Företags­ansvars­försäkring

Företagsansvarsförsäkring täcker skador som orsakas tredje man av företaget och dess anställda. Vi hjälper dig att utvärdera vilken typ av ansvarsförsäkring ditt företag eller organisation behöver och från vilket försäkringsbolag det är värt att få det.

Varför är en ansvarsförsäkring nödvändig för ditt företag?

1. Minimera operativa risker

Ansvarsförsäkringen erbjuder ditt företag ett pålitligt skyddsnät, för med en välplanerad ansvarsförsäkringslösning överför du en betydande del av de operativa riskerna på försäkringsbolagets axlar. Vi hjälper till att försäkra både din egen organisation och vid behov till exempel underleverantörer eller avtalspartners.

2. Du är mer framgångsrik i förhandlingar

Företagets ansvarsförsäkring är livsviktig redan innan det första erbjudandet. Vid förhandling av nya kundrelationer tas även ansvarsförsäkringen ofta upp senast i avtalsfasen. Allt fler kunder efterfrågar en heltäckande ansvarsförsäkring av sina samarbetspartners och underleverantörer. Projektförsäkring har ett eget kapitel – speciellt i alliansprojekt.

Vi hjälper ditt företag som säljare, köpare och samarbetspartner genom att i detalj gå igenom vilken typ av försäkring som kan krävas av samarbetspartners i avtal och å andra sidan vilka villkor som du ska komma överens om.

3. Du stärker ditt företags tillförlitlighet och image

Företagsansvarsförsäkring ökar inte bara attraktionskraften för din organisation som partner, utan stärker också trovärdigheten och pålitligheten.

Är du säker på att du vill vara en partner som det är säkert att samarbeta med?

Kontakta oss 

Vad täcker företags­ansvarsförsäkringen?

Bolaget kan bli skadeståndsskyldigt i dessa situationer till exempel

  • felaktig arbetsprestation
  • underlåtenhet att underhålla fastigheten
  • otillräcklig säkerhet för de produkter som säljs av företaget
  • felaktiga planer, råd, instruktioner eller andra professionella tjänster
  • skada som arbetstagaren orsakat i sitt arbete.

Utöver detta kan bolagets chefer och styrelseledamöter till och med bli personligt skadeståndsskyldiga för den ekonomiska skada de orsakar i sin roll.

Mäklaren hjälper dig att välja rätt företagsansvarsförsäkring

Det finns många olika typer av ansvarsförsäkringar. Försäkringsmäklaren bedömer alltid individuellt vilka ansvarsförsäkringar som är nödvändiga för respektive företags verksamhet och bransch.

Våra försäkringsexperter lämnar anbud på företagets ansvarsförsäkring åt dig och ger råd till ditt företag, t.ex. i följande ansvarsförsäkringar:

VD- och styrelseansvarsförsäkringen täcker det personliga ersättningsansvaret för bolagets verkställande direktör eller styrelseledamot enligt aktiebolagslagen.

Driftansvarsförsäkring är ett grundläggande skydd som varje företag bör ha. Den ersätter person- och sakskador som orsakats i företagets verksamhet.

Produktansvarsförsäkringen ersätter skador som orsakas av fel i en produkt som tillverkas, importeras eller säljs av företaget. Vid produktansvarsskador kan ersättningsbeloppen vara stora, så försäkringar är viktiga för företag av alla storlekar.

Konsultansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador samt ekonomisk skada orsakad av ofullständigt eller felaktigt konsultarbete. Försäkringen är särskilt lämplig för en teknisk konsult.

Egendomsansvarsförsäkringen ersätter rent ekonomiska skador. Försäkringar är nödvändiga till exempel för fastighetsmäklare eller revisionsbyråer samt för andra branscher där expertarbete utförs och ett misstag kan orsaka ekonomisk skada.

Visste du?

Preskriptionsvillkor är förknippade med ansvarsförsäkring, som inom olika branscher kan bli mycket aktuella vad gäller ersättningslösningen vid en olycka.

Det är bra att veta att det går att ta bort några av dessa restriktioner – speciellt i sådana förhandlingar kan en skicklig försäkringsmäklare vara till stor hjälp!

Kontakta en försäkringsmäklare!

Många saker påverkar priset på företags­ansvars­försäkringar

Priset på företagets ansvarsförsäkring och täckningen av lösningen påverkas

  • ditt företags bransch
  • lönebeloppet
  • valt försäkringsbelopp och självrisk
  • ditt företags omsättning.

Mäklaren hjälper till att lämna anbud på din ansvarsförsäkring så att du har bästa möjliga lösning till ett utmärkt pris.

Kontakta oss 

FAQ

Marknadens bästa VD- och styrelse­ansvarsförsäkring

Vi erbjuder en av Finlands bästa VD- och styrelseansvarsförsäkringar till våra förvaltningskunder. Det bästa av allt är att den bästa säkerheten inte alltid är den dyraste, du får den av oss till ett bra pris. Läs mer och begär offert!
Lär känna vår VD- och styrelseansvarsförsäkringen

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.