Tampereen Konepajat använder sig av försäkrings­mäklarens expertis speciellt vid förhandlingar

Tampereen Konepajat har varit nöjd kund hos Söderberg & Partners redan under flera års tid. Företaget blev kund hos försäkringsmäklaren när man märkte att försäkringsmäklaren kunde förhandla fram mer fungerande lösningar än försäkringsbolagens standardprodukter.

–Vi lade märke till att man inte behöver nöja sig med försäkringsbolagens fastställda produkter när man använder sig av en försäkringsmäklare, utan man kan förhandla om priser och produkternas innehåll beroende på situationen, berättar Tampereen Konepajats verkställande direktör Juhani Lehti.

–Ett bra exempel är koncernens affärsverksamhet i USA. Tidigare beklagade vi oss över att vår verksamhet där var småskalig och därför var riskerna också ganska små. Försäkringarna kunde vara orimligt dyra i förhållande till den försäkringsbara risken. Här har mäklarens hjälp varit guld värd.

Mäklaren sköter försäkringsskyddet självständigt

Tampereen Konepajat har regelbunden och ömsesidig kontakt med sin mäklare. Mäklaren samarbetar med flera personer inom företaget och har dessutom kontakt med försäkrarna. Mäklaren berättar också när det finns skäl att konkurrensutsätta försäkringsskyddet.

–Vi gör årsöversikten direkt i försäkringsmäklarens e-tjänst – där ser vi bäst helheten. Mäklaren meddelar åt oss om det finns behov av att konkurrensutsätta försäkringarna, eftersom han känner till situationen på marknaden och vår försäkringshelhet.

Tampereen Konepajats försäkringshelhet är numera mycket kostnadseffektiv och inget är över- eller underförsäkrat. Försäkringarnas tillgänglighet och anpassningsmöjligheter har förbättrats när mäklaren deltar i förhandlingarna med försäkringsbolaget.

– Den erfarna och kunniga mäklaren vet vilka saker man kan förhandla om och hur. Förhandlingsläget är helt annorlunda än om jag själv skulle förhandla med försäkringsbolaget, konstaterar Lehti.

Tampereen Konepajat

År 2011 grundat industriföretag, som framställer olika maskinprodukter för flera olika branscher. Företaget sysselsätter över 200 arbetstagare och dess omsättning är 40 miljoner euro. Tampereen Konepajat har 6 fabriker i Finland och Estland. Bolaget har vuxit under årens lopp bl.a. via företagsförvärv och verksamheten inkluderar även internationell affärsverksamhet. Till Tampereen Konepajat-koncernen hör Riikonen Group, Peatmax, Metallipalvelu Hartikainen (MPH), Geomachine samt ProSilva.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.