Skip to main content Skip to main navigation

Hur kan en företagsförsäkring hjälpa er?

Då man startar ett företag är det mycket viktigt att tänka på försäkringar. Man behöver känna till vilka företagsförsäkringar som är obligatoriska och vilka som är frivilliga. Dessutom behöver man ta reda på vilka försäkringar företaget behöver ända från starten och vilka försäkringar som kan behövas senare då verksamheten etablerats och börjar växa.

Vi på Söderberg & Partners finns till hands när ni behöver hjälp med dessa frågor. Våra försäkringsmäklare är kunniga experter som värnar om era intressen. De arbetar för er, inte för försäkringsbolagen. Vi hjälper er förstå vilka risker som finns och vilket försäkringsskydd som behövs för er specifika verksamhet. Kontakta oss och ta reda på allt ni kan få ut av ett samarbete med våra försäkringsexperter – skräddarsydda tjänster, expertrådgivning, valuta för pengarna och sinnesro.

Företagsförsäkringar kräver bevakning och underhåll

Eftersom verksamheter, företag och marknader ständigt förändras bör de föresäkringar som skyddar dem också ses över regelbundet. Ett företag kan t.ex. behöva ett ökat försäkringsskydd allt eftersom det växer, anställer mer personal, utvecklar innovationer och inför mer invecklade informationssystem. För att garantera ett tillräckligt försäkringsskydd för ett företag under ständig utveckling rekommenderar vi att ni då och då funderar över om följande företagsförsäkringar kan behöva skaffas eller utökas:

  • Kompletterande sjukkostnadsförsäkring
  • Grupplivförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Försäkring av immateriell egendom
  • Försäkring för informationssäkerhet och integritetsskyddsansvar
  • Försäkring för verksamhetsavbrott
  • Kreditförsäkring
  • Miljöansvarsförsäkring

Vår expertrådgivning och förhandlingsstyrka

Ett olycksfall på arbetsplatsen, en tvist med en konkurrent, ett kostsamt produktionsfel – dessa och många andra typer av oönskade händelser kommer ofta plötsligt. Även om ni skött er riskhantering på rätt sätt och har lämplig företagsförsäkring kan det vara bra att ha en försäkringsexpert och professionell förhandlare på er sida. Vi gör det så enkelt och effektivt som möjligt för er att göra en skadeanmälan. Utnyttja vår expertis för alla ert företags försäkringsbehov, så ni kan fokusera på det viktiga – att tryggt fortsätta driva er verksamhet.

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us