Söderberg & Partners ska samarbeta med hjälporganisationen Hope

9 nov. 2021
Vi börjar ett mångårigt samarbete med Hope rf, som hjälper familjer som är mindre bemedlade eller har genomgått en kris.

Söderberg & Partners börjar ett samarbetspartnerskap med hjälporganisationen Hope rf. Organisationen verkar i olika delar av Finland genom lokala volontärteam och har som huvudmål att barn ska få mer lika möjligheter till en bra vardag.

”Hopes slogan Tillsammans & gemensamt tilltalade oss genast. Hope verkar, precis som vi, på flera orter i Finland. Det gör det möjligt för våra arbetstagare att konkret vara med och hjälpa till, säger Joakim Seeberg, Söderberg & Partners verkställande direktör.

”Vi lyssnar noga på de önskemål som Hope har. Lokala volontärer vet bäst vilken slags hjälp som behövs vid varje given tidpunkt. Vår roll är att vara ett extra volontärteam som hjälper till när det behövs”, beskriver han.

Söderberg & Partners lokalkontor har tillsammans med volontärer redan kommit på olika former av hjälp, till exempel en kampanj för att samla in donerade hygienprodukter.

Arbetstid kan användas till volontärarbete

På Söderberg & Partners har arbetstagarna möjlighet att använda sin arbetstid för att hjälpa till på Hope.

”Vi ville hitta en samarbetspartner med vilken hela vår personal skulle kunna delta och uppleva glädjen att hjälpa till”, säger Seeberg.

”Vi har kommit överens om att varje arbetstagare kan, om de vill, besöka det lokala Hope-kontoret under sin arbetstid, till exempel för att hjälpa till att sortera donerade produkter”, säger han.

Hope berättar att behovet av hjälp och antalet kunder har ökat igen i år. Därför behövs hjälp och volontärer på allvar.

”Det är ett nöje att börja samarbetet! Det är speciellt bra att samarbetet går igång av lokala behov. På grund av det får vi precis rätt slags hjälp för familjer”, säger Eveliina Hostila, verksamhetsledare för Hope rf.

 

Hållbarhet är en viktig del av Söderberg & Partners hållbarhethetspolicy. Våra hållbarhetpolicy grundar sig på hållbarhetens tre grundpelare: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhet. Som ett av Finlands ledande försäkringsförmedlingsföretag har vi en utmärkt möjlighet att främja hållbarhet inom alla tre delområden.

I framtiden ska vi regelbundet rapportera om vårt samarbete med Hope rf. Med vårt eget exempel vill vi också uppmuntra våra kunder, samarbetspartners och andra intressentgrupper att hjälpa till. Du kan också följa våra projekt med Hope på vår LinkedIn-sida.