsäkring för ledningen är en personalförmån som varje direktör värdesätter och till och med förutsätter av sin arbetsgivare. Den kan vara avgörande för att få de bästa proffsen till ditt team. Det är en fördel för både direktören och företaget att man genast kan vidta åtgärder i en kris.

För kunderna har vi redan förhandlat fram ett omfattande ansvarsförsäkringsskydd för ledningen – Söderberg & Partners VD och styrelseansvarsförsäkring.

Vårt skydd jämfört med sedvanligt skydd

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring är betydligt mångsidigare och bredare än en sedvanlig ansvarsförsäkring för ledningen. Den medför verkligt skydd och stödjer det dagliga arbetet.

 

Söderberg & Partners – VD och styrelseansvarsförsäkring 

Sedvanlig ansvarsförsäkring för ledningen 

Försäkrade personer

Verkställande direktören och styrelsemedlemmarna samt suppleanter, chefer eller personer med chefsansvar.

Verkställande direktören och styrelsemedlemmarna samt suppleanter.

Dotterbolag (och deras direktörer)

Omfattas automatiskt av försäkringen, även nya bolag som köps eller grundas.

Kräver separata förhandlingar för att omfattas av försäkringen och anges på försäkringsavtalet.

Ansvarets grund

Hela Finlands lagstiftning (inkl. aktiebolagslagen och bolagsordningen) när den försäkrade kan bli personligen ersättningsansvarig.

Aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Försvarskostnader

Försvarskostnader ersätts i den takt de uppstår under rättsprocessen. Inkluderar även kostnader som orsakats av myndighetsutredningar.

Ersättning betalas när rättsprocessen avslutats. Begränsat skydd för myndighetsutredningar.

PR- och krishanteringskostnader

Ersätter kostnader.

Ingen ersättning.

Miljöskador

Ersätter försvarskostnader, om den försäkrade inte har gjort sig skyldig till uppsåtlig verksamhet.

Ersätter inte miljöskador, eller tillhörande kostnader.

Pensionerade eller uppsagda ledare

Obegränsad fortsatt anmälningstid för skador om direktören säger upp sig eller tar pension under försäkringsperioden.

Varierande praxis om skydd finns eller inte. Om automatiskt fortsatt anmälningstid, pågår den i max. 12 mån.

Personligt ersättningsansvar för företagets skatter

Försäkringsskydd för direktörens personliga ansvar för skatter när företaget inte kan betala skatt på grund av konkurs eller insolvens.

Ersätter inte krav i anknytning till skatter.

Utomstående styrelsemedlemskap

Skyddet omfattar andra bolags styrelsemedlemskap som godkänts eller skickats ut av det försäkrade bolaget.

Omfattar endast det försäkrade bolagets styrelse.

Försäkringens geografiska omfattning

Hela världen.

Finland, men kan eventuellt utvidgas mot extra kostnader (vanligtvis till Europa).

 

Det bästa skyddet är inte alltid det dyraste

Det kanske mest överraskande kan vara att tack vare vår förhandlingsstyrka är Söderberg & Partners VD och styrelseansvarsförsäkring ofta till och med lägre vad gäller kostnadsnivån än en traditionell försäkring som köps direkt av ett försäkringsbolag.

Försäkringen är definitivt värd en offertbegäran.

 

Kontakta oss