Försäkringsmäklaren har hjälpt Tamtron att kombinera det bästa utbudet från tre försäkrings­bolag

Vår kund Tamtron, som tillverkar mätinstrument för industrin, hade tidigare koncentrerat sina försäkringar till endast ett försäkringsbolag. Via samarbetet med försäkringsmäklaren har man konstaterat att den bästa lösningen är att skaffa försäkringar från tre olika försäkringsbolag.

Genom att sprida ut försäkringsskyddet med mäklarens hjälp har Tamtron uppnått avsevärda kostnadsbesparingar samt kunnat förbättra sitt försäkringsskydd ytterligare. Enligt Tamtrons verkställande direktör Mikko Keskinen underlättar försäkringsmäklaren framför allt vardagen.

–När en expert bygger upp försäkringsskyddet och tar hand om det kan vi vara säkra på att överenskomna saker sköts i tid och att vårt försäkringsskydd granskas regelbundet. Vår administrativa börda har blivit betydligt lättare. Vi vet alltid att våra försäkringsskydd är på rätt nivå till bästa möjliga pris, berättar Keskinen.

–Om det uppstår behov av konkurrensutsättning, har vår mäklare aktiv kontakt med oss och vi diskuterar om hur vi ska gå till väga, fortsätter han.

Försäkringarnas dokumentation i e-tjänsten gör vardagen smidigare

Tamtrons försäkringshelhet sköts i Söderberg & Partners e-tjänst, där Keskinen på en gång kan se hela bolagets aktuella försäkringsskydd samt ändringar som har gjorts i skyddet.

–Det underlättar verkligen vardagen när alla dokument från de tre försäkringsbolagen finns på samma plats, konstaterar Keskinen.

Mäklaren har även medfört helt nya försäkringsprodukter och -lösningar till diskussionerna. Eftersom försäkringsmäklaren följer branschens utveckling, marknaden samt prisutvecklingen, upptäcker han och framhåller precis de produkter och lösningar som lämpar sig för Tamtrons affärsverksamhet. Försäkringsmäklaren råder även bolaget om försäkringsärenden i det dagliga arbetet.

– Försäkringsmäklaren erbjuder konsultation alltid när det behövs och ger svar på våra frågor. Mäklaren är en rådgivare som det är lätt att ringa till. Mäklaren känner till vår affärsverksamhet och dess risker och utmaningar, beskriver Keskinen.

Tillverkningen av mätinstrument är kopplad till särskilda ansvarsförsäkringar

Tillverkningen av mätinstrument är reglerad ända upp till EU-nivå. Kraven på funktionen är höga och många olika kvalitetssystem är kopplade till tillverkningen och användningen av mätinstrument. Vanligtvis har leverantörskontrakten noga fastställda krav angående leverantörens ansvarsförsäkringar. Ibland regleras försäkringsskyddet specifikt för kunden eller projektet.

Tamtrons produkter används inom många olika branscher såsom jordarbete, logistik och bearbetningsindustrin. Detta medför ytterligare utmaningar vid försäkring, när användningsändamålen avviker mycket från varandra och kraven hos de olika branscherna varierar.

Till bolagets verksamhet hör även traditionella sakförsäkringar, försäkringar för fordonsparken samt personalförsäkringar. Under årens lopp har bl.a. företagets ansvars- och installationsförsäkring utökats att även omfatta underleverantörer.

En del av koncernens utländska dotterbolag skaffar försäkringar även lokalt. Ledningens ansvars- och rättsskyddsförsäkringar har emellertid planerats gemensamt för hela koncernen via försäkringsmäklaren som en specialprodukt som förhandlats av Söderberg & Partners.

Tamtron Group

Tamtron är specialiserat på utvecklade, exakta och innovativa vägningslösningar för alla betydande industrier. Därtill installerar företaget enheter antingen själv eller via ett nätverk av underleverantörer. Bolaget har verksamhetspunkter i Finland, Sverige, Polen, Tyskland, Tjeckien samt Slovakien. Dessutom exporterar Tamtron produkter till över 60 länder. Till Tamtron Group hör i Finland Scaleable Solutions Holding Oy, Tamtron Oy, Tamtron Systems Oy samt Vaakatalo Oy. I Finland sysselsätter koncernen för tillfället cirka 50 personer, och dess omsättning överskrider 20 miljoner euro.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.