5 risker som företaget ska vara berett på under sommarsemestern

Medan ordinarie personal är på semester arbetar många sommaranställda på arbetsplatserna under sommaren. När det gäller nya arbetstagare är det mer sannolikt att olyckor inträffar och brottslingar ser också sina chanser.

Därför är det nödvändigt att noggrant förbereda ankomsten av sommaranställda med god orientering och samtidigt se till att företagets försäkringsskydd är aktuellt för sommaren. Det är också värt att repetera säkerhetsfrågorna med den ordinarie personalen – särskilt de som har jour på kontoret under sommaren.

I den här artikeln har vi sammanställt några viktiga punkter för dig att gå igenom innan du åker på sommarsemester. Det lönar sig att titta igenom listan!

1. Sommaranställdas olycksfall och skador

Sommarnaställda är mer utsatta för olycksfall. För att undvika extra skador är det därför lämpligt att ordna en grundlig orientering för sommararbetarna, där man också noggrant går igenom frågor som rör arbetssäkerheten.

Dessutom är det bra att notera att en sommararbetare behöver exakt samma skyddsutrustning som ordinarie personal. Skyddsutrustningen skyddar bäst när den är i rätt storlek för användaren och inte i någon felaktig, överbliven storlek.

2. Bluffar och bedrägerier när ordinarie personal är ledig

Företagen är mer utsatta än vanligt för bluffar och försök till bedrägerier under sommaren. Därför bör du vara särskilt uppmärksam på processer och rutiner. De sommaranställda behöver instrueras i att gå igenom olika kontrakt, fakturor och andra dokument som kräver bekräftelse mycket noggrant. Tala också om för dina sommaranställda och vikarier i förväg vilken typ av bedrägeriförsök ni eventuellt har utsatts för tidigare. Förbered förfaranden för telefonkontakter som begär bekräftelse av ”redan överenskomna” kontrakt.

Cyberattackerna kommer också att öka under sommaren. Eftersom nya arbetstagare kanske ännu inte är så bekanta med företagets verksamhetssätt är de mycket mer sårbara för datavirus och överbelastningsattacker. I samband med orienteringen är det viktigt att se över hur känslig information hanteras och hur man hanterar en eventuell cyberattack. Vi rekommenderar också att du kontrollerar statusen för företagets cyberförsäkring innan du åker på semester.

3. Tomma fastigheter under sommaren

Tomma fastigheter ökar alltid risken för inbrott, skadegörelse och mordbrand. Vissa försäkringsbolag klassificerar därför tomma fastigheter som högriskfastigheter, vilka måste rapporteras separat till försäkringsbolaget. Om du inte har lämnat in en rapport, anser försäkringsbolaget inte nödvändigtvis att brottet omfattas av försäkringen.

De flesta inbrott sker under natten. Skräp och större lösa föremål runt fastigheten kan fungera som tillfälligt skydd för en tjuv som vill bryta sig in i fastigheten obemärkt. Att hålla utomhusutrymmena tomma, rena och väl upplysta förebygger inbrott i din fastighet.

4. Företagets mobiltelefon eller dator går sönder eller stjäls under semestern

Om din personal använder företagets utrustning, inklusive mobiltelefoner, också på fritiden är det en god idé att kontrollera vad som omfattas av utrustningens försäkringsskydd. Till exempel reser många under sommarsemestern, vilket kanske inte automatiskt ingår i försäkringsskyddet.

Personalen bör i förväg informeras om hur de ska agera vid stöld. Eftersom företagsägda mobiltelefoner och datorer nästan alltid innehåller känslig information är det lämpligt att utarbeta en handlingsplan för att förhindra informationsläckage, både tekniskt och genom arbetssätt. Vänligen gå även igenom korrekt transport och förvaring av företagets utrustning med din personal. Man bör till exempel aldrig lämna en väska med bärbar dator synlig i en parkerad bil – oavsett om man befinner sig i Finland eller utomlands.

5. Risken för bränder ökar under sommaren

Extra brandfarligt material och växtlighet runt fastigheten ökar risken för brand avsevärt. Därför är det bra att städa upp gården kring lokalerna innan du åker på semester. Du bör också kontrollera skicket på brandsläckningsutrustningen.

Om lokalen står tom ska du granska brandfarliga och brännbara föremål såsom köksinredning, elkablar, belysningsarmaturer och andra kontorsmaterial innan du lämnar fastigheten under semestern. I de flesta fall anges i skyddsanvisningarna från försäkringsbolag vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa att ersättning betalas ut. Det är därför bra att läsa igenom skyddsanvisningarna.

Här är ytterligare några extra tips gällande säkerheten:

  • Utbilda dina arbetstagare i att hantera och lagra farliga ämnen på rätt sätt så att de inte skadar sig själva eller andra.
  • Erbjud dina arbetstagare brandsäkerhetsutbildning som inkluderar:
    • de mest sannolika antändningskällorna på verksamhetsställena samt hantering och släckning av dessa
    • brandbekämpningsutrustning och dess användningssätt
    • evakueringsprotokollet och användningen av eventuella nödrapporteringssystem.

Se till att din personal har anvisningar för att hantera olika krissituationer.

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.